Γιατί εμείς;

Γιατί εμείς;

Υπάρχουν πολλά εργαστήρια που παρέχουν υπηρεσίες δοκιμών και εκπαίδευσης. Όλοι ισχυρίζονται ότι είναι ποιοτικές, γρήγορες, ακριβείς και αξιόπιστες. Ωστόσο, ορισμένες λεπτομέρειες δείχνουν ότι ορισμένες από αυτές έχουν υπεροχή έναντι του άλλου. Ακολουθούν οι λεπτομέρειες για το γιατί ξεχωρίζει ο οργανισμός μας και γιατί πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ αυτών των εγκαταστάσεων δοκιμών και επιθεωρήσεων:

  • Οι διευθυντές και οι εργαζόμενοι μας είναι καλά εκπαιδευμένοι στους τομείς τους και έχουν ισχυρές προηγούμενες εμπειρίες. Επιπλέον, η εταιρεία μας ακολουθεί τις καινοτομίες στον τομέα αυτό και επιτρέπει στους εργαζόμενους να αυξήσουν τις γνώσεις τους.
  • Τα εργαστήριά μας είναι εξοπλισμένα με σύγχρονες τεχνολογικές συσκευές και καινοτομίες και οι τεχνολογικές αλλαγές παρακολουθούνται στενά. Οι νέες συσκευές, ο εξοπλισμός και οι μέθοδοι που αναπτύσσονται στην τεχνολογία υλοποιούνται εγκαίρως χωρίς καθυστέρηση.
  • Ο οργανισμός μας, EAF, σύμφωνα με το πρότυπο TS EN ISO / IEC 17025 General Conditions for the Competence of Experiment and Calibration Laboratories, Από το EAF Enterprise Accreditation Foundation έχει διαπιστευθεί και λειτουργεί σε αυτό το πλαίσιο.
  • Ως απαίτηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας μας, οι πελάτες προσπαθούν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες τους όπως πάντα, χωρίς καθυστέρηση.
  • Ο οργανισμός μας έχει ISO 27001 εγκατεστημένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των υπηρεσιών που παρέχονται από το πρότυπο που όλα τα είδη των πληροφοριών και των εγγράφων που πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικές και να μην μοιράζονται με τρίτους, έχει δεσμευτεί στους πελάτες.
  • Σε όλες τις δραστηριότητές της, η εταιρεία μας επικεντρώνεται πρωτίστως στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και στην αποφυγή βλάβης στο φυσικό περιβάλλον.
  • Η εταιρεία μας εξυπηρετεί στο πλαίσιο της πολιτικής ποιότητας και των αξιών που υιοθετεί και δεν θέτει σε κίνδυνο την αρχή της αμεροληψίας, της ανεξαρτησίας και της εμπιστευτικότητας.
  • Κατ 'αρχήν, ο οργανισμός μας σέβεται και ισούται με όλους τους ανταγωνιστές του και κάθε ανταγωνιστικός οργανισμός αξίζει τον κόπο μας. Χάρη στις λεπτομέρειες που εξηγούνται παραπάνω, ο οργανισμός μας ήταν πάντα σεβαστός στα μάτια των πελατών και των ανταγωνιστών και θα είναι έτσι.