Πολιτική ποιότητας

Πολιτική ποιότητας

Η εταιρεία μας επιδιώκει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις δοκιμής, ανάλυσης, μέτρησης, ελέγχου και επιθεώρησης που προέρχονται από τους πελάτες με γρήγορο, έγκαιρο, ακριβή, αξιόπιστο και υψηλής ποιότητας τρόπο χωρίς να διακυβεύεται η αρχή της εμπιστευτικότητας και της αμεροληψίας και να εφαρμόζει τις αποδεκτές μεθόδους δοκιμών και ανάλυσης σε αυτές τις δραστηριότητες παγκοσμίως. Ταυτόχρονα, η εταιρεία μας επιδιώκει να ενεργεί σύμφωνα με όλους τους υφιστάμενους νομικούς κανονισμούς στις δραστηριότητές της και να εξυπηρετεί στο πλαίσιο των προτύπων που εκδίδονται από εγχώριους και ξένους οργανισμούς.

Από την άποψη αυτή, το θεμέλιο της ποιοτικής πολιτικής μας είναι να ενεργούμε σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα, τους εσωτερικούς και ξένους νομικούς κανονισμούς και τις μεθόδους δοκιμών και ανάλυσης που αποδέχονται τα μέρη.

Μια άλλη σημαντική ποιοτική πολιτική είναι να ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές της αμεροληψίας, της ανεξαρτησίας, της εμπιστευτικότητας και της ειλικρίνειας. Η εταιρεία μας έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την εκπλήρωση των απαιτήσεων των πελατών εντός των προθεσμιών που έχουν υποσχεθεί και αποτελεσματικά. Έχει μια αξιοσέβαστη θέση μεταξύ των ανταγωνιστών της και η κύρια προσέγγιση μας από αυτή την άποψη είναι να φροντίζουμε τους ανταγωνιστές και πάντα να προσπαθούμε να είμαστε μπροστά τους.

Σύμφωνα με την ποιοτική μας πολιτική, η εταιρεία μας αποδίδει σημασία στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι είναι εκπαιδευμένοι και έμπειροι και εκπαιδεύονται συνεχώς. Η ποιότητα της υπηρεσίας μπορεί να παρέχεται μόνο από ειδικευμένους υπαλλήλους και εξαρτάται από την αρμοδιότητα των εργαζομένων. Η κορυφαία διοίκηση του οργανισμού μας ακολουθεί αποτελεσματικά τις εξελίξεις στον κόσμο και μοιράζεται τις καινοτομίες με τους εργαζομένους το συντομότερο δυνατό.

Τα άλλα στοιχεία της ποιοτικής μας πολιτικής είναι να κατανοήσουμε σωστά τις προσδοκίες των πελατών μας και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες αυτές χωρίς να διακυβεύσουμε τις αξίες τους, να είμαστε ανοιχτοί σε ενδεχόμενα προβλήματα πελατών, επικρίσεις και καταγγελίες, να τα φροντίζουμε αποτελεσματικά, να τα αξιολογούμε και να σταθούμε σε ίσες αποστάσεις με κάθε πελάτη. Στην πραγματικότητα, η ικανοποίηση των πελατών δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο.

Με αυτές τις αρχές της πολιτικής μας για την ποιότητα, η εταιρεία μας είναι από τους αξιόλογους και προνομιούχους θεσμούς της χώρας μας.