Тестове за стерилност

Тестове за стерилност

Когато говорим за термина стерилизация, тя може да бъде дефинирана като активно почистване на живите организми и всички микроорганизми, в които присъстват всяко вещество или обекти. Теоретично можем да кажем, че има определен и абсолютен смисъл. В годината 1995 терминът „Стерилизация от Асоциацията за развитие на медицинската апаратура (AAMI)“ değiştiril е заменен с дефиницията за премахване на медиите от микроорганизми до степен на сигурност. След тази промяна на въвеждането, стерилизационното събитие може да бъде измерено и контролирано в практическо време. В процеса на стерилизация, някои микроорганизми винаги са инактивирани. Съответно, броят на жизнеспособните бактерии в време на редуциране на log се нарича време. Колкото по-дълго продължителността на процедурата, толкова по-жизнеспособни микроорганизми ще се увеличат. Тъй като нагряващото събитие не може да продължи безкрайно, е необходимо да се намали вероятността от нестерилизация до нормално ниво. Не фактът, че броят на живите микроорганизми се намалява до една милионна част от живите микроорганизми, до степента, до която се поддържа нивото на стерилизация, и че стерилизацията продължава до вероятността стерилизацията да не може да бъде постигната само в един от милионите процеси.

В случай на стерилизация трябва да се използва ефективен метод, вариращ от най-ниското ниво на продукта до капацитета за осигуряване на стерилност. Това се постига само чрез използването на ефективен метод за стерилизация, който е в състояние да осигури капацитет за осигуряване на стерилност. По този начин може да се гарантира, че всички етапи от началото на работата до последния момент са под контрол във всеки процес на стерилизация. На този етап процесът се състои в предприемане на всички стъпки, необходими за изваждане на инструментите от зоните на използване, предварително почистване и обеззаразяване, контрол на броенето, измиване, опаковане, транспортиране до зона за стерилизация, измиване, опаковане, стерилизиране, запазване на стерилното положение до мястото и времето на употреба. е общото име. Проверката на структурите, които се извършват на всеки етап, и поддържането на редовен регистър по непрекъснат начин в рамките на правилата, определени в тези етапи, е задължително условие в тестовете за стерилизация.

По време на процеса на стерилизация, почистването трябва да се използва на всеки етап. Ако има топлина или дезинфекция, устройството и повърхността, които трябва да се дезинфекцират преди тези стъпки, трябва да се почистят с миещ препарат и гореща вода и да се държат далеч от органични материали.

Можете да работите с нашата лаборатория EUROLAB за тестове за стерилност.

Медицинска лаборатория