Секторни тестове и анализи

Секторни тестове и анализи

Текстилна промишленост, хранително-вкусова промишленост, електротехника и електроника, промишлени тестове или екологични тестове. Всички тези тестове и анализи имат три основни цели: защита на човешкото здраве, защита на правата на потребителите и защита на околната среда.

В допълнение към тези сектори, като се имат предвид секторите, които обслужват тези сектори, както броят на служителите в тези сектори, така и броят на потребителите, които използват тези продукти, както и производствените процеси и продължителността на живота на тези продукти, както и видовете и рисковете от рисковете, причинени от отпадъците, които те причиняват като отпадъци, са животи.

Поради тази причина много публични или частни институции и, разбира се, държавните администрации, които са чувствителни по този въпрос, особено Световната здравна организация (СЗО), се опитват да изпълнят своята роля.

Главно, проучванията по този въпрос могат да бъдат групирани в следните заглавия:

  • Законовите разпоредби на всяка страна в съответствие с вътрешното й законодателство
  • Стандарти, издадени от местни и чуждестранни организации
  • Методи за изпитване и анализ, приети по целия свят

Паралелно с развитието на технологиите, всеки ден в индустрията се появяват нови машини, проектират се нови продукти - от потребителско облекло до хранителни продукти, от електрически и електронни устройства до всякакви машини, които правят живота по-лесен. Въпреки че засега всички тези продукти изглеждат безвредни, не е известно точно колко време ще се отрази на човешкото здраве и условията на околната среда в дългосрочен план.

Извършват се мерки и изпитвания и се определят стандартите, за да се определи колко далеч от човешкото тяло са смартфоните, които са сред непреходните днес.

Електромагнитните устройства се излъчват от електромагнитни вълни, които засягат и други устройства и са засегнати от други устройства.

Добавките, добавени към храната, добавят към хранителните продукти цвят, мирис и аромат, но от друга страна, вредните за химичните вещества, които те съдържат за човешкото здраве, се определят от тези изпитвания и анализи и се определят горните гранични стойности, които трябва да се спазват при тяхното използване.

Освен това, всички фирми, предлагащи продукт на пазара, отдават значение на факта, че тези продукти отговарят на стандартите за сигурност и националните и международни правни норми и отговарят на очакванията на потребителите. За да се постигне този резултат, тя трябва да извършва проучвания за измерване, изпитване, анализ и оценка на различни етапи от производството. Това включва всички видове продукти в сектора на потребителските стоки. Тази необходимост е условие, породено от условията на съперничеството, но по-важното е, че репутацията на пазара трябва да бъде надеждна и постоянна.

През последните години беше дадено значението на екологичните условия. Екологичното равновесие на света се влошава и влошава. Климатичните условия се променят. Глобалното затопляне се чувства повече. Всеки има отговорността да остави един по-приятен свят на бъдещите поколения. Поради тази причина всеки е задължен да спазва екологичното равновесие на света, да уважава природата и да бъде чувствителен към екологичните проблеми. Но първо, предприятията, които произвеждат продукцията, трябва да чуят тази отговорност. В това отношение е необходимо да се изберат методите на производство, които няма да навредят на природата и да се запазят отпадъците, оставени във въздуха, водата и почвата, под постоянен контрол.

Подобно на много изпитващи и контролни органи, нашата организация предоставя и набор от услуги за измерване, тестване, анализ, инспекция и контрол в рамките на секторните услуги за тестване и анализ. Тези услуги могат да бъдат категоризирани в следните заглавия:

  • Изпитване на текстил
  • Хранителни тестове
  • Специфични тестове
  • Промишлени тестове
  • Екологично изпитване
  • Електрически изпитвания
  • Изпитвания за съответствие

 

Нашата организация действа с това чувство за отговорност и извършва многобройни тестове и анализи за физически лица и организации, включително гореспоменатите тестове и анализи.