پذیرش نمونه

نمونه برداری
طرح تجزیه و تحلیل

تجزیه و تحلیل

تست و تجزیه و تحلیل
روش های بازرسی

گزارش دهی

نتیجه آزمون
گزارش

خدمات آزمایشگاهی

تجزیه و تحلیل سریع ، قابل اعتماد و بی طرفانه.

آزمایشات ایمنی برق

ما در آزمایشگاه ما ایمنی وسایل الکتریکی و الکترونیکی را انجام می دهیم.

ابزار بزرگ و کوچک ما که در زندگی روزمره ما استفاده می شود، از نظر الکتریکی کار می کند. ابزارهایی وجود دارند که دارای جریان و ولتاژ هستند که می توانند برای مردم خطرناک باشند. احتیاط لازم با استفاده از دستگاه های تست ایمنی الکتریکی و روش های آزمایش جهت اطمینان از ایمنی این دستگاه ها برای افراد انجام می شود.
تست EMC
تست LVD
تست IP
آزمایشات ایمنی برق

آزمایشگاه و آزمایشی EUROLAB®

ما آزمایشات شیمیایی و اکولوژیکی را در آزمایشگاه انجام می دهیم ..

امروزه، امنیت غذایی از امنیت ملی تا سلامت توجه و عمومی از سطح بالایی از حفاظت از اصول بخشی مسئولیت ما و اجتماعی "مردم اول، بهداشت اول"، گفت قابل اعتماد و تجزیه و تحلیل سریع ما، ما با توجه به حداکثر همه مطالعه علمی و دانشگاهی حمایت می دهد به صنایع غذایی، تا از تولید به مصرف.
تجزیه و تحلیل شیمیایی
این شامل صدها پارامتر است که مواد غذایی را از نسبت رنگ و نگهدارنده آگاهانه به غذا، آفت کش ها، میکروسکوپی و تجزیه و تحلیل فلز اضافه می کنند.
تجزیه و تحلیل میکروبیولوژی
ارگانیسم های بیماری زا و غیر بیماری زا، مخمر و کپک ها در مواد اولیه، نیمه تمام محصولات پخته شده آماده برای مصرف در مواد بسته بندی مواد غذایی و قاب یک میدان گسترده ای از قبیل تجزیه و تحلیل.
تجزیه و تحلیل زیست شناسی مولکولی
این کمک می کند تا از سلامت انسان با تجزیه و تحلیل زیست شناسی مولکولی محافظت کند. موضوع افزایش علاقه در جهان به تازگی از مواد غذایی است که در سطح مولکولی تغییر کرده است.
تجزیه و تحلیل فیزیکی
وزن خالص، رطوبت، ماده خشک، با تعیین دقیق پارامترهای مانند خواص مواد جامد محلول و حسی نه تنها به ارائه دقت و صحت اطلاعات برچسب زدن، و همچنین هزینه های تولید تحت کنترل است.
آزمایشگاه غذا
اندازه گیری های محیطی

اندازه گیری و تحلیل محدوده

سلامت انسان - اندازه گیری های محیط زیستی بهداشت و ایمنی شغلی

کار در حوزه قانون ایمنی "مقررات آزمون سنجش بهداشت حرفه ای و تجزیه و تحلیل آزمایشگاه نویسنده" کارفرمایان باید، به محیط کار با توجه به ایمنی و سلامت شغلی و کنترل کارگری لازم برای تعیین قرار گرفتن در معرض خطر در این محیط، اندازه گیری، بازرسی و موظف به ارائه ساخت پژوهش.
اندازه گیری محیط
در محدوده ایمنی شغلی، ما در محیط کار و محیط کاری اندازه گیری می کنیم.
اندازه گیری های الکترومغناطیسی
ما اندازه گیری های ایمنی و بهداشت شغلی مانند اشعه، مواد شیمیایی، قدرت میدان الکترومغناطیسی انجام می دهیم.
اندازه گیری های هوا
گازهای انفجاری انتشار و immission اندازه گیری خطرناک و فرار، ساخت دستگاه های تکنولوژیکی است.

تست نساجی

تمام آزمایشات برای پوشاک چرم و نساجی انجام می دهند در آزمایشگاه ما.

فرمالدئید، رنگ های آزو، مواد سرطان زا و Alerlik رنگ، آفت کش ها، فتالات ها، فنل کلر، پلیکلرو بیفنیلها، ترکیبات قلع آلی، فلزات سنگین، تعیین Niketan در قطعات فلزی، سرب، کادمیوم، کروم (VI)، APEO، PFOS، در PAH، DMF و و همچنین آزمون های زیست محیطی مانند بیسفنول یک آزمون؛
تست فیزیکی نساجی
تست های سرعت نساجی
آزمایشهای اشتعال پذیری نساجی
آزمایشات شیمیایی و محیطی
تست های میکروبیولوژی نساجی
تست های خاص نساجی
تست های آلی نساجی
صادرات و واردات آزمون
در حالی که مطابق با استانداردهای شرایط تناسب اندام مورد نیاز با دستگاه در بافندگی، نساجی، چرم، منسوجات نبافته و سطح پوشش داده شده، آزمون قدرت و دوام بر روی طناب، بازگشت انعطاف پذیری، آزمون نخ، سایش، پیلینگ، زیپ، تست اصلی عملکرد فیزیکی، نفوذ پذیری هوا است سرعت و قابل اعتماد انجام .
تست نساجی

نتیجه سریع

در آزمایشگاه ما ، می توانید در اسرع وقت نتایج خود را بدست آورید و از اتلاف وقت و کار جلوگیری کنید.
نتیجه سریع

تجزیه و تحلیل قابل اعتماد

با یک انتخاب آزمایشگاهی مناسب ، تمام آزمایشات و تجزیه و تحلیل های خود را توسط یک موسسه قابل اعتماد انجام می دهید و از اشتباهات اجتناب می کنید.
تجزیه و تحلیل قابل اعتماد

تست های خنثی

ما نتایج آزمون شما را با هیچ موسسه یا شخص ثالثی به اشتراک نمی گذاریم و هیچ تغییری در نتایج ایجاد نمی کنیم.
تست های خنثی

زیرساخت فن آوری

ما از دستگاه های پیشرفته مانند اسپکتروفتومتر UV ، GC-MS ، ICP ، HPLC استفاده می کنیم که در آزمایشات و تجزیه و تحلیل ها استفاده می شوند.
زیرساخت فن آوری

لابراتوار و تست خدمات

چرا eurolab®

آزمایشگاه EUROLAB ، که خدمات آزمایشگاهی و تجزیه و تحلیل را ارائه می دهد ، در بدن خود و با سازمان های آزمایشگاهی عضو آن است خدمات آزمون در تمام شعب علاوه بر این، eurolabmeasure اندازه گیری ها را در هنجارها و استانداردهای منتشر شده توسط سازمان استاندارد بین المللی و نهادهای معتبر انجام می دهد.
برای دریافت دقیق ، سریع و بی طرفانه آزمایشگاه خدمات ، eurolab® آزمایشگاه های عضو

تست نساجی

واردات صادرات و تولید
تمام درخواست های آزمون شما برای

تست های محیطی

امنیت شغلی و سلامت
تجزیه و تحلیل محیط زیست برای

میکروبیولوژی هوا

آزمایشات آب و هوایی با گازهای سمی و منفجره

تست برق

آزمایش جریان نشت برق و ایمنی برق

تست های تهویه مطبوع

آزمایشات شرایط اقلیمی قطعات خودرو و صنعتی

تست های آکوستیک

آزمایشات خاص کلیه قطعات مورد استفاده در محیط های صنعتی