Δοκιμές γείωσης

Δοκιμές γείωσης

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια ζωής και ιδιοκτησίας και να προστατευθούν τα φορτία που συνδέονται με το ηλεκτρικό δίκτυο από τις απρόσμενες συνέπειες του ηλεκτρικού ρεύματος, η σύνδεση αγώγιμων τμημάτων των συσκευών ή συστημάτων που λειτουργούν με ηλεκτρισμό στη γη ονομάζεται γείωση.

Η γείωση χρησιμοποιείται για την προστασία της ανθρώπινης ζωής από επικίνδυνη τάση αφής εξαιτίας τυχόν βλαβών σε συσκευές ή συστήματα, όπως προβλήματα και υποβάθμιση της μόνωσης. Επιπλέον, η διαδικασία γείωσης διεξάγεται για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου ή της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Ένα συμβάν ηλεκτροπληξίας είναι η μεταφορά ρευμάτων διαρροής στο ανθρώπινο σώμα λόγω προβλήματος στην εγκατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση, το μέγεθος του ρεύματος που ρέει μέσα από το ανθρώπινο σώμα εξαρτάται από το σημείο επαφής, την αντίσταση του σώματος και τη συχνότητα του ρεύματος.

Η αντίσταση γείωσης ή η αντίσταση του εδάφους είναι η αντίδραση του εδάφους στο ηλεκτρικό ρεύμα. Στην πραγματικότητα, η γη είναι ένας αδύναμος αγωγός, αλλά αν η περιοχή για το ρεύμα είναι αρκετά μεγάλη, η αντίσταση πέφτει και η γη γίνεται καλός αγωγός. Συνεπώς, υπάρχει αντίσταση μεταξύ της γης και των αγωγών στο σύστημα.

Ο ελεγκτής αντοχής εδάφους που ονομάζεται torpak megeri χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αντοχής του εδάφους.

Οι μετρήσεις γείωσης είναι πολύ σημαντικές για τους χώρους εργασίας. Αυτές οι μετρήσεις διεξάγονται για να προσδιοριστεί αν υπάρχει αντίστροφη αγωγιμότητα στη θέση της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Εάν υπάρχει διαρροή στις περιοχές όπου περνούν οι ηλεκτρικές γραμμές, αυτό δημιουργεί κίνδυνο για τους ανθρώπους. Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα, πρέπει να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα οι χώροι στους οποίους διασχίζουν τα ηλεκτρικά καλώδια.

Οι ισχύουσες νομικές ρυθμίσεις και τα σχετικά πρότυπα που δημοσιεύονται από πολλούς εγχώριους και ξένους οργανισμούς λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια των ηλεκτρικών δοκιμών. Σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, η εταιρεία μας διεξάγει δοκιμές γείωσης στο πλαίσιο ηλεκτρικών δοκιμών.

Στο μεταξύ, ο οργανισμός μας, σύμφωνα με το πρότυπο TS EN ISO / IEC 17025 General Conditions for the Competence of Experiment and Calibration Laboratories, UAF Από τον Οργανισμό Διαπίστευσης έχει διαπιστευθεί και λειτουργεί σε αυτό το πλαίσιο.