Δοκιμές βακτηριακής ενδοτοξίνης

Δοκιμές βακτηριακής ενδοτοξίνης

Μπορούμε να περιγράψουμε εν συντομία αυτή τη λέξη ως βακτηριακή συνιστώσα. Όχι μόνο το στρώμα πεπτιδογλυκάνης, αλλά και το στρώμα της εξωτερικής μεμβράνης βρίσκεται στα κυτταρικά τοιχώματα αρνητικών κατά gram βακτηριακών ειδών. Η ενδοτοξίνη είναι ένα συστατικό της εξωτερικής μεμβράνης που έχουμε αναφέρει. Δομικά αναμεμιγμένη λιποπολυσακχαριδική δομή. Επίσης, ο πυρήνας περιλαμβάνει μια αλυσίδα πολυσακχαρίτη, μια ο-ειδική πολυσακχαριδική πλευρική αλυσίδα και ένα συστατικό που ονομάζεται λιπίδιο.

Για όσους ενδιαφέρουν, θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι το μέγεθος της ενδοτοξίνης είναι στην κλίμακα 10 kDa έως 1.000 kDa. Επειδή είναι δομικό βακτηριακό συστατικό, συμβαίνει όταν οποιοδήποτε βακτήριο χάνει την κανονική του δομή. Αν λέμε διαφορετικά, είναι μια κατακερματισμένη δομή βακτηρίων.

Τι είναι μια δοκιμή βακτηριακής ενδοτοξίνης;

Όταν ονομάζουμε τη δοκιμή βακτηριακής ενδοτοξίνης (LAL), αυτό σημαίνει τον σχηματισμό τοξικών δομών που σχηματίζονται στα κυτταρικά τοιχώματα αρνητικών κατά Gram βακτηρίων στο προϊόν. Πρέπει να δοθεί προσοχή σε διάφορα ιατρικά βοηθήματα που έρχονται σε επαφή με το σώμα μας, καθώς και σε φάρμακα και νερά αιμοκάθαρσης. Επιπλέον, ο αριθμός των δειγμάτων που θα μελετηθούν σύμφωνα με τον αριθμό των παρτίδων μπορεί να ποικίλει κατά τη διάρκεια της παραγωγής.

Εάν συνοψίσουμε εν συντομία τις ενδοτοξίνες, αυτός είναι ο τελευταίος τύπος όπλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί λίγο πριν τον θάνατο των αρνητικών κατά Gram βακτηρίων. Η μόλυνση από ενδοτοξίνη χρησιμοποιείται συχνά σε σημαντικές περιοχές του 3. Αυτά περιλαμβάνουν τη θεραπεία αιμοκάθαρσης, την προετοιμασία ή τη συσκευασία των ιατρικών συσκευών, τα φάρμακα που προορίζονται για έγχυση και την παραγωγή βιολογικών προϊόντων.

Θεραπεία με αιμοκάθαρση

Θα θέλαμε να δηλώσουμε ότι το νερό που χρησιμοποιείται όταν γίνεται θεραπεία αιμοκάθαρσης είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η βλάβη του ανοσοποιητικού συστήματος σε άρρωστα άτομα. Είναι απαραίτητο η φροντίδα αυτή να είναι ζωτικής σημασίας. Προκειμένου να ικανοποιηθεί αυτή η ανάγκη, είναι δυνατόν να μειωθεί η ποσότητα της ενδοτοξίνης με μείωση ή εξάλειψη των τιμών που αναφέρονται στην φαρμακοποιία.

Απαιτείται εξαιρετική προσοχή καθώς το νερό ή οποιοδήποτε προϊόν σε επαφή με τον ασθενή σχετίζεται με μόλυνση από ενδοτοξίνη. Η επαφή με το νερό μπορεί να μεταδοθεί κατά την πλύση των οργάνων. Ακόμα και αν προσπαθήσετε να το αποτρέψετε, δεν μπορείτε να αποτρέψετε τη μετάδοση της νόσου. Επειδή ο τύπος βακτηρίων ενδοτοξίνης μπορεί να μεταδοθεί ανά πάσα στιγμή. Ορισμένες προφυλάξεις μπορούν να ληφθούν για να αποφευχθεί η μόλυνση των βακτηρίων, αλλά δυστυχώς δεν μπορείτε να εξαλείψετε τον κίνδυνο μόλυνσης, ανεξάρτητα από το πόσες προφυλάξεις έχουν ληφθεί.

Πρόσφατα, τα πιο συνηθισμένα αρνητικά εντερικά βακίλλια είναι η ανεπαρκής αιμάτωση των ιστών, η διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη και η αγγειακή βλάβη. Η εμφάνιση ενδοτοξίνης στο ανθρώπινο αίμα ονομάζεται ενδοτοξαιμία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σηπτικό σοκ αργότερα.

Επιπλέον, η επεξεργασία αποβλήτων ενδοτοξίνης διεξάγεται σε φαρμακευτικά κουτιά. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε αυτή τη διαδικασία για να μην μολύνετε το άτομο που χρησιμοποιεί το φάρμακο. Μια θερμοκρασία υψηλότερη από το 300 C απαιτείται για να εξασφαλιστεί η καταστροφή του LPS. Η μείωση της ενδοτοξίνης σχετίζεται με παράγοντες όπως ο χρόνος θέρμανσης και η θερμοκρασία. Σε μερικούς ειδικούς παρασκευασμένους φούρνους αποπυρογόνωσης που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, τα επίπεδα ενδοτοξίνης μειώνονται κατά 250 φορές όταν οι γυάλινες αμπούλες και οι σύριγγες διατηρούνται στο 30 C για μια περίοδο όπως τα λεπτά 1000.

Η παραλλαγή δοκιμασίας λυμωτικού λυμουλίου Limulus είναι γνωστό ότι είναι μία από τις πιο ευαίσθητες δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της παρουσίας ή της απουσίας ενδοτοξίνης. Χρησιμοποιείται αίμα από καβούρι πετάλου κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμής. Πολύ λίγα LPS ή οποιαδήποτε ενίσχυση προκαλούν την πήξη του προϊόντος λύσης του λιπιδίου. Φυσικά, υπάρχουν επίσης διαφορετικές μέθοδοι για τη διεξαγωγή δοκιμών βακτηριακής ενδοτοξίνης. Κάθε μία από αυτές τις ποικιλίες μπορεί να χορηγηθεί σε ασθενείς με διαφορετικές μεθόδους.

Ιατρικό εργαστήριο