Τεχνολογική υποδομή

Τεχνολογική υποδομή
Ακόμη και αν τα εργαστήρια διαθέτουν ένα εξειδικευμένο, μορφωμένο και έμπειρο προσωπικό, εάν δεν διαθέτουν τεχνολογικά ισχυρή υποδομή, δεν μπορούν να κερδίσουν πολύ ανταγωνιστική ισχύ στην αγορά. Η τεχνολογία, όπως και σε όλους τους άλλους τομείς, αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό στον εργαστηριακό τομέα. Κατασκευάζονται συσκευές και εξοπλισμός που μπορούν να επιτύχουν πιο ακριβή και λεπτομερή αποτελέσματα. Ενώ τα εργαστήρια ακολουθούν αυτές τις καινοτομίες αφενός, θα πρέπει να έχουν και να χρησιμοποιούν αυτές τις εγκαταστάσεις στο βαθμό που επιτρέπουν τους προϋπολογισμούς. Αλλά φυσικά αυτό είναι ένα επενδυτικό ζήτημα και απαιτεί οικονομική εξουσία. Μέχρι πρόσφατα, όχι μέχρι τα μέσα του 1990 χρόνια, τα εργαστήρια ήταν σε θέση να επιτύχουν πολύ επιτυχημένα αποτελέσματα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό, παρά τα περιορισμένα τεχνολογικά μέσα. Το πεδίο των δοκιμαστικών και αναλυτικών μελετών που θα μπορούσαν να γίνουν μέσα στις δυνατότητες εκείνης της περιόδου δεν ήταν τόσο ευρύ όσο σήμερα. Επιπλέον, η πρόσβαση σε πληροφορίες δεν ήταν τόσο εύκολη αυτή τη στιγμή, όταν οι υπολογιστές και οι εργαστηριακές τεχνολογίες δεν αναπτύσσονταν και εξαπλώνονταν όσο σήμερα. Ακόμη και σε ορισμένα από τα πιο ανεπτυγμένα εργαστήρια εκείνη την εποχή, υπήρξε μεγάλη δυσκολία στην αξιολόγηση και την αποθήκευση των δεδομένων. Επιπλέον, δεν υπήρξε συστηματική ανάπτυξη μεθόδων δοκιμών και ανάλυσης και αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων. Οι νομικές ρυθμίσεις δεν προέβλεπαν πλέον, δεδομένου ότι προετοιμάζονταν μόνο μέσα στο σύστημα της ημέρας. Εν ολίγοις, ούτε οι μετρήσεις ούτε τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν στην ευαισθησία που αποκτήθηκε σήμερα. Ωστόσο, από την αρχή των ετών 2000, οι δύο υπολογιστές έχουν γίνει ευρέως διαδεδομένοι και ο αριθμός των μηχανών και εξοπλισμού που συνδέονται με υπολογιστή έχει αυξηθεί στις εργαστηριακές τεχνολογίες. Επιπλέον, έχουν καθιερωθεί συστήματα ποιότητας στα εργαστήρια και έχουν επιτευχθεί πιστοποιήσεις. Σε αυτό το σημείο που επιτεύχθηκε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, τα εργαστήρια επενδύουν περισσότερο στην τεχνολογία και επιτυγχάνουν ταχύτερα, υψηλότερα ποιοτικά, ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα. Από αυτή την άποψη, η εταιρεία μας έχει πραγματοποιήσει τις απαραίτητες επενδύσεις και διαθέτει ισχυρή τεχνολογική υποδομή.