EN Стандартна изпитвателна лаборатория

EN Стандартна изпитвателна лаборатория

EUROLAB EN (Европейски норми) Изпитване, анализ и сертифициране на стандарти.
EN (Europeane Norm) е съкращението на европейските стандарти. Създадена бе EN, за да се осигури хармонизация между стандартите в Европейския съюз. В работната система на ЕС всяка страна има претеглено право на глас и гласовете не са равномерно разпределени между страните.
Цел; да се отстранят проблемите, произтичащи от различията между националните стандарти на държавите-членки.
Европейските стандарти. Те са разработени от европейските стандарти CEN и CENELEC, обикновено по инициатива на ЕС. (CEN и CENELEC предоставят рамката за всички национални организации по стандартизация в Европа.) CEN и CENELEC също споделят стандарти (CENELEC: Електрическо и електронно инженерство CEN: Механични системи). Днес много стандарти се разработват в IEC и ISO пакети в сътрудничество с ЕС чрез CEN и CENELEC. Стандартите на EN IEC или EN ISO също са резултат от тези усилия. Стандартите в Европа са разделени на стандарти А, Б и В.

EN 1: Buharlaştırıcı brülörlü sıvı yağ ocakları

EN 2: Yangın sınıflandırması

EN 3: Taşınabilir yangın söndürücüleri

EN 19: Endüstriyel vanalar - Metal vanaların markalanması

EN 26: Ev tipi sıcak su üretimi için gazla çalışan ani su ısıtıcıları

EN 40-1: Aydınlatma sütunları - Bölüm 1: Tanımlar ve terimler

EN 40-2: Aydınlatma sütunları - Bölüm 2: Genel gereksinimler ve boyutlar

EN 40-3-1: Aydınlatma sütunları - Bölüm 3-1: Tasarım ve doğrulama - Karakteristik yükler için şartname

EN 40-3-2: Aydınlatma sütunları - Bölüm 3-2: Tasarım ve doğrulama - Deneylerle doğrulama

EN 40-3-3: Aydınlatma sütunları - Kısım 3-3: Tasarım ve doğrulama - Hesaplamayla doğrulama

EN 40-4: Aydınlatma kolonları - Bölüm 4: Takviyeli ve öngerilmeli beton aydınlatma kolonları için gerekenler

EN 40-5: Aydınlatma kolonları - Bölüm 5: Çelik aydınlatma kolonları için gerekenler

EN 40-6: Aydınlatma sütunları - Bölüm 6: Alüminyum aydınlatma sütunları için gerekenler

EN 40-7: Aydınlatma kolonları - Bölüm 7: Fiber takviyeli polimer kompozit aydınlatma kolonları için gerekenler

EN 54: Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri

EN 71: Oyuncakların güvenliği

EN 81: Asansör güvenliği

EN 115: Yürüyen Merdivenlerin Güvenliği ve Yürüyen Yürüyüşler

EN 166: Kişisel göz koruması. Özellikler

EN 196: Çimento test yöntemleri (10 parça)

EN 197-1: Çimento - Bölüm 1: Genel çimentoların bileşimleri , özellikleri ve uygunluk kriterleri

EN 197-2: Çimento - Bölüm 2: Uygunluk Değerlendirmesi

EN 206-1: Beton - Bölüm 1: Özellikler, performans, üretim ve uygunluk

EN 207: Filtrelere ait sınıflandırma ve spesifikasyonlar ve lazere karşı göz koruması

EN 208: Lazer hizalaması için göz koruma filtrelerinin sınıflandırılması

EN 228: Otomotivde petrol özellikleri

EN 250: Solunum ekipmanı. Açık devre kendi kendine yeten basınçlı hava dalış cihazı. Gereksinimler, testler, işaretleme

EN 280: Mobil kaldırma çalışma platformları. Tasarım hesaplamaları, Kararlılık kriterleri, İnşaat, Emniyetli Muayene ve Testler

EN 287-1: "Kaynakçıların Nitelendirme Testi - Füzyon Kaynağı - Bölüm 1: Çelikler" (2011)

EN 294: Makine güvenliği; tehlike bölgelerinin üst ekstremite tarafından erişilmesini önlemek için güvenlik mesafeleri

EN 298: Fanlı veya aletsiz gaz brülörleri ve gaz yakma cihazları için otomatik gaz brülörü kontrol sistemleri

EN 336: Yapısal kereste - Boyutlar, izin verilen sapmalar

EN 338: Yapısal kereste - Mukavemet sınıfları

EN 341: Yüksekten düşmeye karşı kişisel koruyucu ekipmanlar. Tanımlayıcı cihazlar

EN 352-2: İşitme koruyucularıyla ilgili 2002 standartları gözden geçirildi. Güvenlik gereksinimleri ve test, genellikle kulak tıkaçları hakkında.

EN 353-1: Yüksekten düşmeye karşı kişisel koruyucu ekipmanlar. Kılavuzlanmış tip düşme tutucular, sert bir çapa dahil

EN 353-2: Yüksekten düşmeye karşı kişisel koruyucu ekipmanlar. Esnek bir çapa hattı dahil, yönlendirmeli tipte düşme tutucular

EN 354: Yüksekten düşmeye karşı kişisel koruyucu ekipmanlar. Boyunluklar

EN 355: Yüksekten düşmeye karşı kişisel koruyucu ekipmanlar. Enerji emiciler

EN 358: Yüksekliği düşürmekten ve çalışma yerini belirlemek için kişisel koruyucu ekipmanlar. İşyerinde konumlandırma ve emniyet kemerleri ve çalışma konumlandırma şeritleri

EN 360: Yüksekten düşmeye karşı kişisel koruyucu ekipmanlar. Geri çekilebilir tip düşme tutucuları

EN 361: Yüksekten düşmeye karşı kişisel koruyucu ekipmanlar. Tüm vücut koşum takımları

EN 362: Yüksekten düşmeye karşı kişisel koruyucu ekipmanlar. Konektörler

EN 363: Yüksekten düşmeye karşı kişisel koruyucu ekipmanlar. Güz tutuklama sistemleri

EN 374: Kimyasallara ve mikro organizmalara karşı koruyucu eldiven

EN 381: Elektrikli testere kullanicilari için koruyucu giysi, örn. Pantolon, ceket, eldiven, çizme / baslik tutucu.

EN 386: Yapışkan lamine ahşap - Performans gereksinimleri ve minimum üretim gereksinimleri

EN 388: Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler

EN 390: Yapışkan lamine ahşap. Boyutları. İzin verilen sapmalar

EN 391: Tutkallı lamine ahşap - Tutkallama hatlarının delaminasyon testleri

EN 392: Yapıştırılmış lamine ahşap - Tutkal hatlarının makaslama testi

EN 397: Endüstriyel emniyet kaskları için şartname

EN 403: Kendinden kurtarma için solunum koruyucu cihazlar. Yangın söndürme cihazları ile filtreden geçirme donatımı. Gereksinimler, testler, işaretleme.

EN 408: Yapısal kereste ve yapıştırılmış lamine kereste - Bazı fiziksel ve mekanik özelliklerin tayini

EN 417: Sıvılaştırılmış petrol gazı gazları için doldurulamayan metalik kartuşlar

EN 420: Koruyucu eldivenler. Genel şartlar ve test yöntemleri

EN 438: Termoset reçinelerine dayanan dekoratif yüksek basınçlı laminatlar (HPL) levhaları.

EN 440: "Kaynak sarf malzemeleri tel elektrodları ve gaz korumalı metal ark kaynağı için alaşım ve ince taneli çelik kaynağı - Sınıflandırma" (1994)

EN 474: Yeryüzü hareketli makineler. Emniyet. Genel Gereksinimler

EN 450: Beton için kül çıkarın - Tanımlar, şartlar ve kalite kontrolü

EN 518: Yapısal kereste. Not Verme. Görsel mukavemetli derecelendirme standartları için gerekenler (EN 14081-1 ile değiştirilir)

EN 519: Yapısal kereste. Not Verme. Makine dayanım dereceli kereste ve dereceleme makineleri için gerekenler (EN 14081-1 ile değiştirildi)

EN 567: Dağcılık ekipmanları. Halat kelepçeleri. Güvenlik gereksinimleri ve test yöntemleri

EN 590: Otomotiv dizel için şartname

EN 694: Yangın söndürme hortumları. Sabit sistemler için yarı sert hortumlar

EN 716: Çocuk yatakları ve ev tipi katlanır yataklar

EN 795: Yüksekten düşmeye karşı koruma. Çapa cihazları. Gereksinimler ve testler

EN 805: Su temini. Binaların dışındaki sistemler ve bileşenler için gerekenler

EN 813: Yüksekten düşmelerin önlenmesi için kişisel koruyucu ekipmanlar. Kemer takımları

EN 837: Basınç bağlantıları

EN 840: Mobil atık kutuları.

EN 877: Dökme demir boru ve bağlantı parçaları, bunların derzleri ve binalardan su boşaltma aksesuarları. Gereksinimler, test yöntemleri ve kalite güvencesi

EN 933-1: Agregaların geometrik özellikleri için test - Bölüm 1: partikül büyüklüğü dağılımının belirlenmesi - Eleme yöntemi

EN 934-2: Beton, harç ve harç için katkılar - Bölüm 2: beton katkılar - Tanımlar ve gereklilikler

EN 962-1: Yamaç paraşütü ekipmanları - Yamaçparaşütü - Bölüm 1: Yapısal güç gereksinimleri ve test yöntemleri

EN 962-2: Yamaç paraşütü ekipmanları - Yamaç paraşütü - Bölüm 2: Uçuş güvenliği özelliklerini sınıflandırmak için şartlar ve test yöntemleri

EN 980: Tıbbi cihazların etiketlenmesinde kullanılan semboller

EN 1000-1899

EN 1010-1: Makine güvenliği. Baskı ve kağıt dönüştürme makinelerinin tasarımı ve yapımı için güvenlik gereklilikleri. Ortak gereksinimler

EN 1010-2: Makine güvenliği. Baskı ve kağıt dönüştürme makinelerinin tasarımı ve yapımı için güvenlik gereksinimleri. Baskı öncesi makineler de dahil olmak üzere basım ve cilalama makineleri

EN 1010-3: Makine güvenliği. Baskı ve kağıt dönüştürme makinelerinin tasarımı ve yapımı için güvenlik gereksinimleri. Kesme makineleri

EN 1010-4: Makine güvenliği. Baskı ve kağıt dönüştürme makinelerinin tasarımı ve yapımı için güvenlik gereksinimleri. Cilt ciltleme, kağıt çevirme ve bitirme makineleri

EN 1010-5: Makine güvenliği - Baskı ve kağıt dönüştürme makinelerinin tasarımı ve yapımı için güvenlik gereklilikleri. Oluklu karton üretimi için makinalar

EN 1069: 2 m yüksekliğinde ve daha fazla su kaydırağı

EN 1078: Pedallı bisikletçiler için ve kaykay ve paten pisti kullanıcıları için kasklar

EN 1090: Çelik yapıların ve alüminyum yapıların yürütülmesi (3 bölüm)

EN 1092: Flanşlar ve bağlantıları. Borular, valfler, fittingsler ve aksesuarlar için dairesel flanşlar, PN belirtilmiştir

EN 1168: Hazır beton ürünleri - Boşluklu döşeme plakaları

EN 1176-1: Oyun bahçesi ekipmanları. Genel güvenlik gereksinimleri ve test yöntemleri

EN 1177: Darbe emici oyun alanı yüzey. Güvenlik gereksinimleri ve test yöntemleri

EN 1325-1: Değer Yönetimi, Değer Değerlendirme ve Fonksiyonel Analizin Kelime Bilgisi

EN 1337: Yapısal rulmanlar

EN 1399: Esnek zemin kaplamaları. Kabarık ve yanan sigaralara karşı direncin belirlenmesi

EN 1401: Basınçsız yeraltı drenajı ve kanalizasyon için plastik boru sistemleri - Plastikleştirilmemiş poli (vinil klorür) (PVC-U)

EN 1496: Kişisel düşme koruması teçhizatı. Kurtarma kaldırma cihazları

EN 1679: Pistonlu içten yanmalı motorlar: Sıkıştırma ateşlemeli motorlar

EN 1815: Dayanıklı ve tekstil yer kaplamaları. Statik elektriksel eğilimin değerlendirilmesi

EN 1891: Yüksekten düşmeleri önleyen kişisel koruyucu ekipmanlar. Düşük esnetilmiş kernantin halatları

EN 1990-1999 (Eurokodlar)

Ana madde: Eurokodlar

EN 1990: (Eurocode 0) Yapısal tasarımın temeli

EN 1991: (Eurocode 1) Yapılara ilişkin işlemler

EN 1992: (Eurocode 2) Beton yapıların tasarımı

EN 1993: (Eurocode 3) Çelik yapıların tasarımı

EN 1994: (Eurocode 4) Kompozit çelik ve beton yapıların tasarımı

EN 1995: (Eurocode 5) Ahşap yapıların tasarımı

EN 1996: (Eurokod 6) Duvar yapılarının tasarımı

EN 1997: (Eurocode 7) Geoteknik tasarım

EN 1998: (Eurocode 8) Depreme dayanıklı yapıların tasarımı

EN 1999: (Eurocode 9) Alüminyum yapıların tasarımı

EN 10000-10999

Bu ürün yelpazesi, neredeyse tamamen demir ve çelik ile ilgili CEN Standartlarını içerir.

 

EN 10002: Metalik Malzemeler - Çekme Testi

EN 10002-1: Ortam Sıcaklığında Test Yöntemi

EN 10025: Yapısal çeliklerin sıcak haddelenmiş ürünleri

EN 10025-1: Bölüm 1: Genel teknik teslim şartları

EN 10025-2: Bölüm 2: Alaşımsız yapı çelikleri için teknik teslim şartları

EN 10025-3: Bölüm 3: Normalleştirilmiş / normalize edilmiş haddelenmiş kaynak edilebilir ince taneli yapısal çeliklerin teknik teslim şartları

EN 10025-4: Bölüm 4: Termomekanik olarak haddelenmiş kaynaklanabilir ince taneli yapısal çeliklerin teknik teslim şartları

EN 10025-5: Bölüm 5: Geliştirilmiş atmosferik korozyon direncine sahip yapısal çeliklerin teknik teslim şartları

EN 10025-6: Bölüm 6: Söndürülmüş ve temperlenmiş koşullarda yüksek dayanımlı yapısal çeliklerin yassı ürünler için teknik teslim şartları

EN 10027: Çelik için belirleme sistemleri [3]

EN 10204: Metalik ürünler - Muayene belgelerinin türleri

EN 10216: Basınç Amaçlı Dikişsiz Çelik Borular

EN 10216-1: Bölüm 1: Belirtilen oda sıcaklığı özelliklerine sahip alaşımsız çelik borular

EN 10216-2: Bölüm 2: Yüksek sıcaklık özelliklerine sahip alaşımsız ve alaşımlı çelik borular

EN 10216-3: Bölüm 3: Alaşımlı ince tahıl çelik borular

EN 10216-4: Bölüm 4: Düşük sıcaklık özelliklerine sahip alaşımsız ve alaşımlı çelik borular

EN 10216-5: Bölüm 5: Paslanmaz çelik borular

EN 10217: Basınçlı kaynaklı çelik borular

EN 10217-1: Bölüm 1: Belirtilen oda sıcaklığı özelliklerine sahip alaşımsız çelik borular

EN 10217-2: Bölüm 2: Belirtilen yüksek sıcaklık özelliklerine sahip elektrik kaynaklı alaşımsız ve alaşımlı çelik borular

EN 10217-3: Bölüm 3: Alaşımlı ince tahıl çelik borular

EN 10217-4: Bölüm 4: Belirtilen düşük sıcaklık özelliklerine sahip, elektrik kaynaklı alaşımsız çelik borular

EN 10240: Çelik borular için dahili ve / veya harici koruyucu kaplama - otomatik bitkilerde uygulanan sıcak daldırma galvaniz kaplamalar için şartname

EN 11000-49999

EN 12102: Yerden ısıtma ve soğutma için elektrikli kompresörlü klima cihazları, sıvı soğutma paketleri, ısı pompaları ve nem alıcıları - Hava kaynaklı gürültüyü ölçme - Ses seviyesinin belirlenmesi

EN 12103: Esnek zemin kaplamaları - Aglomere mantar altlıkları - spesifikasyon

EN 12104: Esnek zemin kaplamaları - Mantar yer döşemeleri - Spesifikasyon

EN 12105: Esnek zemin kaplamaları - aglomere kompozisyon mantarının nem içeriğinin tayini

EN 12199: Esnek zemin kaplamaları. Homojen ve heterojen kabartma kauçuk zemin kaplamaları için şartname

EN 12221: Evde Kullanım için Değiştirme Ünitesi

EN 12246: Palet ve ambalajlarda kullanılan ahşapların kalite sınıflandırması

EN 12255: Atıksu arıtma tesisleri

EN 12255-1: Bölüm 1: Genel yapım ilkeleri

EN 12255-2: Bölüm 2: Ham atık su pompalama tesisatlarının performans gereksinimleri

EN 12255-3: Bölüm 3: Ön muamele

EN 12255-4: Bölüm 4: Birincil yerleşim

EN 12255-5: Bölüm 5: Lagooning işlemleri

EN 12255-6: Bölüm 6: Aktif Çamur Prosesi

EN 12255-7: Bölüm 7: Biyolojik sabit film reaktörleri

EN 12255-8: Bölüm 8: Çamurun arıtılması ve depolanması

EN 12255-9: Bölüm 9: Koku kontrolü ve havalandırma

EN 12255-10: Bölüm 10: Güvenlik ilkeleri

EN 12255-11: Bölüm 11: Genel veri gereklidir

EN 12255-12: Bölüm 12: Kontrol ve otomasyon

EN 12255-13: Bölüm 13: Kimyasal Arıtma - Atıksuların çöktürme / topaklaştırma ile arıtımı

EN 12255-14: Bölüm 14: Dezenfeksiyon

EN 12255-15: Bölüm 15: Aktif çamur bitkilerinin havalandırma tanklarında temiz suda oksijen transferinin ölçülmesi

EN 12255-16: Bölüm 16: Fiziksel (mekanik) filtrasyon

EN 12277: Dağcılık ve tırmanma koşum takımları

EN 12281: Baskı ve iş kağıdı. Fotokopi kağıdı şartları.

EN 12345: Kaynak. Resimli kaynaklı derzlerin çok dilli terimleri

EN 12492: Dağcılık için miğferler

EN 12566: 50 PT'ye kadar küçük atıksu arıtma sistemleri

EN 12566-1: Bölüm 1: Prefabrik foseptikler

EN 12566-2: Bölüm 2: Zemin nüfuz etme sistemleri

EN 12566-3: Bölüm 3: Paketlenmiş ve / veya yerinde monte edilmiş evsel atık su arıtma tesisleri

EN 12566-4: Bölüm 4: Prefabrike kitlerden yerinde bir araya getirilmiş septik tanklar

EN 12566-5: Bölüm 5: Önceden Hazırlanmış Atık Filtreleme Sistemleri

EN 12566-6: Bölüm 6: Foseptik suları için prefabrik işlem üniteleri

EN 12566-7: Bölüm 7: Prefabrik üçüncül arıtma üniteleri

EN 12572: Yapay tırmanma yapıları

EN 12600: Cam Yapının Direnişinin Sınıflandırılması

EN 12663: Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araç gövdelerinin yapısal gereksinimleri

EN 12797: Sert lehimlenmiş derzlerin lehimleme - yıkıcı testleri

EN 12799: Brazing - Tahribatsız muayene brazed derzler

EN 12810: Prefabrik parçalardan oluşan cephe iskeleleri

EN 12811: Geçici iş makinaları

EN 12841: Kişisel düşme koruma ekipmanları. Halat ulaşım sistemleri. Halat ayar cihazları

EN 12890: Kum kalıpları ve kum çekirdekleri üretimi için kalıplar, kalıp donanımı ve göbek kutuları

EN 12952: Su Borulu Kazanlar ve Yardımcı Tesisat

EN 12973: Değer Yönetimi

EN 12975-1: Termal güneş sistemleri ve parçaları - Güneş kolektörleri

EN 13133: "Brazing-Brazer onayı" (2000)

EN 13145: Demiryolu uygulamaları - Raylar - Ahşap traversler ve taşıyıcılar

EN 13146: Demiryolu uygulamaları - Bağlantı sistemleri için İz - Test yöntemleri

EN 13162: 2013-03: Binalar için ısı yalıtım ürünleri - Fabrika yapımı mineral yün (MW) ürünleri

EN 13204: Yangın ve kurtarma hizmeti için çift etkili hidrolik kurtarma aleti. Güvenlik ve performans gereksinimleri [4]

EN 13300: (iç) duvar boyasının kalitesi ve sınıflandırması

EN 13402: Kıyafetlerin ölçüleri

EN 13432: Kompostlanabilir ve biyolojik olarak parçalanabilir ambalajlar

EN 13445: Eskimiş basınçlı kaplar

EN 13480: Metal sanayi boruları

EN 13501: İnşaat ürünlerinin ve yapı elemanlarının yangın sınıflandırması

EN 13537: Uyku tulumu için sıcaklık derecelendirmeleri

EN 13594: 2002: Profesyonel motosiklet sürücüleri için koruyucu eldiven. Şartlar ve test yöntemleri

EN 13595-1: 2002: Profesyonel motosiklet sürücüleri için koruyucu kıyafetler. Ceketler, pantolonlar ve tek parça veya bölünmüş takım elbise. Genel Gereksinimler

EN 13595-2: 2002: Profesyonel motosiklet sürücüleri için koruyucu giysi. Ceketler, pantolonlar ve tek parça veya bölünmüş takım elbise. Darbe aşınma direncinin belirlenmesi için test yöntemi

EN 13595-3: 2002: Profesyonel motosiklet sürücüleri için koruyucu kıyafetler. Ceketler, pantolonlar ve tek parça veya bölünmüş takım elbise. Patlama mukavemetinin tayini için test yöntemi.

EN 13595-4: 2002: Profesyonel motosiklet sürücüleri için koruyucu kıyafetler. Ceketler, pantolonlar ve tek parça veya bölünmüş takım elbise. Darbe kesme direncinin belirlenmesi için test yöntemleri

EN 13612: In-vitro teşhis cihazlarının performans değerlendirmesi

EN 13634: 2002: Profesyonel motosiklet sürücüleri için koruyucu ayakkabı. Şartlar ve test yöntemleri

EN 13640: In vitro diagnostik reaktiflerin stabilite testi

EN 13757: Ölçüm cihazları için haberleşme sistemi ve sayaçların uzaktan okunması (Metre-Bus)

EN 13940: 2016: Bakımın sürekliliğini destekleyen kavram sistemleri

EN 14081-1: Ahşap yapılar - Dikdörtgen kesitli mukavemetli dereceli yapısal kereste - Bölüm 1: Genel şartlar

EN 14081-2: Ahşap yapılar - Dikdörtgen kesitli mukavemetli kademeli yapı kütlesi - Bölüm 2: makine derecelendirmesi; başlangıç ​​tipi testi için ek şartlar.

EN 14081-3: Ahşap yapılar - Dikdörtgen kesitli mukavemetli dereceli yapısal kereste - Bölüm 3: Makine derecelendirmesi; fabrika üretim kontrolü için ek şartlar.

EN 14081-4: Ahşap yapılar - Dikdörtgen kesitli mukavemetli dereceli yapısal kereste - Bölüm 4: Makine sınıflandırması; makine kontrollü sistemler için derecelendirme makinesi ayarları.

EN 14214: Saf biyodizel standardı

EN 14511: Yerden ısıtma ve soğutma için elektrikli kompresörleri olan klimalar, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları

EN 14904: Spor alanları için yüzeyler. Çoklu spor kullanımı için kapalı alanlar. Şartname

EN 14988-1: 2006: Çocuk Yüksek Sandalyeleri. Bölüm 1: Güvenlik gereksinimleri

EN 14988-2: 2006: Çocukların Yüksek sandalyeleri. Bölüm 2: Test yöntemleri

EN 15251: Binaların enerji performansının tasarımı ve değerlendirilmesi için iç ortam hava parametreleri, termal çevre, aydınlatma ve akustik konularındaki iç ortam parametreleri

EN 15531: Gerçek Zamanlı Bilgi için Servis Arabirimi

EN 15595: Demiryolu uygulamaları - Frenleme - Tekerlek kayma önleme donanımı [5]

EN 15714: Endüstriyel Valfler - Aktüatörler

EN 15744: Film tanımlama - Sinematografik eserler için minimum meta veri seti

EN 15838: Müşteri İletişim Merkezleri - Hizmet sunumuyla ilgili şartlar

EN 15883: Yıkayıcı dezenfektörler

EN 15907: Film tanımlama - Meta verilerin birlikte çalışabilirliğini arttırma - Eleman kümeleri ve yapıları

EN 16001: Enerji yönetim sistemleri; geri çekildi, yerine ISO 50001 getirildi.

EN 16034: Endüstriyel, ticari, garaj kapıları ve açılabilir pencerelerden oluşan yaya kapıları. Ürün standardı, performans karakteristikleri. Yangına Dayanıklı ve / veya Duman Kontrol Özellikleri

EN 16114: Yönetim danışmanlık hizmetleri

EN 16247: Enerji denetimleri

EN 28601: Veri öğeleri ve değişim biçimleri; bilgi değişimi; tarih ve saatlerin temsili

EN 45502-1: Aktif implante edilebilir tıbbi cihazlar - Bölüm 1: imalatçı tarafından sağlanacak güvenlik, işaretleme ve bilgi için genel şartlar

EN 45545: Demiryolu uygulamaları. Demiryolu araçlarında yangın koruması.

EN 45545-1: Demiryolu uygulamaları. Demiryolu araçlarında yangın koruması. Genel

EN 45545-2: Demiryolu uygulamaları. Demiryolu araçlarında yangın koruması. Malzemelerin ve bileşenlerin yangın davranışı için gerekenler

EN 45545-3: Demiryolu uygulamaları. Demiryolu araçlarında yangın koruması. Yangın bariyerleri için yangın direnci gereksinimleri

EN 45545-4: Demiryolu uygulamaları. Demiryolu araçlarında yangın koruması. Raf taşı tasarımı için yangın güvenliği gereklilikleri

EN 45545-5: Demiryolu uygulamaları. Demiryolu araçlarında yangın koruması. Elektrikli cihazlar için yangın güvenlik gereksinimleri, arabalı otobüsler, yol rehberli otobüsleri ve manyetik kaldırma araçları

EN 45545-6: Demiryolu uygulamaları. Demiryolu araçlarında yangın koruması. Yangın kontrol ve yönetim sistemleri

EN 45545-7: Demiryolu uygulamaları. Demiryolu araçlarında yangın koruması. Yanıcı sıvı ve yanıcı gaz tesisatları için yangın güvenliği gereklilikleri

EN 50000-59999 (CEN'e özgü, IEC dışı elektrik standartları)

EN 50022: Düşük voltajlı kumanda panosu (DIN rayı) için 35 mm'lik üstten şapka montaj rayları

EN 50075: Europlug

EN 50090: Ev ve Bina Elektroniği Sistemleri (KNX / EIB)

EN 50102: Elektrikli ekipman muhafazaları tarafından harici mekanik darbelere karşı koruma dereceleri

EN 50119: Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler: Demiryolları için elektrikli çekme havai hatları

EN 50121: Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk

EN 50121-1: Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk Bölüm 1: Genel

EN 50121-2: Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 2: tüm demiryolu sisteminin dış dünyaya yayılması

EN 50121-3-1: Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 3- 1: demiryolu taşıtı - Tren ve komple araç

EN 50121-3-2: Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 3- 2: Vagon - Aparatlar

EN 50121-4: Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 4: Sinyalizasyon ve telekomünikasyon cihazlarının emisyonu ve bağışıklığı

EN 50121-5: Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 5: Sabit güç kaynağı tesisatlarının ve cihazlarının emisyon ve bağışıklığı

EN 50122: Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler

EN 50122-1: Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisatlar - Elektrik güvenliği, topraklama ve dönüş devresi - Bölüm 1: Elektrik çarpmasına karşı koruyucu hükümler

EN 50122-2: Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - Bölüm 2: DC traksiyon sistemlerinin neden olduğu gerilim akımlarının etkilerine karşı koruyucu hükümler

EN 50122-3: Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisatlar - Elektrik güvenliği, topraklama ve dönüş devresi - Bölüm 3: AC ve dc çekiş sistemlerinin karşılıklı etkileşimi

EN 50123: Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - DC şalt tesisleri

EN 50124: Demiryolu uygulamaları - İzolasyon koordinasyonu

EN 50125-2: Demiryolu uygulamaları - Ekipman için çevresel koşullar - Bölüm 2: Sabit elektrik tesisatı

EN 50125-3: Demiryolu uygulamaları - Ekipman için çevresel koşullar - Bölüm 3: Sinyalizasyon ve telekomünikasyon için ekipmanlar

EN 50126: Demiryolu uygulamaları - Güvenilirlik, kullanılabilirlik, bakımı ve güvenliği (RAMS) belirtimi ve gösterimi

EN 50128: Demiryolu uygulamaları - İletişim, sinyalizasyon ve işleme sistemleri

EN 50129: Demiryolu uygulamaları - İletişim, sinyalizasyon ve işleme sistemleri - Sinyalizasyon için emniyetle ilgili elektronik sistemler

EN 50130: Alarm sistemleri - Elektromanyetik uyumluluk ve Çevresel test yöntemleri

EN 50131: Alarm sistemleri - Saldırı ve bekletme sistemleri

EN 50136: Alarm sistemleri - Alarm iletim sistemleri

EN 50155: Demiryolu uygulamaları - Demiryolunda kullanılan elektronik cihazlar

EN 50157: Dahili ve Benzeri Elektronik Ekipman Bağlantısı Gereksinimleri (Kısım = AV.link)

EN 50159: Demiryolu uygulamaları - İletişim, sinyalizasyon ve işleme sistemleri - İletim sistemlerinde emniyetle ilgili iletişim

EN 50159-1: Demiryolu uygulamaları - İletişim, sinyalizasyon ve işleme sistemleri - Bölüm 1: kapalı iletim sistemlerinde emniyetle ilgili iletişim

EN 50159-2: Demiryolu uygulamaları - İletişim, sinyalizasyon ve işleme sistemleri - Bölüm 2: Açık iletim sistemlerinde emniyetle ilgili iletişim

EN 50163: demiryolu uygulamaları çekiş sistemlerinin gerilimini sağlar

EN 50178: Elektrik tesisatlarında kullanılan elektronik ekipman

EN 50262: Metrik kablo rakorları

EN 50267: Korozif Gazlar

EN 50522: 1 kV ac aşan güç tesisatlarının topraklama

EN 50308: Rüzgar Türbini - Koruyucu Önlemler - Tasarım, işletim ve bakım gereksinimleri

EN 50325: Kontrolör-cihaz arayüzleri için ISO 11898'e (CAN) dayalı endüstriyel iletişim altsistemi

EN 50436: Alkol kilidi

EN 50525: Alçak gerilim enerji kabloları; HD 21 ve HD 22'nin birleşmesi.

EN 50600: Bilgi teknolojisi - Veri merkezi tesisleri ve altyapıları

EN 55014: Elektromanyetik uyumluluk - Ev aletleri, elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için gerekenler

EN 55022: Bilişim teknolojisi donanımları. Radyo bozulma özellikleri.

EN 55024: Bilişim teknolojisi ekipmanları. Bağışıklık özellikleri

EN 60000-69999 (IEC standartlarının CEN sürümleri)

Ana madde: IEC standartlarının listesi

EN 60065: Ses, Video ve benzeri elektronik cihazlar - Güvenlik gereklilikleri.

EN 60950-1: Bilgi teknolojisi ekipmanı - Güvenlik - Bölüm1: Genel gereklilikler

EN 60950-21: Bilgi teknolojisi ekipmanı - Güvenlik - Part21: Uzaktan güç besleme

EN 60950-22: Bilgi teknolojisi ekipmanı - Güvenlik - Part22: Dışarıya monte edilen ekipman

EN 60950-23: Bilgi teknolojisi donanımı - Güvenlik - Part23: Büyük veri depolama ekipmanları

EN 61000-1-2: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Genel. Elektrikli ve elektronik sistemlerin işlevsel güvenliğinin sağlanması için, elektromanyetik olaylarla ilgili ekipman da dahil olmak üzere metodoloji

EN 61000-1-3: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Genel. Yüksek irtifa ÇYP'nin (HEMP) sivil ekipman ve sistemler üzerindeki etkileri

EN 61000-1-4: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Genel. Güç frekansının sınırlandırılması için tarihsel gerekçe, 2 kHz'e kadar olan frekans aralığında ekipmantan gelen harmonik akım emisyonlarını yönetti

EN 61000-1-5: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Genel. Sivil sistemlerde yüksek güç elektromanyetik (HPEM) etkiler

EN 61000-1-6: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Genel. Ölçüm belirsizliğinin değerlendirilmesi için kılavuz

EN 61000-2-2: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Çevre. Düşük frekanslı iletilen bozukluklar ve genel düşük voltajlı güç kaynağı sistemlerinde sinyal iletimi için uyumluluk seviyeleri

EN 61000-2-4: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Çevre. Endüstriyel tesislerde düşük frekanslı iletilen bozukluklar için uyumluluk seviyeleri

EN 61000-2-9: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Çevre. HEMP ortamının tanımı. Işınım bozukluğu. Temel EMC yayını

EN 61000-2-10: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Çevre. HEMP ortamının tanımı. İletilen rahatsızlık

EN 61000-2-12: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Çevre. Düşük frekanslı iletken bozukluklar ve ortak orta gerilim güç kaynağı sistemlerinde sinyal iletimi için uyumluluk seviyeleri

EN 61000-3-2: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Sınırları. Armonik akım emisyon sınırları (ekipman giriş akımı, her faz için 16 A'ya kadar ve dahil)

EN 61000-3-3: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Sınırları. Şartlı bağlantıya tabi olmayan, faz başına ≤ 16 A nominal akımdaki cihazlar için, genel düşük voltajlı besleme sistemlerinde gerilim değişiklikleri, gerilim dalgalanmaları ve titreşimlerin sınırlanması

EN 61000-3-11: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Sınırları. Genel düşük voltajlı besleme sistemlerinde gerilim değişiklikleri, gerilim dalgalanmaları ve titreşimlerin sınırlanması. Nominal gerilim akımı ≤ 75 A olan ve koşullu bağlantıya tabi donanımlar

EN 61000-3-12: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Sınırları.

EN 61000-4-1: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Test ve ölçüm teknikleri. IEC 61000-4 serisine genel bakış

EN 61000-4-2: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Test ve ölçüm teknikleri. Elektrostatik boşalma bağışıklık testi. Temel EMC yayını

EN 61000-4-3: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Test ve ölçüm teknikleri. Radyasyona tabi radyo frekansı, elektromanyetik alan bağışıklık testi

EN 61000-4-4: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Test ve ölçüm teknikleri. Elektriksel hızlı geçici / patlama bağışıklık testi

EN 61000-4-5: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Test ve ölçüm teknikleri. Dalgalanma bağışıklığı testi

EN 61000-4-6: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Test ve ölçüm teknikleri. Radyo frekans alanları sebebiyle iletilen bozukluklara karşı bağışıklık

EN 61000-4-7: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Test ve ölçüm teknikleri. Harmonik ve ara harmonik ölçümleri ve enstrümantasyon hakkında genel bilgi, buna bağlı güç kaynağı sistemleri ve teçhizatı

EN 61000-4-8: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Test ve ölçüm teknikleri. Güç frekansı manyetik alan bağışıklık testi. Temel EMC yayını

EN 61000-4-11: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Test ve ölçüm teknikleri. Gerilim düşmeleri, kısa kesintiler ve voltaj değişimlerine karşı bağışıklık testleri

EN 61000-4-12: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Test ve ölçüm teknikleri. Salınımlı dalgalar bağışıklık testi. Temel EMC yayını

EN 61000-4-13: Elektromanyetik uyumluluk (EMU). Test ve ölçüm teknikleri. AC güç bağlantı noktasındaki şebeke sinyalini de içeren harmonikler ve ara harmonikler, düşük frekans bağışıklık testleri

EN 61000-4-14: Elektromanyetik uyumluluk (EMU). Test ve ölçüm teknikleri. Giriş akımı her faz için 16 A'yi geçmeyen ekipman için gerilim dalgalanma bağışıklık testi

EN 61000-4-15: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Test ve ölçüm teknikleri. Kırpışma ölçer. Fonksiyonel ve tasarım özellikleri. Temel EMC yayını

EN 61000-4-16: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Test ve ölçüm teknikleri. 0 Hz ila 150 kHz frekans aralığında iletken, ortak mod bozukluklarına karşı bağışıklık sınaması yapın

EN 61000-4-17: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Test ve ölçüm teknikleri. DC giriş güç portu bağışıklık testinde dalgalanma

EN 61000-4-18: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Test ve ölçüm teknikleri. Sönümlü salınımlı dalgalı bağışıklık testi

EN 61000-4-19: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Test ve ölçüm teknikleri. AC güç portlarında 2 kHz ila 150 kHz frekans aralığında iletken, diferansiyel mod bozuklukları ve sinyalizasyona karşı bağışıklığı test edin

EN 61000-4-20: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Test ve ölçüm teknikleri. Transvers elektromanyetik (TEM) dalga kılavuzlarında emisyon ve bağışıklık testleri

EN 61000-4-21: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Test ve ölçüm teknikleri. Yankılanma odacığının test yöntemleri

EN 61000-4-22: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Test ve ölçüm teknikleri. Tam yankısız odalarda (FAR) radyasyona maruz kalmış emisyon ve bağışıklık ölçümleri

EN 61000-4-23: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Test ve ölçüm teknikleri. HEMP ve diğer ışınlanan bozukluklar için koruyucu cihazlar için test yöntemleri

EN 61000-4-24: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Test ve ölçüm teknikleri. HEMP için koruyucu cihazlar için test yöntemleri rahatsızlık vermiştir. Temel EMC yayını

EN 61000-4-25: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Test ve ölçüm teknikleri. Ekipman ve sistemler için HEMP bağışıklık test yöntemleri

EN 61000-4-27: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Test ve ölçüm teknikleri. Giriş akımı her faz için 16 A'yi geçmeyen ekipman için dengesizlik, bağışıklık testi

EN 61000-4-28: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Test ve ölçüm teknikleri. Giriş frekansı, faz başına 16 A değerini aşmayan ekipman için güç frekansı, bağışıklık testi varyasyonu

EN 61000-4-29: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Test ve ölçüm teknikleri. Voltaj dips, kısa kesintiler ve dınputput güç portlarında voltaj değişiklikleri. Bağışıklık testleri. Temel EMC Yayını.

EN 61000-4-30: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Test ve ölçüm teknikleri. Test ve ölçüm teknikleri. Güç kalitesi ölçüm yöntemleri

EN 61000-4-34: Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Test ve ölçüm teknikleri. Şebeke akımında faz başına 16 A'dan fazla voltaj düşüşleri, kısa kesintiler ve voltaj değişimlerinde bağışıklık testleri

IEC 61000-5-1 Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Kurulum ve azaltma kuralları. Genel Değerlendirmeler. Temel EMC yayını

EN 61000-5-5 Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Kurulum ve azaltma kuralları. HEMP için koruyucu cihazların özellikleri rahatsız etti. Temel EMC yayını

EN 61000-5-7 Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Kurulum ve azaltma kuralları. Степени на защита чрез електромагнитни смущения (ЕМ код). Степени на защита срещу електромагнитни смущения (ЕМ код)

EN 61000-6-1 Електромагнитна съвместимост (EMC). Общи стандарти. Имунитет за жилищни, търговски и леко индустриални среди

EN 61000-6-2 Електромагнитна съвместимост (EMC). Общи стандарти. Имунитет за индустриална среда

EN 61000-6-3 Електромагнитна съвместимост (EMC). Общи стандарти. Емисионни норми за жилищни, търговски и леко индустриални среди

EN 61000-6-4 Електромагнитна съвместимост (EMC). Общи стандарти. Емисионен стандарт за промишлени среди

Специална лаборатория