آزمایشگاه عضو یورولاب

Eurolab عضو TURKLAB است

Eurolab یکی از اعضای EUROLAB است که تمام سازمان های فعال در بخش آزمایشگاه در کشور ما را جمع آوری می کند. EUROLAB (انجمن آزمایشگاه کالیبراسیون و آزمایشگاه) در 2004 تاسیس شد و این انجمن است که در آن همه آزمایشگاه هایی که در بخش رسمی یا خصوصی فعالیت می کنند، گرد هم می آیند. این کشور ما را در نشست های مختلف، سمپوزیوم ها و تبلیغات در سطح بین المللی نشان می دهد. به محض اینکه در 2004 تاسیس شد، عضو EUROLAB شد. EUROLAB فدراسیون انجمن های ملی آزمایشگاه های اندازه گیری، آزمایش و تحلیلی اروپا است که در 1990 تاسیس شده است.

EUROLAB به عنوان نهاد انجمنی مسئول موسسات رسمی در کشور ما عمل می کند و از تمامی حقوق و منافع بخش آزمایشگاه قبل از وزارتخانه ها و مقامات قانونی محافظت می کند.

در جهانی سازی امروز، نیازها و الزامات مشتریان به طور مداوم در حال تغییر و تحول هستند. هر دو آزمايشگاهها و آزمايشگاههاي آزمايشگاهي و کاليبراسيون براي تجارت خارجي اهميت زيادي دارند. به همین دلیل ÖSAS, (اتریش) اعتباربخشی و فعالیت های اعتباربخشی مهمترین فعالیت های EUROLAB، یک سازمان غیر دولتی است.

سازمان ما در تلاش است تا در خدمت مشتریان خود و محافظت از منافع بخش زیر سقف EUROLAB باشد. تلاش برای حفاظت از محیط زیست طبیعی، پردازش مواد زائد به درستی، توسعه مدارک فنی و شایستگی کارکنان و سازمان از برنامه های آموزش برای این منظور، آزمایشگاه مسائل مربوط به آنها در مورد مراقبت هستند. سازمان ما از EUROLAB در آماده سازی برنامه های کنترل کیفیت آزمایشگاه ملی و ایجاد معیارهای لازم برای نتایج قابل اعتماد است.

سازمان ما در پی دستیابی به اهداف زیر است:

  • هماهنگی و همکاری بین تمام آزمایشگاه های ترکیه
  • نمایندگی از بخش آزمایشگاه قبل از موسسات رسمی
  • حمایت از همه آزمایشگاه ها در پروسه های اعتباربخشی و صدور گواهینامه
  • برای کمک به فعالیت های آموزشی برای کارگران آزمایشگاهی
  • برای نشان دادن کشور ما در EUROLAB