Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolab Περιγραφή του Hava Sarıaydın

Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolab Περιγραφή του Hava Sarıaydın

Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolab Ο Hava Sarıaydın εξήγησε τις εργαστηριακές υπηρεσίες και ανέφερε ότι η αναγκαιότητα των εργαστηριακών υπηρεσιών σε κάθε τομέα της ζωής είναι αναπόφευκτη. Είπε ότι υπάρχει ανάγκη να δοκιμαστούν, να αναλυθούν, να μετρηθούν και να βαθμονομηθούν οι διαδικασίες παραγωγής και εξυπηρέτησης σε πολλούς τομείς, από τον έλεγχο των καταναλωθέντων τροφίμων έως την περιβαλλοντική ασφάλεια, από τις υπηρεσίες υγείας έως τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Ο Hava Sarıaydın υπογράμμισε ότι τα εργοστάσια ή οι μονάδες παραγωγής δημιούργησαν εργαστηριακές μονάδες μεμονωμένα, αλλά αυτό συχνά δεν ήταν αρκετό. Για το λόγο αυτό, ως επαγγελματίας, είπε ότι υπάρχει ανάγκη για εργαστήρια με ειδικευμένους, μορφωμένους εργαζόμενους, ισχυρή τεχνολογική υποδομή και γρήγορα, υψηλής ποιότητας, ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα.

Όπως συμβαίνει σήμερα με πολλά όργανα ελέγχου και επιθεώρησης, η Eurolab παρέχει επίσης υπηρεσίες δοκιμών, ανάλυσης και μέτρησης στους πελάτες της από όλους τους τομείς με ανεξάρτητη και αμερόληπτη κατανόηση. Προκειμένου να συμμορφωθούν με τους περιορισμούς των νομικών κανονισμών, οι επιχειρήσεις ζητούν συχνά αυτές τις υπηρεσίες, καθώς και τις απαιτήσεις δοκιμών και επιθεωρήσεων για την ποιότητα των επιχειρήσεων σε διάφορα στάδια των διαδικασιών. Ειδικά στο εξωτερικό εμπόριο, οι επίσημοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί χρειάζονται εργαστηριακή ανάλυση.

Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolab Σύμφωνα με την Hava Sarıaydın, η Euorab είναι μια εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες δοκιμών και βαθμονόμησης στους πελάτες της και διεξάγει μελέτες αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η συμμόρφωση των προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων με τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τις μεθόδους που καθορίζονται από τα πρότυπα και τους νομικούς κανονισμούς και τις απαιτήσεις των αγοραστών τεκμηριώνεται από τις δοκιμές και τις αναλύσεις που πραγματοποιούνται στα εργαστήρια δοκιμών και βαθμονόμησης.

Στη διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εργαστηριακές υπηρεσίες καθίστανται ολοένα και πιο σημαντικές στη χώρα μας. Επιπλέον, οι συναλλαγές εισαγωγής και εξαγωγής με άλλες χώρες είναι οι ίδιες. Οι εργαστηριακές υπηρεσίες στο μέλλον θα γίνουν ακόμα πιο ολοκληρωμένες.