σχετικά με εμάς

σχετικά με εμάς

Ο οργανισμός μας, ο οποίος λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια με επιτυχία, διαθέτει σύγχρονα εργαστήρια με διεθνή πρότυπα. Τα εργαστήρια αυτά είναι εξοπλισμένα με εξοπλισμό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και διαθέτουν έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο θα χρησιμοποιεί αυτά τα μηχανήματα και εξοπλισμό.

Ο οργανισμός μας, ηλεκτρικές δοκιμές ασφάλειας, η ανάλυση του περιβάλλοντος, αναλύει κλωστοϋφαντουργίας, αναλύσεις τροφίμων και πολλές δοκιμές, ιδιαίτερα ανάλυση του νερού, την ανάλυση, τη μέτρηση, να δώσει τις υπηρεσίες ελέγχου και αξιολόγησης και εφαρμογής των εν λόγω μελετών σε αναγνωρισμένα παγκοσμίως δοκιμή και ανάλυση των μεθόδων. Με αυτό τον τρόπο, η εταιρεία μας ήταν πάντα προτιμότερη από τους πελάτες.

Η οργάνωσή μας δεν θέτει σε κίνδυνο τις ακόλουθες δύο αρχές:

  • Κατά τη διάρκεια οποιωνδήποτε δοκιμών και αναλύσεων βάσει τομέων ή γενικής χρήσης, ο οργανισμός μας εξετάζει τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς και τα σχετικά πρότυπα που εκδίδονται από εγχώριους και ξένους οργανισμούς.
  • Ο οργανισμός μας είναι το TS EN ISO/IEC 17021, το TURKISH ACCREDITATION INSTITUTION (TÜRKAK) και το ISO/IEC 17025 UAF (United Foundation Accreditation Foundation)από έχει διαπιστευθεί και συνεχίζει τις δραστηριότητές της στο πλαίσιο της παρούσας άδειας.

Η εταιρεία μας, από την πρώτη μέρα, παρέχει γρήγορη, υψηλής ποιότητας, ακριβή και αξιόπιστη εξυπηρέτηση στους πελάτες της. Μετά από αυτό, θα συνεχίσει να εξυπηρετεί χωρίς να διακυβεύεται από αυτή την κατανόηση.

Η κορυφαία διοίκηση της εταιρείας μας παρακολουθεί από κοντά τις αναπτυσσόμενες τεχνολογίες όσον αφορά τους τομείς δραστηριότητάς της και επιτρέπει στους εργαζόμενους να αναζωπυρώνονται από αυτή την άποψη. Επιπλέον, αποδίδει σημασία στη χρήση των τελευταίων τεχνολογικών συσκευών.

Πριν από το Τουρκικό Ινστιτούτο Ευρεσιτεχνιών, η επωνυμία μας EUROLAB LABORATUAR A.Ş. Οι αριθμοί καταχώρισης εμπορικού σήματος είναι 2016/47906, 2016/109104, 2016/06561.

Ο οργανισμός μας γνωρίζει ότι το θέμα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία είναι σε θέση να αυξήσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων και των κοινωνιών. Έμφαση δίνεται στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στις ανεπτυγμένες κοινωνίες. Οι διευθυντές και οι υπάλληλοι της οργάνωσής μας αισθάνονται επίσης υπεύθυνοι και εργάζονται σύμφωνα με την αρχή της εθελοντικής συμμετοχής. Η εταιρεία μας κάνει το ρόλο της για να αποτρέψει τις σωματικές και ηθικές απώλειες σε αυτή την περιοχή στη χώρα μας.