Δοκιμές ταχύτητας

Δοκιμές ταχύτητας

Οι δοκιμές ταχύτητας δεν εκτελούνται σε μία μόνο περιοχή. Η ταχύτητα αναφέρεται στην αντοχή του υφάσματος ώστε να αντέχει σε ορισμένες συνθήκες όπως η εφίδρωση, το πλύσιμο και το φως του ήλιου στην καθημερινή ζωή. Για παράδειγμα, όταν αναφέρεται η σταθερότητα χρήσης του υφάσματος, εννοείται πόσο καιρό το ύφασμα είναι ανθεκτικό στις εξωτερικές επιδράσεις στις οποίες θα εκτεθεί. Επιπλέον, η εμφάνιση του υφάσματος, η αισθητική στάση, η εκτίμηση των εννοιών όπως η προσφυγή στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που κατασκευάζονται με αυτό το ύφασμα παίζει σημαντικό ρόλο. Ως αποτέλεσμα, οι δοκιμές σταθερότητας είναι πολύ σημαντικές όσον αφορά την εμφάνιση ποιότητας στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των διαφόρων δοκιμών ανθεκτικότητας:

  • Η δοκιμή αντοχής πλύσης πραγματοποιείται για να προσδιοριστεί πόση απώλεια χρώματος εμφανίζουν τα υφάσματα μετά το πλύσιμο και πόσο χρώμα δίνουν σε άλλα υφάσματα. Από την άποψη αυτή, οι δοκιμές ανθεκτικότητας σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα TS EN ISO 105-C06 - Τμήμα C06: Το πρότυπο χρώματος σταθερότητας έναντι εγχώριων και εμπορικών πλυσίματος συμμορφώνεται.
  • Η δοκιμή αντοχής στο νερό χρησιμοποιείται για να καθορίσει πόση απώλεια χρωμάτων τα υφάσματα δείχνουν όταν περιμένουν υγρό για λίγο και πόσο χρώμα παίρνουν σε άλλα υφάσματα. Από την άποψη αυτή, TS EN ISO 105-E01 ... Τμήμα E01: Η σταθερότητα χρώματος στο νερό τηρείται.
  • Η δοκιμή αντοχής στην εφίδρωση χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει πόση απώλεια χρωμάτων τα υφάσματα δείχνουν λόγω της εφίδρωσης και του πόσο χρώμα παίρνουν σε άλλα υφάσματα. Από αυτή την άποψη, TS EN ISO 105-E04 ... Τμήμα E04: Η σταθερότητα χρώματος στον ιδρώτα τηρείται.
  • Διεξάγονται δοκιμές αντοχής σε τρίψιμο για να προσδιοριστεί πόσο τα υφάσματα μολύνουν άλλα υφάσματα σε περίπτωση τριβής. Από αυτή την άποψη, το TS EN ISO 105-X12 ... Τμήμα X12: Συμμορφώνεται με το πρότυπο προσδιορισμού της ανθεκτικότητας χρώματος σε προσδιορισμό τριβής.

Αντοχή στο φως, σταθερότητα του θαλασσινού νερού, σταθερότητα του νερού της πισίνας, στεγανότητα στεγνού καθαρισμού, φαινολική κιτρίνισμα και Εκτελούνται επίσης και άλλες δοκιμές αντοχής όπως η αντοχή σε θλίψη. Κατά τη διάρκεια αυτών των δοκιμών, η γκρι κλίμακα και η μπλε κλίμακα χρησιμοποιούνται γενικά ως εργαλεία αξιολόγησης.

Ο οργανισμός μας, UAF Από τον Οργανισμό Διαπίστευσης, Με βάση την αρχή διαπίστευσης σύμφωνα με το πρότυπο TS EN ISO / IEC 17025, εκτελεί δοκιμές αντοχής στο πλαίσιο των αναλύσεων των υφασμάτων.