Δοκιμή διακοπής εφελκυσμού

Δοκιμή διακοπής εφελκυσμού

Ορισμένα πρότυπα έχουν εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) υπό τον τίτλο ISO 527 Plastics - Προσδιορισμός των ιδιοτήτων εφελκυσμού για χύδην υλικά, πλαστικές μεμβράνες και φύλλα και ενισχυμένα σύνθετα υλικά καθώς και για χύτευση, εξώθηση και μακριές ίνες. Στη χώρα μας, η TSE δημοσίευσε αυτή την σειρά προτύπων με τον ίδιο τίτλο ως εξής:

  • TS EN ISO 527-1 ... Ενότητα 1: Γενικές αρχές
  • TS EN ISO 527-2 ... Τμήμα 2: Απαιτήσεις δοκιμών για πλαστικά μορφοποίησης και διέλασης
  • TS EN ISO 527-3 ... Μέρος 3: Απαιτήσεις δοκιμών για φιλμ και φύλλα
  • TS EN ISO 527-4 ... Μέρος 4: Ισότροπα και ορθοτροπικά ενισχυμένα με ίνες σύνθετα υλικά
  • TS EN ISO 527-5 ... Μέρος 5: Απαιτήσεις δοκιμών για σύνθετα πλαστικά ενισχυμένα με ίνες μονής κατεύθυνσης

Αυτό το σύνολο προτύπων περιγράφει τις γενικές αρχές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων εφελκυσμού, εφελκυσμού και εφελκυσμού των πλαστικών και των πλαστικών σύνθετων υλικών υπό καθορισμένες συνθήκες και διαφορετικές μεθόδους δοκιμών για να ταιριάζουν σε διαφορετικούς τύπους υλικών. Σε αυτές τις δοκιμές προσδιορίζονται η συμπεριφορά εφελκυσμού, η αντοχή σε εφελκυσμό και τα χαρακτηριστικά θραύσης εφελκυσμού των δειγμάτων δοκιμής.

Εκτός από αυτό το πρότυπο, συμμορφώνονται επίσης τα ακόλουθα πρότυπα στις δοκιμές εφελκυσμού και θραύσης πλαστικών υλικών:

  • TS EN ISO 20753 Πλαστικά - Δοκιμαστικά δείγματα)
  • TS EN ISO 291 Πλαστικά - Τυπικές ατμοσφαιρικές συνθήκες για την προετοιμασία και τη δοκιμή
  • TS ISO 2602 Στατιστική ερμηνεία των πειραματικών αποτελεσμάτων - Μέσος υπολογισμός - Διάστημα εμπιστοσύνης

Οι μηχανικές ιδιότητες άλλων βιομηχανικών υλικών που εκτίθενται σε διαφορετικούς ρυθμούς καταπόνησης εκτός των πλαστικών παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον μεταξύ των μηχανικών. Ιδιότητες όπως η εφελκυστική και η εφελκυστική αντοχή δοκιμάζονται σε μηχανικά και ερευνητικά εργαστήρια. Προκειμένου να υπάρχει ακριβής σχεδιασμός, είναι πολύ σημαντικό να εκτελεστούν δοκιμές εφελκυσμού και δακρύων σε ευρείες αναλογίες εφελκυσμού και θερμοκρασίες.

Η μηχανική συμπεριφορά των υλικών ποικίλει σημαντικά υπό δυναμικές και στατικές συνθήκες φόρτωσης. Γενικά, ο αυξημένος ρυθμός παραμόρφωσης οδηγεί σε υψηλότερες δυνάμεις υλικού. Επιπλέον, η αύξηση του λόγου εφελκυσμού αυξάνει τόσο την εφελκυστική όσο και την εφελκυστική και την εφελκυστική αντοχή.

Γενικά, διεξάγονται δοκιμές υλικών για τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς των υλικών υπό διαφορετικά φορτία. Συγκεκριμένα, η σχέση μεταξύ των δυνάμεων που δρουν επί του υλικού και της προκύπτουσας παραμόρφωσης και του ορίου τάσεων προκαλεί την υποβάθμιση των συστατικών. Τα αποτελέσματα των δοκιμών χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη υλικών, το σχεδιασμό εξαρτημάτων και τη διασφάλιση ποιότητας. Διεξάγονται δοκιμές όπως εφελκυσμό, ρήξη, συμπίεση, κάμψη και στρέψη για να προσδιοριστούν οι ιδιότητες ευκαμψίας και πλαστικότητας των υλικών. Μεταξύ αυτών, οι δοκιμές εφελκυσμού και διάτμησης είναι οι σημαντικότερες μέθοδοι δοκιμής. Κατά τη διάρκεια αυτών των δοκιμών, μια σχετικά χαμηλή, αυξανόμενη δύναμη κατά την διαμήκη κατεύθυνση εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε ένα τυποποιημένο δείγμα που έχει διατομή. Στο δείγμα επικρατεί μια κατάσταση μονοαξονικού στρες μέχρις ότου αρχίσει η συστολή.

Η πιο φυσική δοκιμή των μηχανικών ιδιοτήτων ενός υλικού είναι η δοκιμή εφελκυσμού. Καθώς το φορτίο αυξάνεται σταδιακά, η αξονική παραμόρφωση του υλικού θα αυξηθεί. Τέλος, το δείγμα δοκιμής σπάει και συχνά διαιρείται σε δύο ή περισσότερα μέρη. Η σχέση μεταξύ της δύναμης που εφαρμόζεται στο υλικό και του σημείου θραύσης του υλικού επηρεάζεται από τη δομή του υλικού.

Στις δοκιμές εφελκυστικής διάτμησης των μεταλλικών υλικών που κατασκευάζονται σε προηγμένα εργαστήρια, λαμβάνεται υπόψη το ακόλουθο πρότυπο: TS EN ISO 204 Μεταλλικά υλικά - Δοκιμή μονοαξονικού ερπυσμού άγχους - Μέθοδος δοκιμής.

Η EUROLAB προσφέρει επίσης υπηρεσίες δοκιμών εφελκυσμού και εφελκυσμού για ένα ευρύ φάσμα εργαστηριακών υπηρεσιών. Χάρη σε αυτές τις δοκιμές, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν αποτελεσματικότερες υπηρεσίες υψηλής απόδοσης και δοκιμής ποιότητας και παρέχουν ασφαλή, γρήγορη και αδιάκοπη εξυπηρέτηση στους πελάτες τους.

Εκτός από τις υπηρεσίες δοκιμών εφελκυσμού και εφελκυσμού που παρέχονται στο πλαίσιο των εργαστηριακών υπηρεσιών, η EUROLAB παρέχει επίσης άλλες υπηρεσίες δοκιμών.