Δοκιμές καλλυντικών

Δοκιμές καλλυντικών

Βεβαίως, τα καλλυντικά προϊόντα έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής. Εκτός από την επίδραση στην εμφάνιση και τη ζωτικότητα των ανθρώπων, έχει σημαντικές συνεισφορές από την άποψη της καθαριότητας και της ευημερίας. Στον τομέα των καλλυντικών, τόσο ο αριθμός των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την παραγωγή είναι υψηλός όσο και η ποικιλία των προϊόντων στον τομέα αυτό είναι αρκετά μεγάλη. Επιπλέον, αυτή η αγορά έχει αποκτήσει παγκόσμια ταυτότητα. Ως εκ τούτου, έχουν θεσπιστεί κανονισμοί παράλληλα με τους νομικούς κανονισμούς της χώρας μας, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων ξένων χωρών. Οι εταιρείες κερδίζουν ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς αγορές μέσω υπηρεσιών δοκιμών προϊόντων και μελετών αδειοδότησης που εκτελούνται από οργανισμούς δοκιμών και επιθεώρησης.

Οι κατασκευαστές πρέπει να είναι αποτελεσματικοί, σταθεροί και αξιόπιστοι όσον αφορά τα καλλυντικά προϊόντα. Επιπλέον, καθορίζονται όχι μόνο οι νομοθέτες, οι κανόνες και τα κριτήρια, αλλά και τα υψηλά πρότυπα για τα προϊόντα καθορίζονται από εγχώριους και ξένους οργανισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, διενεργούνται φυσικές, χημικές, βιολογικές και μικροβιολογικές δοκιμές και αναλύσεις για καλλυντικά προϊόντα. Αυτές οι μελέτες δοκιμών και ανάλυσης διεξάγονται σε πολλά σημεία της φροντίδας του δέρματος και του σώματος, του μακιγιάζ, της φροντίδας των μαλλιών, του styling των μαλλιών, της στοματικής και οδοντικής φροντίδας. Στο πλαίσιο αυτό, διεξάγονται δοκιμές ποιότητας και αναλύσεις για το περιεχόμενο όλων των καλλυντικών προϊόντων, των προσθέτων και των ρύπων. Οι μελέτες αυτές διεξάγονται τόσο στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τους νομικούς κανονισμούς όσο και με τις προδιαγραφές των προϊόντων των κατασκευαστών. Επιπλέον, η μικροβιολογική σταθερότητα αποτελεί βασικό κριτήριο ποιότητας για τα καλλυντικά προϊόντα. Συνεπώς, ελέγχεται η μικροβιακή καθαρότητα των καλλυντικών προϊόντων. Οι δοκιμές δηλητηρίασης για καλλυντικά προϊόντα έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Κατά τη διάρκεια των βιομηχανικών δοκιμών, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες κανονισμοί και τα σχετικά πρότυπα που έχουν εκδοθεί από πολλές εγχώριες και ξένες οργανώσεις. Σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, η εταιρεία μας εκτελεί επίσης δοκιμές καλλυντικών προϊόντων στο πλαίσιο βιομηχανικών δοκιμών.

Στο μεταξύ, ο οργανισμός μας, σύμφωνα με το πρότυπο TS EN ISO / IEC 17025 General Conditions for the Competence of Experiment and Calibration Laboratories, UAF Από τον Οργανισμό Διαπίστευσης έχει διαπιστευθεί και λειτουργεί σε αυτό το πλαίσιο.