Δοκιμές κλωστοϋφαντουργίας

Δοκιμές κλωστοϋφαντουργίας

Ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας είναι ένας τομέας που συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, τον όγκο του εμπορίου και τις ευκαιρίες απασχόλησης της χώρας μας. Έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο άνοιγμα της χώρας μας και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που παράγονται στη χώρα μας χρησιμοποιούνται σε πολλές χώρες του παγκοσμιοποιημένου κόσμου. Η επιλογή κατάλληλων πρώτων υλών για τις αναμενόμενες ιδιότητες του νήματος και του υφάσματος σε αυτόν τον τομέα, η επιλογή κατάλληλων μηχανημάτων για την επεξεργασία αυτής της πρώτης ύλης, ο έλεγχος και η ανάλυση των συνθηκών που επηρεάζουν την αποδοτικότητα της παραγωγής και την ποιότητα των προϊόντων, η επίλυση πιθανών προβλημάτων, η βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και η δημιουργία τεχνικών σχεδίων νέων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. .

Οι τακτικές δοκιμές και αναλύσεις κατά τη διάρκεια των παραγωγικών διαδικασιών στα εργοστάσια νηματοποίησης, ύφανσης, πλέξης και φινιρίσματος έχουν μεγάλη σημασία τόσο για την προστασία της ανθρώπινης υγείας όσο και για την πρόληψη της βλάβης στο περιβάλλον.

Η επιλογή ινών στην παραγωγή νήματος, η επιλογή νήματος στην παραγωγή υφασμάτων, η επιλογή υφασμάτων στην παραγωγή ενδυμάτων είναι οι διαδικασίες ενεργοποίησης και η ποιότητα του τελικού προϊόντος εμφανίζεται με τη σημασία που δίδεται στην ποιότητα σε αυτά τα στάδια. Από την άποψη αυτή, εκτός από τις δοκιμές νήματος, είναι σημαντικό να διενεργούνται δοκιμές μη αναφλεξιμότητας, πτύχωσης, συρρίκνωσης και αντοχής για υφάσματα.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας μπορούν να κάνουν υγιή παραγωγή, να παράγουν προϊόντα ποιότητας και να προσφέρουν προϊόντα στην αγορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών τους και να εφαρμόζουν εγχώριες και ξένες μεθόδους δοκιμών και ανάλυσης σε κάθε στάδιο της παραγωγής. Είναι δυνατή μόνο η διεξαγωγή ελέγχων διαδικασιών και ο έλεγχος της συμμόρφωσης των προϊόντων με τις απαιτήσεις των πελατών μέσω ανάλυσης. Ορισμένες από αυτές τις δοκιμές διεξάγονται στα ανεξάρτητα εργαστήρια τους. Ωστόσο, προκειμένου να επιτευχθούν πιο αντικειμενικά και ακριβή αποτελέσματα, οι αναλύσεις αυτές πρέπει να διεξάγονται από οργανισμούς δοκιμών και επιθεώρησης.

Ο τομέας κλωστοϋφαντουργίας και ενδυμάτων είναι ένας από τους κορυφαίους τομείς της χώρας μας και τα προϊόντα αυτά εξάγονται σε σημαντικό βαθμό. Περίπου το 23 των εξαγωγικών εσόδων της χώρας μας πραγματοποιείται από τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας. Ο αριθμός των εργαζομένων στον τομέα αυτό είναι περίπου δύο εκατομμύρια. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε σοβαρό αγώνα με τους ανταγωνιστές τους τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, οι δοκιμές υφασμάτων έχουν μεγάλη σημασία από την άποψη ότι δεν έχουν προβλήματα υγείας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους καταναλωτές, καθιστώντας την παραγωγή χωρίς να βλάπτουν το περιβάλλον και να παράγουν οικολογικά και ποιοτικά προϊόντα. Κυρίως στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά γενικά σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα, όλες οι διαδικασίες παραγωγής θα πρέπει να ελέγχονται σε ορισμένα στάδια.

Όπως και πολλοί οργανισμοί δοκιμών και επιθεώρησης, η εταιρεία μας παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών μέτρησης, δοκιμών, ανάλυσης, επιθεώρησης και ελέγχου, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Οι κύριες υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο αυτό είναι:

  • Δοκιμές υφάσματος
  • Δοκιμές παπουτσιών
  • Δοκιμές δέρματος
  • Ζώνες δοκιμών
  • Δοκιμές σακούλας
  • Δοκιμές πορτοφολιών
  • Φορέματα δοκιμές
  • Δοκιμές νήματος
  • Τεστ τεχνητού δέρματος
  • Δοκιμές εξαρτημάτων

Οι ισχύοντες νομικοί κανόνες και πρότυπα που δημοσιεύονται από πολλούς εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς λαμβάνονται υπόψη στις μελέτες ανάλυσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

 

Στο μεταξύ, ο οργανισμός μας, σύμφωνα με το πρότυπο TS EN ISO / IEC 17025 General Conditions for the Competence of Experiment and Calibration Laboratories, UAF Από τον Οργανισμό Διαπίστευσης έχει διαπιστευθεί και λειτουργεί σε αυτό το πλαίσιο.