گواهی

سیستم های مدیریتی در بسیاری از مناطق توسط سازمان های بین المللی توسعه یافته است، استانداردهای محصول تاسیس، اندازه گیری، آزمون، تجزیه و تحلیل و استانداردهای ارزیابی در محدوده خدمات آزمایشگاهی منتشر شده است، و سیستم های بازرسی، نظارت، کنترل و خدمات بازرسی تاسیس شده است. 

این مطالعات به منظور تعیین میزان شرکت هایی که این سیستم ها را ایجاد می کنند، روش ها را اجرا می کنند و محصول یا خدمات را مطابق با استانداردهای مشخص شده تعیین می کنند، با توجه به استانداردهای مربوطه یا مقررات فنی توسط یک سازمان شخص ثالث که بی طرف و مستقل عمل می کنند، نامیده می شود.

تحقق چنین نظارتی و تفتیش توسط نهاد های شخص ثالث که بی طرفانه و مستقل عمل می کنند، نیاز به تکمیل پروسه اعتباربخشی است که صلاحیت آنها را ثابت می کند.

ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 استانداردی است که کسب و کارها را قادر می سازد تا یک سیستم مدیریت کیفیت ایجاد و پیاده سازی کنند. هدف این استاندارد کسب‌وکارها برآورده کردن انتظارات مشتری، افزایش عملکرد کیفیت، بهبود مستمر کیفیت محصول و خدمات و افزایش بهره‌وری است.

به عنوان EUROLAB، ما می توانیم شما را در تمام فرآیندهای مربوط به گواهینامه ISO 9001 پشتیبانی کنیم. ما می توانیم تمام مراحل مورد نیاز برای بهبود سیستم های مدیریت کیفیت موجود کسب و کار شما یا ایجاد یک سیستم جدید را مدیریت کنیم. با تأیید انطباق شما با الزامات ISO 9001، ما می توانیم به شما در بهبود عملکرد کیفی کسب و کارتان کمک کنیم.

گواهینامه ISO 9001 می تواند کسب و کار شما را قادر به افزایش انطباق با سیستم های مدیریت کیفیت، افزایش کارایی، تضمین رضایت مشتری و افزایش رقابت پذیری در عرصه بین المللی کند. با بهبود مستمر عملکرد کیفی کسب و کار شما، می توانیم به شما در افزایش رضایت مشتری، افزایش کارایی کسب و کار و بهبود کیفیت محصولات/خدمات خود کمک کنیم.

ISO 22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

مسئولیت اصلی تمام شرکت های فعال در بخش مواد غذایی، ارائه روش های بهداشتی و ردیابی در هر مرحله از زنجیره تامین و حفظ مواد غذایی از مزرعه به چنگال مصرف کننده است.

استانداردهای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ایزو 22000، که توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO) توسعه یافته است، معیارهای خاص و الزامات اساسی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را برای همه شرکت های زنجیره غذایی توصیف می کند. این استاندارد تعریف تعهدات تجاری کسب و کار برای کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی و کارهایی را که آنها باید انجام دهند تا اطمینان حاصل کنند که مواد غذایی قابل اعتماد برای مصرف هستند.

سیستم مدیریت کیفیت سیستم های ایزو 13485

استاندارد ایزو 13485 یک راه حل بسیار موثر برای کسب و کارهایی است که دستگاه های پزشکی را تولید می کنند که مطابق با الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت است. انتشار استاندارد سیستم مدیریت کیفیت دستگاه های پزشکی ایزو 13485 شکاف مهمی را برای تولید کنندگان و تامین کنندگان برای کارکرد مطابق با دستورالعمل های دستگاه های پزشکی و مقررات حقوقی ملی منتشر شده در کشورهای اتحادیه اروپا، و همچنین انجام وظایف خود و انجام تعهدات به ایمنی و کیفیت دستگاه های پزشکی، پر کرده است. .

استاندارد ایزو 13485 محبوب ترین و معمول ترین استاندارد برای مدیریت کیفیت دستگاه های پزشکی است. در اصل توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) در 2003، این استاندارد در 2016 تجدید نظر شده است. نسخه فعلی ایزو 13485: 2016 است.

استاندارد ایزو 13485، که در سراسر جهان پذیرفته شده، یک استاندارد سیستم مدیریت مستقل براساس استاندارد ایزو 9000 سیستم مدیریت کیفیت است. بنابراین، فرآیندهای این سیستم براساس چرخه برنامه، پیاده سازی، کنترل و احتیاط است و نیاز به فرآیندهای طراحی شده با توجه به مقررات قانونی در نیروی انتظامی است. استاندارد ISO 13485 بسیار توصیفی است و از سازندگان دستگاه های پزشکی پشتیبانی می کند. هدف این استاندارد طراحی، ساخت، ساخت، تحویل و نصب تجهیزات پزشکی ایمن است.

ISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

بهداشت و ایمنی شغلی انجام اقدامات لازم برای حفظ سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان است. سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001 به کسب و کارها این امکان را می دهد تا سیستم های مدیریتی لازم برای تضمین سلامت و ایمنی کارکنان را ایجاد و پیاده سازی کنند. این استاندارد چارچوبی را برای کسب و کارها فراهم می کند تا خطرات ایمنی و بهداشت شغلی خود را شناسایی، کاهش داده و به طور مستمر بهبود بخشند.

به عنوان EUROLAB، ما می توانیم شما را در تمام فرآیندهای مربوط به گواهینامه ISO 45001 پشتیبانی کنیم. ما می توانیم تمام مراحل مورد نیاز برای بهبود سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی موجود در کسب و کار شما یا ایجاد یک سیستم جدید را مدیریت کنیم. ما همچنین می توانیم با تأیید انطباق شما با الزامات ISO 45001 در طول فرآیند صدور گواهینامه، به شما در بهبود عملکرد سلامت و ایمنی کسب و کارتان کمک کنیم.

ISO 14001 سیستم مدیریت محیط زیست

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 استانداردی است که مشخص می کند کسب و کارها باید در زمینه برنامه ریزی، اجرا، کنترل، نظارت و بهبود مستمر مدیریت زیست محیطی انجام دهند. این استاندارد به کسب و کارها این امکان را می دهد که اثرات زیست محیطی خود را کاهش دهند، با الزامات قانونی و مقرراتی مطابقت داشته باشند و انتظارات جامعه را برآورده کنند.

ما به عنوان EUROLAB می توانیم از شما در تمام فرآیندهای مربوط به گواهینامه ISO 14001 پشتیبانی کنیم. ما می توانیم تمام مراحل مورد نیاز در ایجاد یا بهبود سیستم مدیریت زیست محیطی کسب و کار شما را مدیریت کنیم. ما همچنین می توانیم با تأیید انطباق شما با الزامات ISO 14001 به شما در بهبود عملکرد زیست محیطی کسب و کارتان کمک کنیم.

ایزو 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001 به کسب و کارها این امکان را می دهد تا سیستم های مدیریتی مورد نیاز برای تضمین امنیت دارایی های اطلاعاتی خود را ایجاد و پیاده سازی کنند. این استاندارد چارچوبی را برای کسب و کارها فراهم می کند تا خطرات امنیت اطلاعات خود را شناسایی، کاهش داده و به طور مستمر بهبود بخشند.

ما به عنوان EUROLAB می توانیم از شما در تمامی فرآیندهای مربوط به گواهینامه ISO 27001 پشتیبانی کنیم. ما می توانیم تمام مراحل مورد نیاز برای بهبود سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات موجود در کسب و کار شما یا نصب یک سیستم جدید را مدیریت کنیم. ما همچنین می توانیم با تأیید انطباق شما با الزامات ISO 27001 در طول فرآیند صدور گواهینامه، به شما در بهبود عملکرد امنیت اطلاعات کسب و کارتان کمک کنیم. ما می‌توانیم تمام جنبه‌هایی مانند تحلیل ریسک، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی اقدامات امنیتی، اجرا و ممیزی‌های مستمر لازم برای حفاظت از دارایی‌های اطلاعاتی کسب‌وکار شما را مدیریت کنیم. با گواهینامه ISO 27001، ما می توانیم به شما کمک کنیم تا در مواردی مانند حفاظت از دارایی های اطلاعاتی کسب و کارتان، رعایت مقررات قانونی و اعتماد مشتری، تفاوت ایجاد کنید.