Δοκιμές έκρηξης

Οι δοκιμές έκρηξης χρησιμοποιούνται γενικά ως γενικός οδηγός για τη δύναμη του χαρτιού, του συμπαγούς ξύλου και του κυματοειδούς χαρτονιού. Η αντοχή σε εκρήξεις συνήθως υποδεικνύεται σε kPa. Η αντοχή σε έκρηξη προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας έναν ψηφιακό υδραυλικό χαρτί ή έναν ψηφιακό ελεγκτή διάρρηξης υδραυλικού πίνακα.

Index Δείκτης έκρηξης (kPa.m2 / g) = δύναμη έκρηξης / βάρος βάσης

Έχει διεξαχθεί εκτενής ερευνητική μελέτη για τις μεταβλητές που έχουν αντίκτυπο στην αντοχή σε έκρηξη των υλικών συσκευασίας. Οι κατασκευαστές διαφόρων υλικών συσκευασίας θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι η επίδραση αυτών των μεταβλητών στην αντοχή σε ρήξη χαρτιού ή χαρτονιού αποτελεί σημαντική πτυχή της αντοχής και της ποιότητας, όπως η αντοχή σε έκρηξη του υλικού συσκευασίας. Οι κατασκευαστές πρέπει να ελέγξουν αυτή τη μεταβλητή για βέλτιστη αντοχή σε ρήξη των υλικών που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία.

Δοκιμή για τον προσδιορισμό της αντοχής σε έκρηξη του δείγματος

Η αντοχή σε διάρρηξη του δείγματος ανιχνεύεται με τη βοήθεια του οργάνου ελέγχου που ονομάζεται ανιχνευτής αντοχής διάρρηξης. Αυτό το εργαλείο ασκεί πίεση στο δείγμα μέσω ενός ελαστικού διαφράγματος. Η δύναμη δημιουργείται με μετατόπιση ενός δοκιμαστικού υγρού. Αυτή η δύναμη που εφαρμόστηκε στο δείγμα καταγράφηκε χρησιμοποιώντας μονάδες μέτρησης φορτίου ανάλογου ή ψηφιακού φορτίου. Η μέτρηση που δίνεται στις μονάδες μέτρησης φορτίου δίνει την ισχύ διάρρηξης του δείγματος.

Δύναμη σύσφιξης

Η δύναμη σύσφιγξης που εφαρμόζεται στο δείγμα δοκιμής αποτελεί σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την ακρίβεια των τιμών δοκιμής που δίδονται από τη δοκιμή. Εάν η δύναμη σύσφιξης είναι αναποτελεσματική και το δείγμα μετατοπίζεται, η ισχύς διάρρηξης που καθορίζεται στη συσκευή θα είναι πολύ υψηλή. Μια δύναμη σύσφιξης μεταξύ των 350 και 800 λίβρες είναι επαρκής για να παρέχει αποτελεσματική σύσφιξη σε χαρτιά διαφορετικής φύσης. Εκτός από τη δύναμη σύσφιξης, η φύση του σφιγκτήρα είναι επίσης σημαντική για να διασφαλιστεί ότι το δείγμα δεν θα γλιστρήσει κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

Ποσοστό δοκιμής

Ο λόγος δοκιμής έχει επίσης μεγάλη επίδραση στην ακρίβεια των τιμών που υπολογίζονται κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Η ιδανική αναλογία της δοκιμής πρέπει να γίνει με την περιστροφή 120 του τροχού ανά λεπτό. Η αύξηση του ρυθμού κύκλου μπορεί να αυξήσει την υπολογισμένη τιμή για το δείγμα δοκιμής.

Ιξώδες ρευστού

Το ιξώδες του υγρού είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που μπορεί να επηρεάσει τη δοκιμή της αντοχής έκρηξης ενός δείγματος. Το ιξώδες του ρευστού μπορεί να μεταβάλει την μετατόπιση του δοκιμαστικού υγρού και έτσι να μεταβάλλει τα αποτελέσματα των δοκιμών.

Λόγω αυτών των παραγόντων, όταν επιλέγεται ένας δοκιμαστής αντοχής σε έκρηξη, πρέπει να πληροί όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται σε διαφορετικά πρότυπα όπως το ASTM D 6797. Η Presto προσφέρει έναν υψηλής απόδοσης ανιχνευτή αντοχής σε έκρηξη για διαφορετικές βιομηχανίες. Τα δείγματα χαρτιού και υλικού συσκευασίας μπορούν να αξιολογηθούν με ακρίβεια και ακρίβεια.

Δοκιμή BT21

Το BT-21 καθορίζει την αντοχή σε διάρρηξη χαρτιού, χαρτονιού και κυματοειδούς χαρτονιού για έλεγχο ποιότητας (QC) και έρευνα και ανάπτυξη (Ε & Α). Ο μοντέρνος σχεδιασμός είναι ιδανικός για τη χρήση ελαφρών και ανθεκτικών υλικών, προσφέροντας ταυτόχρονα φιλική προς τον χρήστη και ασφαλή λειτουργία. Το BT-21 περιλαμβάνει ατσάλινο σώμα πλαισίου, μετατροπέα πίεσης μετρητή πίεσης, πνευματικό σύστημα σύσφιξης για δείγμα, εσωτερικό υδραυλικό σύστημα για διάφραγμα, γρήγορη ζεύξη για βαθμονόμηση, εσωτερικά ηλεκτρονικά και ειδικό λογισμικό δοκιμών.

Το υλικολογισμικό παρέχει επιλογές για μια πλήρη ή βασική δοκιμή. Παρέχει επιλογές για πλήρη δοκιμή, στατιστικό υπολογισμό, αντοχή σε έκρηξη, δείκτη έκρηξης και υπολογισμό της απόλυτης ισχύος έκρηξης. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, η μεγάλη οθόνη LCD εμφανίζει αυτόματα ένα γράφημα της εξέλιξης της δοκιμής και της μέγιστης αντοχής του υλικού που δοκιμάστηκε μετά το αποτέλεσμα. Υπάρχει επίσης η επιλογή αποθήκευσης αποτελεσμάτων, αναζήτησης βάσει ημερομηνίας, χειριστή ή υλικού και θερμικού εκτυπωτή.

Η δοκιμή διάρρηξης μετρά τη δύναμη έκρηξης των πιο εύκαμπτων υλικών, όπως χαρτί, χαρτόνι, υφάσματα, μη υφασμένα υφάσματα, φύλλα και πλαστικές μεμβράνες.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να λάβετε τεχνική υποστήριξη για λεπτομερέστερες πληροφορίες και μετρήσεις δοκιμών που σχετίζονται με τις δοκιμές αντοχής σε καταστροφή.

Ιατρικό εργαστήριο