Φυσική Ανάλυση

Φυσική Ανάλυση

Όταν η φυσική ανάλυση αναφέρεται στον τομέα των τροφίμων, το χρώμα, η οσμή και η γεύση των τροφίμων έρχονται στο μυαλό. Αυτές οι επιπτώσεις επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα των προϊόντων διατροφής και επομένως την ανθρώπινη υγεία. Οι μελέτες φυσικής ανάλυσης που διεξάγονται σε εργαστήρια καθορίζουν κατά πόσον τα τρόφιμα είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία, προσδιορίζοντας αν είναι κατάλληλα για κατανάλωση.

Η αναγνώριση μιας ξένης ουσίας στις πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα των τροφίμων είναι επίσης σημαντική όσον αφορά την ταξινόμηση, τις συνθήκες αποθήκευσης και άλλες ιδιότητες αυτών των προϊόντων.

Το πεδίο εφαρμογής της φυσικής ανάλυσης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ουσίες που σχετίζονται με τρόφιμα και τρόφιμα στο πλαίσιο του Υπουργείου Τροφίμων, Γεωργίας και Κτηνοτροφίας: τρόφιμα, πρόσθετα τροφίμων, ζωοτροφές, πρόσθετες ύλες ζωοτροφών, πόσιμο νερό, υδατοκαλλιέργεια και πλαστικά υλικά συσκευασίας σε επαφή με τρόφιμα. .

Οι κίνδυνοι που απειλούν την ανθρώπινη υγεία στα τρόφιμα προκύπτουν από την μη υγιεινή παραγωγή τροφίμων γενικά και την παραγωγή σε μη ασφαλή περιβάλλοντα. Ως εκ τούτου, μια μεγάλη ποικιλία επιβλαβών μικροοργανισμών, ανεπιθύμητων χημικών ουσιών όπως υπολείμματα παρασιτοκτόνων και φυσικών ουσιών όπως πέτρα, χώμα, γυαλί και ξύλο αναμιγνύονται με προϊόντα διατροφής. Μεταξύ των καταγγελιών των καταναλωτών, το πιο εντυπωσιακό είναι οι ξένες φυσικές ουσίες που βρίσκονται στα τρόφιμα.

Στα εργαστήρια, οι φυσικές αναλύσεις εκτελούνται βάσει προτύπων που δημοσιεύονται από τοπικά και ξένα ιδρύματα, τον Κώδικα Τροφίμων και από άλλους συναφείς νομικούς κανονισμούς. Εκτός από τις ιδιότητες χρώματος, οσμής, γεύσης και εμφάνισης των τροφίμων, διεξάγονται επίσης άλλες φυσικές αναλύσεις όπως η περιεκτικότητα σε υγρασία και ξηρά ουσία, η περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό ξηρό υλικό, η τιμή pH, ο δείκτης διάθλασης, το ειδικό βάρος, η ανάλυση κόσκινου και η μικροσκοπία τροφοδοσίας.

Η οργάνωσή μας Από την Υπηρεσία Διαπίστευσης ÖSAS, Με βάση την αρχή διαπίστευσης που έχει αποκτηθεί σύμφωνα με το πρότυπο TS EN ISO / IEC 17025, διεξάγει φυσικές αναλύσεις στο πλαίσιο των αναλύσεων τροφίμων σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.