Изпълнителен директор на Eurolab Описание на Хава Сарайдън относно безопасността на лабораторията

Изпълнителен директор на Eurolab Описание на Хава Сарайдън относно безопасността на лабораторията

Изпълнителен директор на Eurolab Hava Sarıaydın, в изявление пред вестник, подчерта, че въпросът за безопасността на лабораториите е много важен въпрос, който засяга всеки, който работи в тази област, от първите учебни лаборатории до лабораториите за висше образование и здравеопазване. Освен това, въпреки че в нашата страна се случиха много лабораторни злополуки, много малко са били известни на работещите в тази област. Както е известно, в лабораториите се наблюдават много големи и смъртоносни експлозии, възникват пожари и се наблюдават много сериозни отравяния. Малко от тях са отразени в медиите, но има много инциденти, при които хората не знаят.

Sec. Hava Sarıaydın посочи, че ATEX директивите трябва стриктно да се спазват при лабораторни злополуки, пожари и експлозивна атмосфера в лабораториите. Директивата ATEX (2014 / 34 / AB) обхваща принципите за производство на оборудване и защитни системи, използвани в потенциално експлозивна атмосфера. Наредбата за оборудването и защитните системи, използвани в експлозивната среда в 2016 от Министерството на науката, промишлеността и технологиите у нас, е изготвена въз основа на директивата ATEX. Тези насоки включват основни правила за здраве и безопасност и процедури за оценка на съответствието за безопасното използване на устройства и оборудване и защитни системи, използвани в потенциално експлозивна среда, както и принципи за надзор и надзор на производителя.

Sec. Hava Sarıaydın също така даде информация за безопасността на лабораторията, че ще се проведе среща, на която ще се обсъждат проблеми, ще се повдигат колебания, ще се задават въпроси и решения ще бъдат организирани от Eurolab.

В днешната среда точността и надеждността на резултатите, дадени от лаборатории, които не работят в рамките на стандартите TS EN ISO/IEC 17025 и TS EN ISO 15189, винаги са под въпрос. Затова на срещата ще бъдат поканени лабораторен персонал и ръководители от всички нива, служители от лаборатории за контрол на качеството и одитори на UAF, работещи в лабораториите.