Δοκιμές φόρεμα

Μεταξύ των ρούχων που παράγονται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας είναι εκείνα που προορίζονται για ειδική χρήση. Για παράδειγμα, προστατευτικό ρουχισμό γίνεται για πυροσβέστες που κινδυνεύουν να καούν. Ή προστατευτικό ρουχισμό γίνεται για τους εργαζόμενους που πρέπει να δουλεύουν μπροστά σε υψηλές θερμοκρασίες. Σε διάφορους τομείς, παράγεται προστατευτική ενδυμασία για όσους εκτίθενται σε μεταλλικά μέρη λόγω της εργασίας τους ή που εργάζονται κατά των μηχανικών επιδράσεων. Ή αγώγιμα ρούχα γίνονται για εργαζόμενους υψηλής τάσης. Εκτός αυτού, τα καταδυτικά κοστούμια είναι σχεδιασμένα για δύτες που εργάζονται υποβρύχια.

Υπάρχουν πρότυπα που καθορίζονται από εγχώριες και ξένες οργανώσεις για όλα αυτά τα ειδικά ρούχα και οι δοκιμαστικές εργασίες διενεργούνται από τους φορείς δοκιμών και επιθεώρησης σύμφωνα με τα όρια και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα πρότυπα αυτά.

Ορισμένα από αυτά τα πρότυπα μπορούν να απαριθμηθούν ως εξής:

  • TS EN 1486 Προστατευτική ενδυμασία - Για τους πυροσβέστες - Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών για ειδικούς πυροσβέστες
  • TS EN 469 Προστατευτική ενδυμασία για τους πυροσβέστες - Χαρακτηριστικά και μέθοδοι δοκιμής για προστατευτικά ενδύματα πυρόσβεσης
  • TS EN ISO 9151 Προστατευτικό κοστούμι - Προστασία από τη θερμότητα και τη φλόγα - Μέθοδος για τον προσδιορισμό της μεταφοράς θερμότητας στην έκθεση στη φλόγα
  • TS EN ISO 11612 Προστατευτική ενδυμασία - Προστατευτική ενδυμασία έναντι θερμότητας και φλόγας - Ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης
  • TS EN 863 Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες - Δοκιμή αντοχής σε κρούση
  • TS EN 348 Προστατευτικό κοστούμι - Μέθοδος δοκιμής: προσδιορισμός της συμπεριφοράς του υλικού κατά της εκτόξευσης των τετηγμένων μεταλλικών μερών
  • TS EN ISO 15027-1 Υποβρύχια ρούχα - Μέρος 1: Ρούχα συνεχούς φθοράς, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων ασφαλείας
  • TS EN 60895 Λειτουργία υπό τάση - Καλώδιο αγωγών για ονομαστικές τάσεις μέχρι 800 kv AA και ± 600 kv DA
  • TS EN 14225-1 Καταδυτικά κοστούμια - Μέρος 1: Γυμνά κοστούμια - Κανόνες και μέθοδοι δοκιμής

Σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, η εταιρεία μας διεξάγει επίσης δοκιμές φορεμάτων στο πλαίσιο των αναλύσεων κλωστοϋφαντουργίας.