Κανονισμός ΟΕΕ / ΟΕΕ / ΟΗΕ Εργαστήριο Δοκιμών Οχημάτων και Οχημάτων

Εργαστήριο Ελέγχου Οχημάτων και Οχημάτων ECE / UNECE

Στο εργαστήριό μας, διεξάγουμε όλες τις δοκιμαστικές δραστηριότητες του προτύπου της ΟΕΕ "Φόρουμ για την εναρμόνιση του νόμου περί οχημάτων και οχημάτων".

Σύμφωνα με την επιτροπή CARS 21, η Επιτροπή δημοσιεύει ετήσια έκθεση εργασίας σχετικά με τις κανονιστικές εξελίξεις και δραστηριότητες που σχετίζονται με την αυτοκινητοβιομηχανία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Φόρουμ για την εναρμόνιση των κανονισμών οχημάτων της ΟΕΕ / ΟΗΕ. Επιπλέον, η Επιτροπή δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στους κανονισμούς της ΟΕΕ / ΟΗΕ στον τομέα της έγκρισης των οχημάτων.
Εναρμόνιση των Κανονισμών Οχημάτων Έκθεση προόδου του Παγκόσμιου Φόρουμ για τις δραστηριότητες του 2014
Κατάσταση προσχώρησης στην ΕΕ στους κανονισμούς της ΟΕΕ / ΟΗΕ για την έγκριση οχημάτων από την 31.12.2014

Παγκόσμιους τεχνικούς κανονισμούς
Οι Παγκόσμιοι Τεχνικοί Κανονισμοί έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση 1998 για την κατασκευή οχημάτων, στην οποία η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος. Οι κανονισμοί εγκρίνουν τις πτυχές ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας των οχημάτων. Διοικείται από το Παγκόσμιο Φόρουμ για την Εναρμόνιση των Κανονισμών για τα Οχήματα, μια συνεχή ομάδα εργασίας της UNECE. Η Επιτροπή και οι χώρες της ΕΕ συμμετέχουν στην τεχνική προετοιμασία του φόρουμ και η Επιτροπή ασκεί το δικαίωμα ψήφου στο φόρουμ εξ ονόματος της ΕΕ.

Πρότυπα δοκιμών ECE που έχουμε πραγματοποιήσει στο εργαστήριό μας.

Έγκριση μοτοποδηλάτων ECE R-1 Προβολείς με ασύμμετρες δέσμες υψηλών ακτίνων ή / και χαμηλής δέσμης και ελατηρίων σε R2 ή / και HS1 Κατηγορίες
ECE R-2
ECE R-3 Έγκριση ανακλαστήρων μηχανοκίνητων οχημάτων
ECE R-4 Έγκριση λάμπας οπισθίας πινακίδας κυκλοφορίας οχήματος με κινητήρα
Έγκριση του Ευρωπαϊκού Τύπου ασύμμετρων υψηλών ακτίνων ή χαμηλών ακτίνων ή και των δύο ατομικών φανών (SB) των ECE R-5 μηχανοκίνητων οχημάτων
ECE R-6 Έγκριση φωτεινών σημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων
ECE R-7 Λαμπτήρες αυτοκινήτων (πλευρική, οπίσθια, ακινητοποιημένη)
ECE R-8 Έγκριση προβολέων αλογόνου για μηχανοκίνητα οχήματα
ECE R-9 Έγκριση θορύβου σε τρίτροχα μηχανοκίνητα οχήματα
ECE R-10 Έγκριση μηχανοκίνητων οχημάτων για ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
ECE R-11 Έγκριση στοιχείων συγκράτησης πόρτας
ECE R-12 Έγκριση μηχανοκίνητων οχημάτων για προστασία από τον οδηγό σε περίπτωση σύγκρουσης
ECE R-13 Έγκριση της πέδησης του μηχανοκίνητου οχήματος
ECE R-14 Εγκρίσεις στερέωσης ζώνης ασφαλείας ζώνης ασφαλείας για μηχανοκίνητα οχήματα
ECE R-15 Κανένα μέρος
ECE R-16 έγκριση ζώνης ασφαλείας
ECE R-17 Έγκριση μηχανοκίνητων οχημάτων για καθίσματα, συνδέσεις και προσκέφαλα
ECE R-18 Έγκριση πρόληψης μηχανοκίνητων οχημάτων κατά μη εξουσιοδοτημένης χρήσης
ECE R-19 Έγκριση φώτων ομίχλης εμπρόσθιου ομίχλης
ECE R-20 Προβολείς
ECE R-21 Έγκριση μηχανοκίνητων οχημάτων για εσωτερικό εξοπλισμό
ECE R-22 Έγκριση προστατευτικών καλύμματος οχημάτων δύο ή τριών τροχών
ECE R-23 Έγκριση λάμπας οπισθοπορείας οχημάτων
ECE R-24 μηχανοκίνητα οχήματα; Έγκριση κινητήρων ανάφλεξης με συμπίεση (CI) για την εκπομπή ορατών ρύπων Έγκριση Μηχανοκίνητων Οχημάτων για τοποθέτηση Κινητήρων, Έγκριση Μηχανοκίνητων Οχημάτων Εξοπλισμένων με Κινητήρες (CI) για την Εκπομπή Ορατών Ρύπων από τον Κινητήρα, C.J. Μέτρηση ισχύος κινητήρα
ECE R-25 Έγκριση προσκέφαλου για μηχανοκίνητο όχημα
ECE R-26 Έγκριση εξωτερικής προεξοχής για μηχανοκίνητα οχήματα
ECE R-27 Έγκριση ανακλαστήρων τριγώνου για μηχανοκίνητα οχήματα
ECE R-28 Συσκευές ακουστικής προειδοποίησης
ECE R-29 Έγκριση μηχανοκίνητων επαγγελματικών οχημάτων για την προστασία των επιβατών σε καμπίνα
ECE R-30 Έγκριση ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων
ECE R-31 Έγκριση των προβολέων ατόμων με αλογόνο από μηχανοκίνητα οχήματα με ασύμμετρη διασταύρωση ή / και δέσμη πορείας
ECE R-32 Έγκριση της συμπεριφοράς της αυτοκινητοβιομηχανίας στις οπίσθιες επιπτώσεις των οχημάτων με κινητήρα
ECE R-33 Έγκριση της Συμπεριφοράς της Δομής Αυτοκινήτου των Μηχανοκίνητων Οχημάτων σε Εμπρόσθιες Επιπτώσεις
ECE R - 34 Έγκριση οχημάτων για την πρόληψη πυρκαγιών
ECE R-35 Έγκριση θέσης πεντάλ οχημάτων
Έγκριση μεγάλων επιβατικών οχημάτων στο πλαίσιο της γενικής διάρθρωσης ECE R - 36
Έγκριση των λαμπτήρων οχημάτων ECE R-37
ECE R-38 Έγκριση φώτων ομίχλης πίσω ομίχλης
Έγκριση της ταχύτητας του ECE R-39 Υλικό και τοποθέτηση των μηχανοκίνητων οχημάτων
Έγκριση μοτοσικλετών ECE R - 40 εξοπλισμένων με κινητήρα θετικής ανάφλεξης για εκπομπές ρύπων από κινητήρα
ECE R-41 Έγκριση για θόρυβο μοτοσικλέτας
ECE R - 42 Έγκριση εξαρτημάτων πρόσθιων και οπίσθιων προστατευτικών οχημάτων (προφυλακτήρες κ.λπ.)
ECE R-43 Έγκριση γυαλιού ασφαλείας για μηχανοκίνητα οχήματα
ECE R - 44 Έγκριση της διάταξης στερέωσης παιδικών καθισμάτων σε οχήματα με κινητήρα
ECE R-45 Έγκριση των υαλοκαθαριστήρων και των οχημάτων με υαλοκαθαριστήρες
ECE R-46 Καθρέπτες και κάτοπτρα επισκευής των οχημάτων
Έγκριση μοτοποδηλάτων ECE R - 47 εξοπλισμένων με κινητήρα θετικής ανάφλεξης για εκπομπές ρύπων αερίων από κινητήρα
ECE R-48 Τοποθέτηση φωτισμού και φωτιστικών συσκευών
Ανακοίνωση ECE R-49 (R-49) σχετικά με την ισότιμη πρόβλεψη για την έγκριση των ρύπων που εκπέμπονται από τους κινητήρες των κινητήρων ανάφλεξης με συμπίεση και των φυσικών αερίων και των κινητήρων επιβαλλόμενης ανάφλεξης που λειτουργούν με υγραέριο και των οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με τους κινητήρες αυτούς
ECE R-50 Έγκριση συστημάτων φωτισμού για μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα
ECE R-51 Έγκριση εκπομπής θορύβου σε μηχανοκίνητα οχήματα
ECE R-52 8-16 Έγκριση των κατασκευών των μηχανοκίνητων οχημάτων
ECE R-53 Έγκριση μοτίβου σήματος μοτοσυκλέτας
ECE R-54 Εμπορικά οχήματα και ρυμουλκούμενα Έγκριση ελαστικών
ECE R-55 Έγκριση μηχανοκίνητων συμπλεκτών
Έγκριση των προβολέων μοτοποδηλάτου ECE R-56
ECE R-57 Έγκριση προβολέων μοτοσικλετών
ECE R-58 Πίσω φρουρά
ECE R-59 Έγκριση μηχανοκίνητων οχημάτων για ανταλλακτικά Εξαρτήματα σιγαστήρα
ECE R - 60 Έγκριση των δίτροχων μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοποδηλάτων για χειριστήρια που λειτουργούν από τους οδηγούς, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής ελέγχων, προειδοποιήσεων και δεικτών
ECE R-61 Εγκύκλιος επίπλων εμπορικού οχήματος εμπορικού μηχανοκίνητου οχήματος
Έγκριση της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ECE R-62
ECE R-63 Έγκριση θορύβου σε μοτοποδήλατα με δύο τροχούς
Το ECE R-64 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΚΟΠΕΥΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ
ECE R-65 Έγκριση ειδικών προειδοποιητικών φώτων για μηχανοκίνητα οχήματα
Έγκριση μεγάλων επιβατικών οχημάτων για την ανθεκτικότητα της υπερκατασκευής ECE R-66
ECE R-67 <> R-67.01 Έγκριση ειδικού εξοπλισμού μηχανοκίνητων οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο
ECE R-68 Ανακοίνωση σχετικά με τον τεχνικό κανονισμό (R-68) για την έγκριση της μέτρησης των μέγιστων στροφών του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών οχημάτων.
ECE R-69 αργά κινούμενα οχήματα (τελευταία έκδοση 9.3.2000 ημερομηνία και αριθμός 23988 RG δημοσιεύτηκε.)
ECE R-70 Έγκριση για οπίσθια και βαριά σήματα βαρέων και μεγάλων οχημάτων
ECE R-71 Έγκριση γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων στον τομέα της ορατότητας του οδηγού
ECE R-72 έγκριση μοτοσικλετών με αλογόνου
ECE R-73 Έγκριση φορτηγών οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκουμένων για πλευρική προστασία
Έγκριση των διατάξεων φωτισμού και σημάτων των μοτοποδηλάτων ECE R-74
ECE R-75 Ελαστικά μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
Έγκριση των προβολέων οδήγησης και αλλαγής μοτοποδηλάτων ECE R-76
ECE R-77 Έγκριση των φώτων στάθμευσης για μηχανοκίνητα οχήματα
ECE R-78 L έγκριση συστήματος πέδησης κατηγορίας
Σύστημα διεύθυνσης ECE R-79
ECE R - 80 Θέσεις μεγάλων επιβατικών οχημάτων και έγκριση της αντοχής των καθισμάτων και των συνδέσεων αυτών των οχημάτων
ECE R-81 Έγκριση κατόπτρων επιστροφής οπισθίων οχημάτων δύο οχημάτων
Έγκριση προβολέων αλογόνου των μοτοποδηλάτων ECE R-82
ECE R-83 Έγκριση εκπομπών ρύπων σύμφωνα με τις προδιαγραφές καυσίμων κινητήρων
ECE R - 84 Έγκριση επιβατικών αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης για μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου
ECE R-85 Έγκριση κινητήρων εσωτερικής καύσης ή κινητήρων ηλεκτρικών κινητήρων σχεδιασμένων για την κινητήρια δύναμη των μηχανοκίνητων οχημάτων κατηγορίας M και N για μέτρηση της καθαρής ισχύος και των λεπτών 30 Μέγιστη ισχύς της διάταξης ηλεκτρικής κίνησης
ECE R-86 Έγκριση γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων για τη συναρμολόγηση φωτισμού και φωτιζόμενων συσκευών σημάτων
ECE R - 87 Έγκριση των φώτων ημέρας για μηχανοκίνητα οχήματα
ECE R-88 Έγκριση ελαστικών ελαστικών για δίκυκλα οχήματα
ECE R-89 Έγκριση ορίων ταχύτητας σε μηχανοκίνητα οχήματα
Εγκρίθηκε η αντικατάσταση του μοχλού φρένου του μοτέρ ECE R-90
ECE R-91 Έγκριση των λαμπτήρων πλευρικής σήμανσης για μηχανοκίνητα οχήματα και ρυμουλκούμενα
Έγκριση ECE R-92 για την αντικατάσταση των συστημάτων σιγαστήρα εξάτμισης σε οχήματα με κινητήρα δύο ή τριών τροχών
ECE R - 93 1 - Προστασία πρόσβασης από το μπροστινό μέρος έως το κάτω μέρος (FUPD) 2 - Εγκατάσταση ενός εγκεκριμένου τύπου FUPD στο όχημα Όχι: SGM - 3 / 93)
ECE R - 94 Έγκριση οχημάτων για την προστασία των επιβατών
ECE R-95 Έγκριση μηχανοκίνητων οχημάτων για την προστασία των επιβατών από πλευρικές επιπτώσεις
Έγκριση κινητήρων ανάφλεξης με συμπίεση (CI) που εγκαθίστανται σε γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες για εκπομπές ρύπων από τον κινητήρα ECE R-96 (Τουρκική με αγγλική περίληψη)
ECE R-97 Συστήματα Συναγερμού και Έγκριση Μηχανοκίνητων Οχημάτων σε Συστήματα Συναγερμού
Έγκριση των προβολέων ECE R-98 μηχανοκίνητων οχημάτων εξοπλισμένων με πηγές φωτός εκκένωσης αερίου
ECE R-99 Έγκριση πηγών φωτισμού εκκένωσης αερίου για χρήση σε εγκεκριμένες μονάδες λαμπτήρων εκκένωσης αερίου οχημάτων με κινητήρια δύναμη
ECE R-100 Έγκριση ειδικών απαιτήσεων για την κατασκευή, λειτουργική ασφάλεια και εκπομπή υδρογόνου οχημάτων με ηλεκτρικές μπαταρίες
ECE R-101 CO2 και μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου των επιβατικών αυτοκινήτων εξοπλισμένων με κινητήρες εσωτερικής καύσης και έγκριση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και μέτρησης της εμβέλειας των οχημάτων της κατηγορίας N1 και M1 εξοπλισμένα με πηγή ηλεκτρικής ενέργειας
Έγκριση οχημάτων εξοπλισμένων με ECE R-102 ρυμούλκησης και εγκεκριμένη ρυμούλκηση
ECE R-103 Έγκριση εναλλάξιμων καταλυτικών θερμαντικών σωμάτων για οχήματα με κινητήρα
ECE R-104 Έγκριση αντανακλαστικών σημάτων σε βαρέα και μεγάλα οχήματα
ECE R-105 Έγκριση των ειδικών διαρθρωτικών χαρακτηριστικών των οχημάτων που προορίζονται για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
ECE R-106 Έγκριση πνευματικών ελαστικών για γεωργικά οχήματα και ρυμουλκούμενα
ECE R - 107 Έγκριση της Γενικής Δομής των Μεγάλων Επιβατικών Οχημάτων Double Decker
ECE R - 108 Έγκριση κατασκευής ελαστικών ελαστικών με επικάλυψη για μηχανοκίνητα οχήματα και ρυμουλκούμενα
ECE R-109 Έγκριση κατασκευής ελαστικών επισώτρων για εμπορικά οχήματα και ρυμουλκούμενα
ECE R-110 Έγκριση εγκατάστασης για ορισμένα τμήματα μηχανοκίνητων οχημάτων που χρησιμοποιούν συμπιεσμένο φυσικό αέριο σε συστήματα μετάδοσης κίνησης και για ορισμένα τμήματα του τύπου που έχουν εγκριθεί για τη χρήση πεπιεσμένου φυσικού αερίου στα συστήματα μετάδοσης κίνησης
ECE R-111 Έγκριση των δεξαμενών κατηγορίας N και O για σταθερότητα ανατροπής
ECE R - 112 Έγκριση προβολέων μηχανοκίνητων οχημάτων εξοπλισμένων με ασύμμετρη χαμηλή δέσμη ή υψηλή δέσμη ή και τα δύο, και λαμπτήρες πυρακτώσεως
Έγκριση των συμμετρικών προβολέων χαμηλής δέσμης ή υψηλής δέσμης ή μηχανοκίνητων οχημάτων ECE R - 113 εξοπλισμένων με λαμπτήρες πυρακτώσεως
Έγκριση της μονάδας αερόσακου για το σύστημα αερόσακων με δυνατότητα αντικατάστασης ECE R - 114, το ανταλλακτικό τιμόνι εξοπλισμένο με την εγκεκριμένη μονάδα αερόσακου τύπου και το σύστημα αερόσακων που αντικαθίσταται στο τιμόνι
Έγκριση ειδικών συστημάτων υγραερίου που πρόκειται να τοποθετηθούν σε μηχανοκίνητα οχήματα για τη χρήση υγραερίου (LPG) στα συστήματα κίνησης ECE R - 115 και έγκριση ειδικών συστημάτων CNG για την εγκατάσταση σε οχήματα με κινητήρα για τη χρήση CNG (συμπιεσμένου φυσικού αερίου) σε συστήματα μετάδοσης κίνησης
ECE R - 116 Έγκριση τεχνικών οδηγιών για την προστασία των μηχανοκίνητων οχημάτων από μη εξουσιοδοτημένη χρήση
ECE R - 117 Έγκριση θορύβου κύλισης
ECE R - 118 Έγκριση τεχνικών οδηγιών (πληροφοριών) σχετικά με τη συμπεριφορά καύσης υλικών που χρησιμοποιούνται στην εσωτερική δομή ορισμένων κατηγοριών μηχανοκίνητων οχημάτων
ECE R - 119 Έγκριση των γωνιακών φώτων για μηχανοκίνητα οχήματα
ECE R - 120 Έγκριση για μέτρηση της καθαρής ισχύος, της καθαρής ροπής και της ειδικής κατανάλωσης καυσίμου των κινητήρων εσωτερικής καύσης που πρόκειται να εγκατασταθούν στους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και τα οχήματα εκτός δρόμου
ECE R - 121 Έγκριση τύπου για τη θέση και την αναγνώριση των προειδοποιήσεων και των δεικτών των χειροκίνητων χειριστηρίων των οχημάτων με κινητήρα
ECE R - 122 Έγκριση τύπου συστημάτων θέρμανσης οχημάτων των κατηγοριών M, N και O
ECE R-123 Έγκριση τύπου προσαρμοστικών συστημάτων εμπρόσθιου φωτισμού για μηχανοκίνητα οχήματα
ECE R-124 Έγκριση τύπου τροχών επιβατικών αυτοκινήτων και ρυμουλκουμένων