Δοκιμές βάθους σκλήρυνσης

Δοκιμές βάθους σκλήρυνσης

Οι μονάδες φωτισμού που εκπέμπουν φως (LED LCUs) έχουν γίνει πιο δημοφιλείς στη συνήθη οδοντιατρική αποκατάσταση από ό, τι οι LCUs αλογόνου. Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η σύγκριση των αποτελεσμάτων δύο συμβατικών μονάδων αλογόνου (Hilux Plus και VIP) και δύο μονάδων LED (Elipar FreeLight 2 και Smart Lite) για τη σταθεροποίηση του βάθους και μικροσκληρυντικότητα διαφόρων αισθητικών υλικών αποκατάστασης.

Υλικά και μέθοδοι: Ένα συμπολυμερές (Dyract Extra), ένα υάλινο ιονομερές τροποποιημένο με ρητίνη (Vitremer), ένα συμπαγές σύνθετο (Sculpt It), ένας ορμητήρας (Admira), ένα υβριδικό σύνθετο (Tetric Ceram) η μικρο σκληρότητα (Dyract Extra) Miris και Clearfil Photo Posterior) και ένα σύνθετο υλικό νανοφιλικού υλικού (Filtek Supreme) προσδιορίστηκαν χρησιμοποιώντας μια μέθοδο χάραξης και μια συσκευή σκληρότητας. Παρασκευάστηκαν συνολικά δείγματα 320 χρησιμοποιώντας οκτώ διαφορετικά υλικά (n = δείγματα 10 για κάθε υποομάδα). Η δοκιμή απόξεσης βασίζεται στο ISO 4049: 2000. Η δοκιμή μικροκαρδίας του Vicker διεξήχθη χρησιμοποιώντας έναν δοκιμαστή σκληρότητας (Zwick 3212). Τα δεδομένα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας μονόδρομες αναλύσεις των παραλλαγών (ANOVA), Bonferroni και Kolmogorov-Smirnov.

Αποτελέσματα: Οι καλύτερες τιμές μικρο σκληρότητας ελήφθησαν με μονάδες LED ξήρανσης και τα Tetric EvoCeram και Filtek Supreme έφτασαν στις υψηλότερες τιμές σκληρότητας. Το σύνθετο υλικό Nanofil, το Filtek Supreme, έδειξε τα καλύτερα αποτελέσματα βάθους ωρίμανσης σε όλα τα δοκιμασμένα συστήματα φωτισμού. Οι λυχνίες LED διαπιστώθηκε ότι είναι πιο επιτυχημένες από τις μονάδες αλογόνου όσον αφορά τόσο το βάθος όσο και τη μικρο σκληρότητα.

Η χρήση σύνθετων ρητινών που ενεργοποιούνται με φως στην αποκαταστατική οδοντιατρική έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει ένας αριθμός τεχνικών φωτοπολυμερισμού που έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε σχέση με τις ιδιότητες της τελευταίας αποκατάστασης και τη μακροπρόθεσμη κατάσταση των αποκατασταθέντων δοντιών. Ο ανεπαρκής πολυμερισμός συνδέεται με την απώλεια της βιοσυμβατότητας, τον αποχρωματισμό, την απώλεια της κατακράτησης, το κάταγμα, την υπερβολική φθορά και την αποκατάσταση της απαλότητας. Πολλές ορατές σύνθετες ρητίνες που ενεργοποιούνται με φωτισμό χρησιμοποιούν φωτοεναρκτήρες δικετόνης όπως καμφοροκινόνη. Η σχέση μεταξύ της φασματικής κατανομής των εξόδων από τις πηγές ωριμάνσεως φωτός και της μέγιστης απορρόφησης του φωτοεκκινητή αναμένεται να έχει επίδραση επί των φυσικών ιδιοτήτων του σκληρυνθέντος σύνθετου υλικού.

Επιπλέον, ορισμένα οδοντιατρικά σύνθετα υλικά δεν είναι κατάλληλα για τεχνολογία επεξεργασίας με δίοδο φωτοεκπομπής (LED). Τα φάσματα των μονάδων ξήρανσης φως LED (LCUs) είναι διαφορετικά από αυτά των μονάδων αλογόνου. Τα συστήματα φωτοδιέγερσης ορισμένων σύνθετων υλικών πρέπει να ρυθμιστούν σύμφωνα με τα φάσματα αυτών των νέων φωτεινών πηγών.

Τα αλογονωμένα LCUs είναι σήμερα τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα για τη θεραπεία οδοντικών σύνθετων, αλλά αυτή η τεχνολογία έχει κάποια μειονεκτήματα. Οι λαμπτήρες αλογόνου έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής και όσο περνάει ο καιρός, οι βολβοί, οι ανακλαστήρες και τα φίλτρα επιδεινώνονται λόγω των υψηλών θερμοκρασιών λειτουργίας, γεγονός που μειώνει την αποτελεσματικότητα της σκλήρυνσης. Για να ξεπεραστούν αυτές οι αδυναμίες, έχει προταθεί τεχνολογία LED για τη χρήση οδοντιατρικών υλικών που παράγουν φως. [5], [6], [7] Η φασματική έξοδος των κυανών LED μειώνεται καταλλήλως στο φάσμα απορρόφησης του φωτοεκκινητή καμπρινόνης (400-500 nm) και κατά συνέπεια δεν απαιτείται φίλτρο όταν χρησιμοποιούνται LED LCUs. Επιπλέον, οι LED LCUs έχουν αναμενόμενη διάρκεια ζωής αρκετών χιλιάδων ωρών χωρίς σημαντική υποβάθμιση της φωτεινής ροής [8] Οι μονάδες LED παράγουν ελάχιστη θερμότητα και συνεπώς δεν χρειάζονται ανεμιστήρες ψύξης με σχετική κατανάλωση θορύβου και ισχύος. Η απόδοση της μετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας σε χρησιμοποιήσιμη ενέργεια σκλήρυνσης είναι υψηλότερη από ό, τι για τους συμβατικούς λαμπτήρες αλογόνου για τα μπλε LED (ποσοστό 14 και ποσοστό 1, αντίστοιχα). Σε λαμπτήρες αλογόνου, το ποσοστό 70 της ισχύος εισόδου μετατρέπεται σε θερμότητα, μόνο το ποσοστό 10 έχει ως αποτέλεσμα το ορατό φως. Υπάρχει περισσότερη απώλεια αυτού του ορατού φωτός λόγω της χρήσης των φίλτρων κοπής. Ως αποτέλεσμα, η έξοδος του μπλε φωτός αντιπροσωπεύει μόνο το 1 τοις εκατό της συνολικής εισόδου ενέργειας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία και τεχνική υποστήριξη σχετικά με τις δοκιμές βάθους Curing.

Ιατρικό εργαστήριο