Изпитания в строителния сектор

Изпитания в строителния сектор

Строителният сектор продължава да расте с всяка изминала година. Този сектор, където 2016 милион служители са заети в 2, е нараснал с 6 процента в сравнение с предходната година. В 2017 се очаква темпът на растеж да бъде 5 процента. Основната ос в развитието на страната ни е строителният сектор. Секторът обхваща не само жилищната зона, но и градските пространства, както и съоръжения за производство на енергия, пътища, язовири, летища, болници, фабрики и всички други жизнено важни пространства и инфраструктурата на тези пространства. Като цяло строителният сектор създава търсене на стоки и услуги, произведени от повече от двеста подсектори, свързани с него.

В такъв голям и развиващ се сектор има много работа за изпитателни и инспекционни институции. В първия етап от строителните проекти важното място заемат почвените тестове. При тези тестове се изследват химичните и геотехническите свойства на почвата и се определят плътността, якостта, уплътняването, съдържанието на органични материали и пясък.

Услугите за изпитване и контрол, предоставяни на строителни фирми в обхвата на строителните тестове, включват главно: надзор на проекта, контрол на площадката в съответствие със законовите разпоредби, тестови материали, системи и инсталации, и безразрушителен контрол.

Освен това се извършват анализи на тухлени и бетонни блокове. Тухлите и блоковете, които трябва да се използват, трябва да бъдат тествани, за да съответстват на задължителните правни норми и стандарти за качество. Изборът на правилни тухли и блокове е сложен процес за строителните фирми. Методът на производство и степента на готвене на тези материали влияят на работата.

По време на изпитванията за съответствие се вземат предвид действащите нормативни актове и свързаните с тях стандарти, публикувани от много местни и чуждестранни организации. В съответствие с нуждите на предприятията, фирмата ни извършва тестове в строителния сектор в рамките на тестове за съответствие.

Междувременно нашата компания спазва стандарта EN EN ISO / IEC 17025 за адекватността на лабораториите за изпитване и калибриране. От Агенцията за акредитация на ÖSAS е акредитиран и служи в тази рамка.

 

 

Лаборатория за съответствие