Δοκιμές Ενέργειας

Δοκιμές Ενέργειας

Οι πηγές ενέργειας μειώθηκαν έτσι ώστε για διάφορους λόγους οι σημερινές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προσπαθούν να μιλήσουν περισσότερο και να παράγουν λύσεις. Επιπλέον, η χώρα μας είναι πλούσια σε ποικιλία και δυνητικά πλούσια σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για παράδειγμα, η χώρα μας έχει σχεδόν 10 στη γεωθερμική ενέργεια. Επιπλέον, η χώρα μας, όσον αφορά τη γεωγραφική θέση, δεν πρέπει να υποτιμηθεί η ποσότητα της ηλιακής ενέργειας. Όσον αφορά την υδραυλική ενέργεια, μια άλλη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, η χώρα μας είναι μία από τις λίγες χώρες στον κόσμο. Ομοίως, το δυναμικό αιολικής ενέργειας είναι αρκετά υψηλό.

Το κόστος όλων αυτών των πηγών ενέργειας δεν είναι υψηλό. Επιπλέον, δεν εξαντλούνται επειδή είναι ανανεώσιμες και δεν αποτελούν απειλή για την ανθρώπινη υγεία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας.

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας σήμερα γίνονται όλο και πιο παλιές, προκαλώντας περιβαλλοντικά προβλήματα. Στις περιοχές όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα, η γη βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο καθώς και η ζημιά που υπέστη η φύση. Όταν χρησιμοποιούνται ορυκτά καύσιμα, το διοξείδιο του θείου, το διοξείδιο του άνθρακα, τα αέρια οξειδίου του αζώτου και η σκόνη και τα εδάφη που εκπέμπονται στον αέρα προκαλούν την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτή είναι η κύρια αιτία της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της κλιματικής αλλαγής. Ως εκ τούτου, είναι σημαντική η μέτρηση και η ανάλυση όλων των ουσιών που εκπέμπονται από πηγές ενέργειας και η ρύπανση της φύσης. Δεν πρέπει να ξεπεραστούν οι οριακές τιμές που ορίζονται από τους νομικούς κανονισμούς και τα σχετικά πρότυπα.

Κατά τη διάρκεια των περιβαλλοντικών δοκιμών, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες νομικές διατάξεις και τα σχετικά πρότυπα που έχουν εκδοθεί από πολλές εγχώριες και ξένες οργανώσεις. Σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, η εταιρεία μας διεξάγει ενεργειακές δοκιμές στο πλαίσιο περιβαλλοντικών δοκιμών.

Στο μεταξύ, ο οργανισμός μας, σύμφωνα με το πρότυπο TS EN ISO / IEC 17025 General Conditions for the Competence of Experiment and Calibration Laboratories, UAF Από τον Οργανισμό Διαπίστευσης έχει διαπιστευθεί και λειτουργεί σε αυτό το πλαίσιο.