Δοκιμή σύνθλιψης και σύνθλιψης

Δοκιμή σύνθλιψης και σύνθλιψης

Στο σχεδιασμό των σύνθετων δομών, η καλή επιλογή υλικού είναι απαραίτητη και στην επιλογή του σωστού υλικού, η μετρούμενη τάση σύνθλιψης, η σταθερότητα της τιμής σύνθλιψης και η αναλογία της προς την τάση συμπίεσης του υλικού είναι οι κύριοι παράγοντες. Το υλικό που περιγράφεται ως τάση σύνθλιψης δεν μπορεί να ληφθεί από τις επιδόσεις σύνθλιψης, τη θλιπτική αντοχή και άλλες παρόμοιες ιδιότητες υλικού. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται φυσικές δοκιμές. Στα προηγμένα εργαστήρια εφαρμόζονται ειδικές δοκιμές για τον προσδιορισμό της τάσης σύνθλιψης, της ισορροπίας σύνθλιψης και της αντοχής σε θλίψη.

Οι δοκιμές σύνθλιψης είναι σημαντικές για την καθοδήγηση της διαδικασίας επιλογής υλικού των επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς. Η τάση σύνθλιψης ενός υλικού επηρεάζεται από την ταχύτητα κρούσης και τον τύπο σύνθλιψης.

Διεξάγονται δοκιμές σύνθλιψης και σύνθλιψης για τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς ενός προϊόντος ή υλικού όταν υποβάλλεται σε θραύση υπό φορτίο. Σε αυτές τις δοκιμές, οι βασικές παράμετροι μετρούνται για να προσδιοριστεί πώς αντιδρά το προϊόν ή το υλικό όταν συμπιέζεται, συνθλίβεται ή ισιώνει.

Οι δοκιμές αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν ως μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού των προϊόντων, στο περιβάλλον παραγωγής ή κατά τη διάρκεια των μελετών ποιοτικού ελέγχου. Γενικά, οι δοκιμές εκτελούνται για:

  • Προσδιορισμός της αντοχής των εξαρτημάτων (π.χ. ελατήρια, φυσητήρες, πληκτρολόγια, σφραγίδες συσκευασίας, δοχεία PET ή σωλήνες από PVC)
  • Προσδιορισμός των συνθηκών σύνθλιψης υλικών (π.χ. αφρός, μέταλλο, PET, καουτσούκ και άλλα πλαστικά υλικά)
  • Προσδιορισμός της απόδοσης των προϊόντων

Σε αυτό το πλαίσιο, εκτελούνται δοκιμές θραύσης, ελατηρίου και σύνθλιψης.

Οι δοκιμές σύνθλιψης και σύνθλιψης συμβάλλουν στη διασφάλιση ότι τα τελικά προϊόντα των κατασκευαστών είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό και παράγονται με την υψηλότερη ποιότητα. Για το σκοπό αυτό, λαμβάνονται τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την ακεραιότητα και την ασφάλεια των υλικών, των εξαρτημάτων και των προϊόντων. Τα δεδομένα που λαμβάνονται με αυτές τις δοκιμές μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς τρόπους, όπως ο προσδιορισμός της ποιότητας των παρτίδων, ο προσδιορισμός της συνέπειας στην παραγωγή, η υποβοήθηση στη διαδικασία σχεδιασμού, η μείωση του κόστους των υλικών, η επίτευξη στόχων φτωχής παραγωγής και η συμμόρφωση με τα εγχώρια και ξένα βιομηχανικά πρότυπα.

Ένας αριθμός υλικών που υποβάλλονται σε θλιπτική δύναμη αρχικά δείχνουν μια γραμμική σχέση μεταξύ καταπόνησης και καταπόνησης. Αυτή η σχέση εξηγείται από την Young Module. Αυτή η τιμή δείχνει πόσο το υλικό θα παραμορφωθεί κάτω από το φορτίο σύνθλιψης που εφαρμόζεται πριν από την πλαστική παραμόρφωση. Εάν ένα υλικό επιστρέψει στο αρχικό του σχήμα μετά από σύνθλιψη ή παραμόρφωση υπό τη δύναμη σύνθλιψης, αναφέρεται στην ευκαμψία του υλικού. Για παράδειγμα, το βουλκανισμένο ελαστικό, δηλαδή το καουτσούκ, που γίνεται πιο ανθεκτικό από την προσθήκη θείου, έχει μια εξαιρετικά ελαστική δομή. Μετά την εφαρμογή μιας σημαντικής δύναμης σύνθλιψης, επιστρέφει στο αρχικό του σχήμα.

Όταν επιτυγχάνεται μια ορισμένη τιμή πίεσης δύναμης ή τάσης, συμβαίνει μόνιμη ή πλαστική παραμόρφωση και η γραμμική συμπεριφορά σταματά σε αυτό το σημείο. Αυτό το σημείο ονομάζεται σημείο απόδοσης ή δύναμη απόδοσης του υλικού. Σε αυτό το σημείο, το υλικό παρουσιάζει έναν από τους ακόλουθους δύο τύπους συμπεριφοράς: είτε συνεχίζει να παραμορφώνεται μέχρι να σπάσει τελικά, είτε αρχίζει να υποχωρεί η αλλοίωση. Και οι δύο παράμετροι παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις φυσικές ιδιότητες του εν λόγω υλικού.

Εν συντομία, διεξάγονται δοκιμές σύνθλιψης και σύνθλιψης για τον προσδιορισμό της ποιότητας των εξαρτημάτων, των υλικών και των τελικών προϊόντων σε διάφορους τομείς. Οι δοκιμές αυτές χρησιμοποιούνται συνήθως στην αεροναυπηγική βιομηχανία, στον κλάδο των κατασκευών, στη βιομηχανία καλλυντικών, στην ηλεκτρική και ηλεκτρονική βιομηχανία, στη βιομηχανία ιατρικών συσκευών, στη βιομηχανία συσκευασίας, στη βιομηχανία χαρτιού και χαρτονιού, στη βιομηχανία πλαστικών, καουτσούκ και ελαστομερών, στη βιομηχανία ασφάλειας, υγείας και αναψυχής.

Η EUROLAB προσφέρει επίσης υπηρεσίες δοκιμών σύνθλιψης και σύνθλιψης σε ένα ευρύ φάσμα εργαστηριακών υπηρεσιών. Χάρη σε αυτές τις δοκιμές, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν αποτελεσματικότερες υπηρεσίες υψηλής απόδοσης και δοκιμής ποιότητας και παρέχουν ασφαλή, γρήγορη και αδιάκοπη εξυπηρέτηση στους πελάτες τους.

Εκτός από τις υπηρεσίες δοκιμών σύνθλιψης και θραύσης που παρέχονται στο πλαίσιο των εργαστηριακών υπηρεσιών, η EUROLAB παρέχει επίσης άλλες υπηρεσίες δοκιμών.