Анализ на храните

Анализ на храните

Правилното хранене и безопасната и здравословна храна за всички се превърнаха в жизненоважен въпрос за целия свят. От една страна, намаляването на селскостопанските райони, от една страна, продължаването на нездравословните и несъзнателни земеделски дейности, от една страна, но по-важното, изчерпването на световните ресурси, глобалното затопляне и екологичното равновесие на непоправимото влошаване, е ясен показател за това колко е чувствителна към храната.

Производството, приготвянето и представянето на храни на потребителите е неизбежен проблем, който трябва да се вземе сериозно от гледна точка на човешкото здраве и опазването на околната среда. Безопасността на храните се разглежда повече от всякога и много санкции се налагат от законовите разпоредби.

Целта на проучванията за безопасност на храните е да се предотврати вредата от продуктите за здравето на потребителите и физическата, химическата и биологичната среда. Системите за управление на безопасността на храните, които гарантират произвежданите храни, са система за качество, за да се гарантира това. С системите за безопасност на храните, тя има за цел да сведе до минимум рисковете, произтичащи от храната, и да предотврати възникването на тези рискове.

Безопасна храна означава хранителни продукти, които не губят своите физически, химични и микробиологични свойства и хранителни стойности, когато се приготвят по предназначение и чрез подходящи методи. Както може да се разбира от това определение, понятието за безопасност на храните не включва вреда за човешкото здраве. С това приложение потребителят е защитен срещу рискове, свързани с храни.

По същество рисковете за здравето възникват в хранителните продукти по три начина: физически, химически и биологични. Физическите рискове са смесването на чужди материали като камък, пръст, стъкло, метал, дърво и други подобни, които не трябва да присъстват в хранителните продукти. Химическите рискове произтичат от неправилното и несъзнателно използване на лекарства за повишаване на ефективността в растителната и животинската продукция. Микробиологичните рискове заемат първо място сред хранителните рискове. Хранителните продукти, които не са правилно и адекватно стерилизирани, произвеждат голям брой микроорганизми за кратко време. Ако тези микроорганизми, като бактерии, плесени или дрожди, надхвърлят определена граница, започва развалянето на храната и представлява риск за човешкото здраве.

Безопасността на храните е усилието за премахване на рисковете, свързани с храни, когато се използват от потребителите. Ситуация, която застрашава безопасността на храните, може да бъде във всякаква връзка в хранителната верига. Ето защо е необходим ефективен контрол по протежение на хранителната верига. Подобно на много организации за тестове и инспекции, нашата компания предлага широка гама от услуги за измерване, тестване, анализ, контрол и контрол, за да се гарантира безопасността на храните. Основните услуги, предоставяни в този обхват, са:

  • Физически анализ
  • Химичен анализ
  • Микробиологичен анализ
  • Адитивен анализ
  • Анализ на остатъците
  • Анализ на минералите
  • Анализ на микотоксини
  • Анализ на молекулярната биология
  • ГМО-ГМО анализ
  • Анализ на фуражите

Проучванията за анализ на храните отчитат съществуващите правни разпоредби и много стандарти, публикувани от местни и чуждестранни организации.

 

Нашата организация UAF От Агенцията по акредитация, TS EN ISO / IEC 17025 стандарти в съответствие с акредитиращия орган, въз основа на анализа на храните.