Δοκιμές αντοχής σε γρατζουνιά

Δοκιμές αντοχής σε γρατζουνιά

Η τιμή σκληρότητας είναι γενικά η τιμή αντίστασης ενός υλικού στη σκληρή επαφή ενός άλλου αντικειμένου. Ως σκληρότητα νοείται η αντίσταση ενός υλικού στην κοπή, τριβή και μόνιμη παραμόρφωση. Δηλαδή, η επιφάνεια του υλικού παραμορφώνεται μόνιμα σε κάθε κρούση. Σε προηγμένα εργαστήρια, δοκιμάζονται οι τιμές σκληρότητας και αντοχές σε αντοχή σε γρατζουνιές με τη χρήση ειδικών συσκευών. Παρόλο που χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι και συσκευές δοκιμής σε αυτές τις δοκιμές, έχουν όλα ένα κοινό πράγμα: η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με τα μόνιμα σημάδια στην επιφάνεια του υλικού. Η μετρούμενη τιμή σε αυτές τις μεθόδους είναι η τιμή αντίστασης του υλικού που δοκιμάστηκε έναντι της πλαστικής παραμόρφωσης.

Οι δοκιμές αντοχής σε γρατσουνιά χρησιμοποιούνται συνήθως για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των υλικών. Αυτές οι δοκιμές εκτελούνται απλά και δεν προκαλούν μεγάλη ζημιά στο υλικό. Επιπλέον, υπάρχει μια παράλληλη σχέση μεταξύ της τιμής αντίστασης σε γρατζουνιές του υλικού και άλλων μηχανικών ιδιοτήτων.

Στις μετρήσεις σκληρότητας, ένα γενικά κωνικό ή στρογγυλό άκρο βυθίζεται στο υλικό και μετράται η αντίσταση του υλικού. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, παραμένει ένα ίχνος στο υλικό. Όσο πιο δύσκολο είναι το υλικό, τόσο μικρότερο είναι το επιτρεπόμενο μέγεθος. Μια άλλη μέθοδος μέτρησης σκληρότητας είναι να γρατσουνιστεί η επιφάνεια του υλικού. Ένα σκληρό υλικό αντλεί ένα άλλο υλικό που είναι λιγότερο άκαμπτο από αυτό. Οι δοκιμές αντοχής σε γρατζουνιές χρησιμοποιούν μια ειδική κλίμακα (κλίμακα σκληρότητας MOHS), η οποία ταξινομείται βάσει σκληρότητας ορυκτών.

Επιπλέον, χρησιμοποιούνται ειδικοί μηχανισμοί που ονομάζονται δοκιμαστές σκληρότητας γρατσουνιών για τον προσδιορισμό των τιμών αντοχής σε γρατζουνιές σε γυάλινες, στρωματοποιημένες ή πλαστικές επιφάνειες.

Οι δοκιμές προϊόντων που εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένα εργαστήρια είναι σημαντικές για να αποδείξουν στους καταναλωτές την ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιούνται δοκιμές αντοχής σε γρατζουνιές στο εργαστήριο μας. Οι δοκιμές αυτές βασίζονται σε πρότυπα που δημοσιεύονται από τοπικούς και ξένους οργανισμούς.

Το εργαστήριό μας παρέχει πάντα γρήγορα, υψηλής ποιότητας, αξιόπιστα, ακριβή και ακριβή αποτελέσματα στις δοκιμές που διεξάγονται με έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό και χρησιμοποιώντας σύγχρονο ισχυρό τεχνολογικό εξοπλισμό δοκιμών.

Στο εργαστήριό μας παρέχονται άλλες υπηρεσίες μέτρησης, δοκιμής και ανάλυσης μαζί με δοκιμές αντοχής σε γρατζουνιές.