مدیر عامل Eurolab شرح هوا سراییدین

مدیر عامل Eurolab شرح هوا سراییدین

مدیر عامل Eurolab حوا سارایایدین در مورد خدمات آزمایشگاهی توضیح داد و خاطرنشان کرد ضرورت خدمات آزمایشگاهی در هر حوزه زندگی اجتناب ناپذیر است. او گفت که نیاز به تست، تجزیه و تحلیل، اندازه گیری و کالیبراسیون فرایندهای تولید و خدمات در بسیاری از زمینه ها، از کنترل مواد غذایی مصرف شده تا ایمنی زیست محیطی، از خدمات بهداشتی به محصولات نساجی وجود دارد. هاوا ساراییدین تاکید کرد که کارخانه ها یا تاسیسات تولید آزمایشگاه ها را به درستی ایجاد می کنند اما اغلب کافی نیستند. به همین دلیل، به عنوان یک حرفه ای، او گفت که نیاز به آزمایشگاه هایی با کارکنان ماهر، تحصیل کرده، زیرساخت های فن آوری قوی و نتایج سریع، با کیفیت بالا، دقیق و قابل اعتماد وجود دارد.

امروزه، مانند بسیاری از آزمایشات و بازرسی ها، Eurolab همچنین خدمات آزمایش، تجزیه و تحلیل و اندازه گیری را به مشتریانش از تمام بخش ها با درک مستقل و بی طرفانه ارائه می دهد. به منظور رعایت محدودیت های مقررات قانونی، شرکت ها اغلب از این خدمات، و همچنین نیازهای تست و بازرسی برای کیفیت شرکت در مراحل مختلف فرآیند، درخواست می کنند. به خصوص در تجارت خارجی، سازمان های رسمی یا خصوصی نیاز به تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی دارند.

مدیر عامل Eurolab طبق گفته هایاوا ساریدیان، Euorab شرکتی است که خدمات آزمایش و کالیبراسیون را به مشتریان خود ارائه می دهد و مطالعات ارزیابی انطباق را انجام می دهد. کسب و کار محصولات و خدمات، معیارهای تعیین شده توسط استانداردها و مقررات، انطباق با شرایط و خواسته های خریداران روش یا ساخته شده در تست و کالیبراسیون آزمایشگاه، تست و تجزیه و تحلیل با مستند شده است.

در روند پیوستن به اتحادیه اروپا، خدمات آزمایشگاهی در کشور ما بیشتر و بیشتر مهم می شود. علاوه بر این، واردات و صادرات معاملات با کشورهای دیگر یکسان است. خدمات آزمایشگاهی در آینده حتی جامع تر خواهد شد.