Μέτρηση φωτισμού

Μέτρηση φωτισμού

Ο φωτισμός είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την παροχή ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, την εκτέλεση οπτικών έργων χωρίς προβλήματα και την επίτευξη ενός κατάλληλου οπτικού πεδίου. Ταυτόχρονα, αποτελεί προτεραιότητα για όλους τους χώρους εργασίας να εξασφαλίζουν ότι το εργασιακό περιβάλλον είναι αρκετά φωτεινό ώστε να βελτιώνει τις συνθήκες επαγγελματικής ασφάλειας και να καθιστά εμφανείς ορισμένους κινδύνους στο χώρο εργασίας.

Ο επαρκής φωτισμός του εργασιακού περιβάλλοντος είναι σημαντικός όχι μόνο για να δημιουργήσει μια οπτική επίδραση, αλλά και για να κάνει τους εργαζόμενους να νιώθουν καλύτερα και το ηθικό. Ο επαρκής φωτισμός έχει επίσης βιολογική και ψυχολογική επίδραση στους εργαζομένους. Επιπλέον, έχει σημαντικό αντίκτυπο στην επιχειρηματική παραγωγικότητα της επιχείρησης. Όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, ο φωτισμός έχει μεγάλη επίπτωση στην ποιότητα του έργου, με ταχύτητα και ακρίβεια, στη μείωση των ποσοστών σφάλματος και στην πρόληψη επαγγελματικών ατυχημάτων.

Ως γενική προσέγγιση, είναι απαραίτητο να επωφεληθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο από το φως της ημέρας, παρέχοντας παράλληλα φωτισμό στο εργασιακό περιβάλλον. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, πρέπει να εγκατασταθεί ένα τεχνητό σύστημα φωτισμού που να πληροί τα κριτήρια φωτισμού στο περιβάλλον εργασίας. Σε πολλές περιπτώσεις, το φως της ημέρας και τα τεχνητά συστήματα φωτισμού χρησιμοποιούνται μαζί.

Η ένταση του φωτισμού, η φωταύγεια, η αναλογία ανάκλασης, παράγοντες όπως ο άμεσος και ο έμμεσος φωτισμός, η λάμψη, η θερμοκρασία χρώματος του φωτός και η αντανάκλαση των χρωμάτων αξιολογούνται ξεχωριστά.

Η ένταση του φωτισμού και η διανομή του στο εργασιακό περιβάλλον έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα των εργαζομένων να εκτελούν οπτικά καθήκοντα γρήγορα, με ασφάλεια και άνεση. Όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση, τόσο πιο λεπτομερείς είναι οι λεπτομέρειες της εργασίας. Η υψηλή φωτεινότητα αυξάνει τη συγκέντρωση και τα κίνητρα των εργαζομένων και αυξάνει την απόδοση των εργαζομένων από το 50. Ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων μειώνεται καθώς ο εργαζόμενος κάνει λιγότερα λάθη. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, η πλειοψηφία των επαγγελματικών ατυχημάτων σημειώθηκε στους χώρους εργασίας με λιγότερη ένταση φωτισμού από την πολυτέλεια 200.

Ο οργανισμός μας, UAF Από τον Οργανισμό Διαπίστευσης, Τα πρότυπα TS EN ISO / IEC 17025, σύμφωνα με την αρχή διαπίστευσης, βασίζονται στην ανάλυση των μετρήσεων φωτισμού περιβάλλοντος.