مدیر عامل Eurolab شرح Hava Sarıaydın در ایمنی آزمایشگاهی

مدیر عامل Eurolab شرح Hava Sarıaydın در ایمنی آزمایشگاهی

مدیر عامل Eurolab زرد هوا انجام داد، او از آزمایشگاه اول یاد آزمایشگاه آموزش و بهداشت بالاتر گفت یک روزنامه، مسائل ایمنی آزمایشگاه در واقع طوری که هر کس کار در این زمینه نگرانی است تاکید کرد که یک مسئله بسیار مهم است. علاوه بر این، اگر چه بسیاری از حوادث آزمایشگاهی در کشور ما اتفاق افتاده است، کسانی که در این زمینه کار می کنند بسیار کم است. همانطور که شناخته شده است، انفجار گاه به گاه بسیار بزرگ و مرگبار در آزمایشگاه ها رخ می دهد، آتش سوزی رخ می دهد و رویدادهای بسیار جدی مسمومیت را تجربه می کنند. بعضی از این ها در رسانه ها منعکس شده اند، اما حوادث بسیاری وجود دارد که مردم نمی دانند.

ثانیه. هاوا ساراییدین اشاره کرد که دستورالعمل های ATEX در حوادث آزمایشگاهی، آتش سوزی و مواد منفجره در آزمایشگاه ها باید دقیقا مورد توجه قرار گیرد. راهنمای ATEX (2014 / 34 / EC) برای تولید تجهیزات و سیستم های حفاظتی در محیط های با خطر انفجار مورد استفاده ضروری را پوشش می دهد. در کشور ما، علم، صنعت و تجهیزات و سیستم های حفاظتی برای استفاده در محیط های مستعد انفجار مقررات مربوط به در 2016 توسط وزارت، گفت راهنمای ATEX است بر اساس آماده شده است. این دستگاه مقررات در محیط های با خطر انفجار و تجهیزات و سیستم های محافظ استفاده می شود شامل قوانین اساسی ایمنی و بهداشت و روش های ارزیابی انطباق و تولید کننده های نظارت و اصول برای بازرسی برای امن ارائه شده به کاربران.

ثانیه. شک و تردید آزمایشگاه زرد Weather'd در یک زمان نزدیک بر روی مشکلات امنیتی بحث خواهد شد، ابراز نیز در جریان این نشست خواهد شد توسط یک جستجو از Eurolab سازماندهی خواهد سوال و راه حل خواسته شود است.

در محیط امروز، استانداردهای TS EN ISO / IEC و EN ISO 17025 15189 از دقت نتایج ارائه شده توسط آزمایشگاه که در چارچوب و قابلیت اطمینان عمل نمی شده است تمام وقت زیر سوال برد. بنابراین، کارکنان آزمایشگاه و مدیران، کارکنان آزمایشگاه کنترل کیفیت و حسابرسان OSAS به جلسه دعوت خواهند شد.