ASTM E119 Κατασκευή κτιρίων και πυρανίχνευση υλικών

ASTM E119 Κατασκευή κτιρίων και πυρανίχνευση υλικών

Το Εργαστήριο EUROLAB για Οικοδομικά Υλικά εφαρμόζει Πρότυπες μεθόδους δοκιμών για Κατασκευές Κτιρίων και Δοκιμές Πυρκαγιάς Υλικών στο εργαστήριό του και εκτελεί υπηρεσία δοκιμών. Αυτές οι μέθοδοι δοκιμών χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της διάρκειας των τύπων δομικών στοιχείων που καθορίζονται στο 1.1, τη διατήρηση της ακεραιότητας της δομής τους ή και τα δύο κατά τη διάρκεια μιας προκαθορισμένης έκθεσης στη δοκιμή. Έχει σχεδιαστεί για να προβάλλει τη δυνατότητα.

Η δοκιμή εκθέτει ένα δοκιμασμένο δείγμα σε ελεγχόμενη τυπική πυρκαγιά για την επίτευξη ορισμένων θερμοκρασιών για μια χρονική περίοδο. Η έκθεση στην πυρκαγιά, όπως απαιτείται, παρακολουθείται με την εφαρμογή συγκεκριμένης τυπικής ροής εύκαμπτου σωλήνα που εφαρμόζεται σύμφωνα με την Εφαρμογή Ε2226. Η δοκιμή παρέχει ένα σχετικό μέτρο της απόκρισης της δοκιμής πυρκαγιάς παρόμοιων δομικών μελών υπό αυτές τις συνθήκες έκθεσης σε φωτιά. Η έκθεση δεν αντιπροσωπεύει όλες τις συνθήκες πυρκαγιάς καθώς οι συνθήκες ποικίλλουν ανάλογα με τις αλλαγές στην ποσότητα φόρτωσης, τη δομή και την κατανομή, τον εξαερισμό, το μέγεθος και τη διαμόρφωση του θαλάμου και τη φύση και την κατανομή των ιδιοτήτων απορρόφησης θερμότητας του θαλάμου. Αλλαγές λόγω των συνθηκών δοκιμής ή της δομής του δείγματος δοκιμής όπως το μέγεθος, τα υλικά, η μέθοδος τοποθέτησης επηρεάζουν επίσης την απόκριση της δοκιμής πυρκαγιάς. Για αυτούς τους λόγους, είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί η διακύμανση στην πράξη για την επιτόπια κατασκευή.

Το πρότυπο δοκιμής παρέχει:

Για τοίχους, χωρίσματα και δοκιμαστικά δείγματα δαπέδου ή στέγης:

  • Μέτρηση της αγωγιμότητας της θερμότητας.
  • Μέτρηση της παροχής θερμού αερίου μέσω του δείγματος δοκιμής.
  • Για τα στοιχεία που φέρουν φορτίο, η μέτρηση της φέρουσας ικανότητας του δείγματος δοκιμής στην έκθεση δοκιμής.

Για μεμονωμένα στοιχεία που φέρουν φορτίο όπως δοκοί και κολόνες:

  • Μέτρηση της φέρουσας ικανότητας σε περίπτωση έκθεσης στη δοκιμή (περιορισμένη ή απεριόριστη) λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες συνθήκες υποστήριξης.

Το πρότυπο δοκιμής δεν παρέχει:

  • Πληροφορίες σχετικά με την απόδοση των δοκιμαστικών δειγμάτων που έχουν κατασκευαστεί με εξαρτήματα ή μήκη διαφορετικά από αυτά που δοκιμάστηκαν.
  • Αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο το δοκιμαστικό δείγμα συμβάλλει στη φωτιά, τον κίνδυνο, τον καπνό, τα τοξικά αέρια ή άλλα προϊόντα καύσης.
  • Προϊόντα καπνού ή καύσης σε όλο το δείγμα δοκιμής μετάβασημέτρηση του βαθμού ελέγχου ή περιορισμού.
  • Δάπεδα τοίχου ή τοίχου τοίχου και ούτω καθεξής. Στοιχεία κτλ. Προσομοίωση συμπεριφοράς πυρκαγιάς των αρθρώσεων μεταξύ αρθρώσεων.
  • Μέτρηση της φλόγας στην επιφάνεια των δειγμάτων δοκιμής.
  • Η αντίσταση στη φωτιά των συμβατικών ανοιγμάτων στο δοκίμιο, δηλαδή ηλεκτρικές πρίζες, υδραυλικοί σωλήνες κ.λπ., εκτός εάν προβλέπεται ειδικά για την υπό δοκιμή κατασκευή. Δείτε επίσης τη Μέθοδο δοκιμής E814 για τον έλεγχο στάσεων πυρκαγιάς.

ASTM E 119 Πρότυπο πεδίο εφαρμογής

1.1 Οι μέθοδοι δοκιμής που περιγράφονται σε αυτό το πρότυπο απόκρισης δοκιμής πυρκαγιάς εφαρμόζονται στα συγκροτήματα μονάδων τοίχου και στη συναρμολόγηση δομικών υλικών για κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των φέροντων φορτίων και άλλων τοιχωμάτων και χωρισμάτων, στηλών, δοκών, δοκών, σανίδων και σύνθετων πλακών. Συγκροτήματα δοκών για δάπεδα και στέγες. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε άλλα συγκροτήματα και μονάδες δόμησης που αποτελούν μόνιμα αναπόσπαστα μέρη ενός τελικού κτιρίου.

1.2 Οι ταξινομήσεις αποσκοπούν στην απόδειξη συγκριτικής απόδοσης με συγκεκριμένες συνθήκες δοκιμής πυρκαγιάς κατά την περίοδο έκθεσης και δεν θεωρούνται ότι προορίζονται για χρήση υπό άλλες συνθήκες ή μετά από έκθεση σε φωτιά.

1.3  Το πρότυπο αυτό χρησιμοποιείται για τη μέτρηση και την περιγραφή της αντίδρασης υλικών, προϊόντων ή ομάδων στη θερμότητα και τη φλόγα υπό ελεγχόμενες συνθήκες, αλλά δεν περιλαμβάνει όλους τους παράγοντες που είναι απαραίτητοι για την εκτίμηση κινδύνου πυρκαγιάς ή κινδύνου πυρκαγιάς υλικών, προϊόντων ή ομάδων.

1.4 Αυτές οι μέθοδοι δοκιμής παρέχουν μια τυπική έκθεση σε φωτιά για να συγκρίνουν τα αποτελέσματα δοκιμών των συγκροτημάτων κατασκευής κτιρίων. Τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών είναι ένας παράγοντας για την αξιολόγηση της αναμενόμενης απόδοσης πυρκαγιάς κατασκευής κτιρίων και συναρμολογήσεων. Η εφαρμογή αυτών των αποτελεσμάτων δοκιμής για την πρόβλεψη της πραγματικής απόδοσης κατασκευής κτιρίων απαιτεί αξιολόγηση των συνθηκών δοκιμής.

Οι τιμές που καθορίζονται σε μονάδες 1.5 ίντσας-λίβρα θεωρούνται τυπικές. Οι τιμές που παρέχονται σε παρένθεση είναι μαθηματικές μετατροπές σε μονάδες SI που παρέχονται μόνο για πληροφορίες και δεν θεωρούνται τυπικές.

1.6  Αυτό το πρότυπο δεν ισχυρίζεται ότι επιλύει όλες τις ανησυχίες ασφαλείας, εάν υπάρχουν, που σχετίζονται με τη χρήση του. Είναι ευθύνη του χρήστη αυτού του προτύπου να θεσπίσει κατάλληλες πρακτικές ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος και να καθορίσει την εφαρμογή των νομικών περιορισμών πριν από τη χρήση.

1.7 Το κείμενο αυτού του Διεθνούς Προτύπου ασχολείται με σημειώσεις και υποσημειώσεις που παρέχουν επεξηγηματικό υλικό. Αυτές οι σημειώσεις και οι υποσημειώσεις (εκτός από αυτές στους πίνακες και τα σχήματα) δεν θα γίνονται δεκτές ως απαιτήσεις του προτύπου.

1.8  Το διεθνές αυτό πρότυπο έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές τυποποίησης, όπως ορίζονται στην απόφαση για τα διεθνή πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις που δημοσιεύθηκε από την επιτροπή τεχνικού εμποδίου στο εμπόριο (TBT) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.


Πρότυπα αναφοράς για το ASTM E119

Πρότυπα ASTM

Μέθοδος δοκιμής για σκληρότητα εσοχής των προμορφωμένων θερμικών μονώσεων C569

Εφαρμογή υπολογισμού τυπικού φορτίου D6513 σε ξύλινους τοίχους πλαισίου για δοκιμές πυραντίστασης

Ορολογία προτύπων πυρκαγιάς E176

Ε177 Εφαρμογή σχετικά με τη χρήση ακριβών και ψευδών όρων στις μεθόδους δοκιμών ASTM

Συνεργατική πρακτική εκτέλεσης για τον προσδιορισμό της ευαισθησίας της μεθόδου δοκιμής E691

E814 Μέθοδος δοκιμής για δοκιμές πυρκαγιάς σε συστήματα διείσδυσης Firestop

Εφαρμογή Εφαρμογής Τσάι Ελαστικών Ε2226

Οι εξετάσεις ASTM E 119 γενικά απαιτούνται για τα ακόλουθα θέματα.

Δοκοί και Στήλες - Σχεδιασμός και Κατασκευή Κτιρίων - Οικοδομικά Προϊόντα - Δομικές Κατασκευές - Ανώτατα όρια - Πυροσβεστικός έλεγχος - Συστήματα επιβράδυνσης φλόγας - δαπέδων και δαπέδων