Εργαστήριο μέτρησης πυκνότητας

Εργαστήριο μέτρησης πυκνότητας

Η μέτρηση της πυκνότητας, η οποία αποτελεί σημαντική παράμετρο ποιότητας για τα ακατέργαστα και τελικά προϊόντα σε στερεές και υγρές συνθήκες, γίνεται με διάφορες τεχνικές. Συγκεκριμένα, η μέτρηση της πυκνότητας η οποία είναι σημαντική για τον προσδιορισμό της καθαρότητας των υλικών πριν από την επεξεργασία είναι σημαντική για τον προσδιορισμό του κατά πόσον μια ουσία αναμιγνύεται με την πρώτη ύλη. Από την άλλη πλευρά, η μελέτη αυτή είναι αποτελεσματική στην κατανόηση της ομοιογένειας της πρώτης ύλης. Λαμβάνονται δείγματα τυχαίας δειγματοληψίας από το επεξεργασμένο προϊόν. Σκοπός αυτών των δοκιμών είναι η παρακολούθηση της συνέχειας της ποιότητας. Η διαδικασία τυχαίας επιλογής δειγμάτων για την παρακολούθηση της ποιότητας είναι μία από τις πιο βασικές και οικονομικά αποδοτικές μεθόδους.

Μπορούμε να συνοψίσουμε το γεγονός ότι η δοκιμή πυκνότητας είναι φθηνή και ότι χρησιμοποιεί τη μέθοδο αφαίρεσης νερού. Με άλλα λόγια, αυτή η μέθοδος, που ονομάζεται βαρυμετρική, χρησιμοποιεί την απλή ανυψωτική δύναμη του νερού. Αποτελείται από ένα συνδυασμό τεχνικής ανύψωσης, της αρχής μετατόπισης και των μεθόδων πυκνόμετρου. Η ακριβής μέτρηση της μέτρησης της πυκνότητας είναι πολύ σημαντική για τη ζύγιση. Με τους απλούστερους όρους του, σύμφωνα με την αρχή του Αρχιμήδη, όταν ένα αντικείμενο βυθίζεται σε ένα υγρό, υπόκειται σε ισχυρή δύναμη από το υγρό και επίσης το αντικείμενο μετατοπίζεται από ένα ορισμένο ποσοστό του υγρού. Ο υπολογισμός αυτής της μετατόπισης είναι ισοδύναμος με την πυκνότητα του αντικειμένου. Στη διαδικασία υπολογισμού λαμβάνονται υπόψη μεταβλητές όπως το βάρος του αντικειμένου, ο όγκος του εκτοπισθέντος υγρού και η πυκνότητα του υγρού.

Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της πυκνότητας και τα διακριτικά χαρακτηριστικά της

μέθοδοι

Βαρυμετρική, ανυψωτική δύναμη

Βαρυμετρική, Μετατόπιση

Pyknometer

Ψηφιακός μετρητής πυκνότητας

       

Ο περιέκτης με το υγρό που χρησιμοποιείται στη μέτρηση της πυκνότητας βρίσκεται κάτω από την πλατφόρμα ή την κλίμακα

Το υγρό που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της πυκνότητας σταματά στην κλίμακα

Δοχείο με καθορισμένο όγκο

Τεχνολογία σωλήνων ταλάντωσης

Διαθέσιμα πεδία

- Στερεά

- Υγρό (το κιτ γυαλιού που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι κανονικό βάρος)

- Επικόλληση υλικών (γάμμα σφαίρες)

- Υγρά (το γυάλινο κιτ που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι κανονικού βάρους)

- Στερεά

- Υγρά, διανομές

- Σκόνη

- Σωματίδια

- Υγρά

- Αέρια

Οφέλη

- Γρήγορη διαδικασία επεξεργασίας

- Ευελιξία στο μέγεθος του δείγματος

- Χρησιμοποιείται συσκευή ζύγισης

- Γρήγορη διαδικασία επεξεργασίας

- Χρησιμοποιείται συσκευή ζύγισης

- Η σωστή μέθοδος

- Χρησιμοποιείται συσκευή ζύγισης

- Γρήγορη διαδικασία επεξεργασίας

- Ακριβής έλεγχος θερμοκρασίας με στοιχεία Peltier

- Αυτόματη μέτρηση πυκνότητας

- Μικροί όγκοι δειγμάτων

μειονεκτήματα

- Ευαίσθητη στη θερμοκρασία

- Πρέπει να τοποθετηθεί πολύ προσεκτικά

- Ευαίσθητη στη θερμοκρασία

- Απαιτήσεις μεγάλου όγκου δείγματος

- Ευαίσθητη στη θερμοκρασία

- Είναι ενοχλητικό

- Χρονοβόρα

- Η ανάγκη να αφαιρεθούν φυσαλίδες αέρα

- Απαιτούμενη διόρθωση ιξώδους σε δείγματα συγκολλητικών ουσιών (διαθέσιμα σε σύγχρονες συσκευές)

 

Πρότυπα και πρότυπα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της πυκνότητας

ISO 1183-1: Πλαστικά - Μέθοδοι για τον προσδιορισμό της πυκνότητας των μη κυψελοειδών πλαστικών

OIML G 14: Μέτρηση πυκνότητας σύμφωνα με το OIML

ASTM-D-792: Πρότυπες μέθοδοι δοκιμής για την πυκνότητα και το ειδικό πρότυπο βαρύτητας

Το ISO 1183-1 δηλώνει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα αναλυτικό ζυγό 4 με δεκαδικό ψηφίο.

Το σωματίδιο που περιέχεται σε έναν δεδομένο όγκο αντιστοιχεί στη χύδην πυκνότητα μέτρησης, η οποία εξαρτάται από τον αριθμό των τμημάτων που περιέχει. Η ιδιότητα Πυκνότητα είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα για όλες τις ουσίες που βρίσκονται στον πραγματικό κόσμο. Η μέτρηση της πυκνότητας για τα ακατέργαστα και τα τελικά προϊόντα χρησιμοποιείται ως ποιοτική παράμετρος η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική. Υπάρχουν πολλές παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να καθοριστεί η ακριβής πυκνότητα. Τα πιο σημαντικά εργαλεία μέτρησης που μπορούμε να προτείνουμε για τη μέτρηση πυκνότητας είναι το κιτ κλίμακας και πυκνότητας.

Το σημαντικότερο σφάλμα στον προσδιορισμό της πυκνότητας είναι η περιορισμένη διαβροχή της πρώτης ύλης ή του προϊόντος κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Με άλλα λόγια, η παρουσία φυσαλίδων αέρα που προσκολλώνται στα τοιχώματα του δείγματος ή της συσκευής όταν εκτελείται πυκνότητα είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που θέτει τη μέτρηση σε κίνδυνο. Η μείωση των φυσαλίδων αέρα στο μηδέν είναι επίσης ένας δείκτης της αξιοπιστίας της δοκιμής. Διαφορετικά, η παρουσία φυσαλίδων αέρα προκαλεί επιπλέον άνωση, πράγμα που με τη σειρά του καταστρέφει τον υπολογισμό της πυκνότητας. Υποθέτοντας ότι οι φυσαλίδες αέρα στον τοίχο του εξεταζόμενου αντικειμένου ή δοχείου είναι στην ηλικία των 1 mm, αυτή η φυσαλίδα αέρα δημιουργεί δύναμη ανύψωσης 0.5 mg. Πράγματα που πρέπει να κάνετε

  • Χρήση διαβρεχτικού ή οργανικών υγρών για την απομάκρυνση φυσαλίδων αέρα. Μερικές σταγόνες διαβρέκτη που χρησιμοποιούνται λόγω της προεπεξεργασίας που πρέπει να αγνοηθεί για τη δοκιμή πυκνότητας δεν πρέπει να αγνοηθούν.
  • Τα στερεά ανθεκτικά σε διαλύτες πρέπει να απομακρυνθούν πλήρως.
  • Όλος ο υπό δοκιμή εξοπλισμός πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.
  • Το αντικείμενο που πρόκειται να βυθιστεί στο υγρό δεν πρέπει να αγγίζεται με γυμνά χέρια με κανέναν τρόπο.
  • Απαιτείται λεπτή βούρτσα για την αφαίρεση των φυσαλίδων αέρα.

Παράγοντες που επηρεάζουν την πυκνότητα

  • Θερμοκρασία: οι ουσίες σε διαφορετικές φάσεις παρουσιάζουν διαφορετική ευαισθησία στη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία είναι συνήθως η ελάχιστη επίδραση στις ιδιότητες πυκνότητας των στερεών. Οι αλλαγές που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα διακυμάνσεων της θερμοκρασίας δεν επηρεάζουν την πυκνότητα των στερεών. Ωστόσο, η θερμοκρασία έχει ένα αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το υγρό, έτσι ώστε κάθε βαθμός 0,1% του υγρού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της πυκνότητας των στερεών στη συγκέντρωση από την ίδια - συμβαίνει 1 kadarlık% μεταβολή. Αυτό αυξάνει επίσης το περιθώριο σφάλματος με το διογκωμένο υγρό. Το περιθώριο σφάλματος στη μέτρηση προκαλεί σημαντική μεταβολή στο τρίτο δεκαδικό σημείο του αποτελέσματος. Λήψη σωστά αποτελέσματα όσον αφορά την ποιότητα, η θερμοκρασία του υγρού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία για τη λήψη μετρήσεις πυκνότητας πρέπει πάντοτε να θεωρούνται. Τα πιο σημαντικά υγρά αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της πυκνότητας των στερεών είναι το νερό ή η αιθανόλη.
  • Ζύγιση: είναι σημαντικό να προσδιοριστεί με ακρίβεια η πυκνότητα ζύγισης και, ως εκ τούτου, έχει ιδιαίτερη σημασία η ισορροπία που χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη των απαιτήσεων εφαρμογής πυκνότητας. Εάν το δείγμα είναι μικρό δείγμα, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ελάχιστο καθαρό βάρος του υπολοίπου. Ακριβή αποτελέσματα λαμβάνονται εάν γίνεται αναφορά στο ελάχιστο καθαρό βάρος, διαφορετικά τα αποτελέσματα δεν είναι αξιόπιστα στη μέτρηση των μικρών δειγμάτων.
  • Χρήση δεδομένων: Η μη αυτόματη καταγραφή των τιμών που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό κατά τον προσδιορισμό της πυκνότητας του δείγματος απαιτεί χρόνο και αυξάνει τον κίνδυνο σφάλματος.

Μέθοδος METTLER TOLEDO για τον προσδιορισμό της πυκνότητας

Η μελέτη αυτή διεξάγεται με τη χρήση ζυγών με ακρίβεια σε 1mg σε κλίμακες ακριβείας. Με πολλά κιτ πυκνότητας που χρησιμοποιούνται σε κλίμακες υψηλής ακρίβειας, η πλευστότητα του υγρού υπολογίζεται σε λίγα απλά βήματα. Μετά τον υπολογισμό, η πυκνότητα αποκτάται σε επίπεδο χιλιοστογράμμων και επιτυγχάνεται μια πιο σημαντική τιμή.

Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της άλλης πυκνότητας της μεγαλύτερης από διαφορετικές κλίμακες ακριβείας είναι η μέτρηση του επιπέδου των χιλιοστογραμμάρια. Σε αυτή τη μέθοδο, ο όγκος του τμήματος προσδιορίζεται ανεξάρτητα από το βάρος του και ως αποτέλεσμα των υπολογισμών, ο υπολογισμός των τιμών υπερχείλισης του όγκου και του βάρους βοηθά στην επίτευξη του πιο αξιόπιστου αποτελέσματος.

Αυτές οι λειτουργίες ξεχωρίζουν από την άποψη ότι είναι τόσο απλές και εύκολες. Δεν χρειάζεται να αγοράσετε ειδικό εξοπλισμό ή ανταλλακτικά για να προσθέσετε κιτ πυκνότητας σε ένα τυπικό εργαστηριακό υπόλοιπο. Αντιθέτως, η αγορά μερικών εξαρτημάτων κιτ πυκνότητας χαμηλού κόστους θα σας βοηθήσει να μετατρέψετε το ισοζύγιο ακριβείας σας σε εργαλείο προσδιορισμού πυκνότητας. Ένα ποτήρι γνωστού όγκου προστίθεται στο κιτ πυκνότητας που θα χρησιμοποιηθεί και η πυκνότητα των δειγμάτων προσδιορίζεται με το υγρό που θα χρησιμοποιήσετε σε αυτή τη γυάλινη συσκευή με τυπικό βάρος.