Δοκιμές Στειρότητας

Δοκιμές Στειρότητας

Όταν αναφέρουμε τον όρο αποστείρωση, μπορεί να οριστεί ως ο ενεργός καθαρισμός των ζωντανών οργανισμών και όλων των μικροοργανισμών στους οποίους υπάρχει οποιαδήποτε ουσία ή αντικείμενα. Θεωρητικά, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια ορισμένη και απόλυτη έννοια. Κατά το έτος 1995, ο όρος "Αποστείρωση από την ένωση για την προώθηση των ιατρικών οργάνων (AAMI) değiştiril έχει αντικατασταθεί από τον ορισμό της απομάκρυνσης των μέσων από τους μικροοργανισμούς σε επίπεδο βεβαιότητας. Μετά την αλλαγή αυτής της εισαγωγής, το γεγονός της αποστείρωσης μπορεί να μετρηθεί και να ελεγχθεί σε πρακτικό χρόνο. Στη διαδικασία αποστείρωσης, ορισμένοι μικροοργανισμοί είναι πάντοτε απενεργοποιημένοι. Συνεπώς, ο αριθμός των βιώσιμων βακτηριδίων σε ένα χρόνο μείωσης log d ονομάζεται χρόνος. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της διαδικασίας, τόσο πιο βιώσιμοι μικροοργανισμοί θα αυξηθούν. Δεδομένου ότι το γεγονός της θέρμανσης δεν μπορεί να συνεχιστεί επ 'αόριστον, είναι απαραίτητο να μειωθεί η πιθανότητα μη αποστείρωσης σε κανονικό επίπεδο. Δεν είναι το γεγονός ότι ο αριθμός των ζωντανών μικροοργανισμών μειώνεται στο ένα εκατομμύριο των ζώντων μικροοργανισμών στο βαθμό που διατηρείται το επίπεδο διασφάλισης της αποστείρωσης και ότι η αποστείρωση συνεχίζει με την πιθανότητα ότι η αποστείρωση δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε μία από τις εκατομμύρια διεργασίες.

Σε περίπτωση αποστείρωσης, πρέπει να χρησιμοποιείται μια αποτελεσματική μέθοδος, η οποία κυμαίνεται από το χαμηλότερο επίπεδο ενός προϊόντος μέχρι την ικανότητα εξασφάλισης στειρότητας. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με τη χρήση μιας αποτελεσματικής μεθόδου αποστείρωσης, η οποία είναι ικανή να παρέχει ικανότητα διασφάλισης στειρότητας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να διασφαλιστεί ότι όλα τα στάδια από την έναρξη της εργασίας μέχρι την τελευταία στιγμή είναι υπό έλεγχο σε κάθε διαδικασία αποστείρωσης. που λαμβάνονται από τη χρήση των εργαλείων σε αυτό το στάδιο είναι η προ-καθαρισμού και απολύμανσης της καταμέτρησης-ελέγχου, το πλύσιμο, τη συσκευασία, τη μεταφορά στον τομέα της αποστείρωσης, το πλύσιμο, τη συσκευασία, αποστειρωμένο με τη χρήση της αλληλουχίας μεθόδου η οποία περιλαμβάνει την πραγματοποίηση όλων των σταδίων που απαιτούνται για την αποθήκευση ενώ διατηρείται η αποστειρωμένη κατάσταση μέχρι τον τόπο και το χρόνο για να κάνουμε είναι το γενικό όνομα. Η επιθεώρηση των δομών που πραγματοποιούνται σε κάθε στάδιο και η διαρκής καταγραφή με συνεχή τρόπο μέσα στα πλαίσια των κανόνων που ορίζονται στα στάδια αυτά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τις δοκιμές αποστείρωσης.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποστείρωσης, το περιστατικό καθαρισμού πρέπει να χρησιμοποιείται σε κάθε στάδιο. Εάν υπάρχουν θερμότητες ή απολυμαντικές χρήσεις, η συσκευή και η επιφάνεια που πρόκειται να απολυμανθεί πριν από αυτά τα βήματα πρέπει να βουρτσιστούν και να πλυθούν με απορρυπαντικό και ζεστό νερό και να παραμείνουν μακριά από οργανικά υλικά.

Μπορείτε να εργαστείτε με το εργαστήριο μας EUROLAB για εξετάσεις στειρότητας.

Ιατρικό εργαστήριο