Δοκιμές προϊόντων προσωπικής φροντίδας

Δοκιμές προϊόντων προσωπικής φροντίδας

Η προσωπική φροντίδα είναι μια αυτο-φροντίδα για τους ανθρώπους να προστατεύουν και να διατηρούν την υγεία τους. Με άλλα λόγια, μπορεί να οριστεί ως ένα σύνολο συμπεριφορών που εφαρμόζονται με τρόπο που έχει θετική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία.

Ο στόχος των δραστηριοτήτων προσωπικής φροντίδας είναι να είναι υγιής, να κάνει την εμφάνιση θετική και να αυξήσει την αυτοπεποίθηση. Πολλοί μικροοργανισμοί μεταδίδονται ευκολότερα σε άτομα που δεν δίνουν προσοχή στην καθαριότητά τους. Για να είστε υγιείς, το σώμα, τα μαλλιά, το στόμα και τα δόντια πρέπει να καθαρίζονται τακτικά και τα ρούχα να πλένονται συχνά.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν γενικά τις δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας είναι: ο πολιτισμός, η οικογένεια, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, η προσωπικότητα και οι ασθένειες. Ενώ ο καθαρισμός αποτελεί τη βάση της προσωπικής υγείας, εκφράζει επίσης το επίπεδο ανάπτυξης της κοινωνίας.

Τα τελευταία χρόνια, ο τομέας των προϊόντων προσωπικής φροντίδας έχει καταστεί ένας τομέας που περιλαμβάνει όχι μόνο τις γυναίκες αλλά και τους άνδρες και τα παιδιά. Ωστόσο, επειδή η υγεία εμπλέκεται, πολλά προϊόντα προσωπικής φροντίδας υπόκεινται σε νομικούς κανονισμούς λόγω ανησυχιών για την υγεία και την απόδοση. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν ορισμένοι περιορισμοί και μέθοδοι δοκιμών για τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και τα καλλυντικά, με το REACH (κανονισμός που συγκεντρώνει τους νομικούς κανονισμούς για τα χημικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση), τις ορθές παρασκευαστικές πρακτικές (GMP) και παρόμοιους κανονισμούς.

Οι αμφιλεγόμενες δοκιμές ουσιών, για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικές για τις εταιρείες που παράγουν προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων κατά την εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία των προϊόντων. Οι χώρες έχουν διαφορετικούς νομικούς κανονισμούς και ενδέχεται να απαγορεύονται από άλλη χώρα.

Κατά τη διάρκεια των βιομηχανικών δοκιμών, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες κανονισμοί και τα σχετικά πρότυπα που έχουν εκδοθεί από πολλές εγχώριες και ξένες οργανώσεις. Σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, η εταιρεία μας διεξάγει επίσης δοκιμές προϊόντων προσωπικής φροντίδας στο πλαίσιο βιομηχανικών δοκιμών.

Στο μεταξύ, ο οργανισμός μας, σύμφωνα με το πρότυπο TS EN ISO / IEC 17025 General Conditions for the Competence of Experiment and Calibration Laboratories, UAF Από τον Οργανισμό Διαπίστευσης έχει διαπιστευθεί και λειτουργεί σε αυτό το πλαίσιο.