Up

документи

ПРИЛОЖЕНИЕ-002 СПИСЪК НА МЕСТАТА ЗА ИНСПЕКЦИЯ НА ЕТАП 1
FR-001 Формуляр за заявление за сертифициране на системата rev.02
FR-011 Проучване на удовлетвореността на клиентите
FR-013 ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ
FR-036 Формуляр за регистрация на жалби и възражения Rev.01
FR-057 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБЕКТИВНОСТ НА ВИСШЕТО РЪКОВОДСТВО Rev.01
KP-01 ПОЛИТИКА ЗА КАЧЕСТВО ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМАТА
PR-01 Процедура за документиране Rev.06
PR-02 ПРОЦЕДУРА ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ rev.02
ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛОГО TL-01 rev.04