نتیجه سریع

نتیجه سریع

مهمترین معیار برای سازمان های ارائه خدمات آزمایشگاهی، دستیابی به نتایج با کیفیت و قابل اطمینان و سریع عمل می کند. با این حال، گرفتن نتایج سریع برخی از معضلات خود را در بر دارد. اگر در برخی از فرآیند تست و تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گیرد و به سرعت عمل کند و دوره های خاصی را کوتاه نگه دارد، نتایج آزمون و تحلیل نمی توانند کیفیت بالا و قابل اطمینان را تضمین کنند. بنابراین، لازم است که به مسئله به طور متفاوتی برسیم.

به عنوان مثال، اگر تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات آزمایشگاهی جدیدترین تکنولوژی را برآورده نکنند، نمی توان انتظار داشت که نتایج سریع تولید شود. شاید نتایج قابل اعتماد و کیفیت باشد، اما زمان را تلف خواهد کرد. سپس یک آزمایشگاه که به دنبال نوآوری در فن آوری است و سرمایه گذاری دقیق و هوشمندانه را در زمان انجام می دهد، نتایج سریع را دریافت می کند.

برای مثال، اگر کارکنانی که در یک آزمایشگاه کار می کنند، هنوز از روش های قدیمی استفاده می کنند، روش های جدید آزمایش و برنامه های کاربردی در این زمینه را نمی دانند، مهم نیست که چه تجهیزات و تجهیزات مدرن داشته باشند، این آزمایشگاه هنوز هم زمان را تلف خواهد کرد. اگر آزمایشگاه پیشرفت های جدیدی در جهان را در این زمینه دنبال می کند و به کارمندان اجازه می دهد تا خود را بهبود ببخشند، می توانند نتایج سریعتری کسب کنند.

این واقعیت که یک آزمایشگاه مطابق با استانداردهای جهانی پذیرفته شده عمل می کند نیز برای اثربخشی فرآیندهای تست و تجزیه و تحلیل و نتایج سریع تر نیز اهمیت دارد. به خصوص در این منطقه استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای بررسی آزمایشگاههای آزمایش و کالیبراسیون و استاندارد TS EN ISO / IEC 17020 برای معیارهای عمومی برای استفاده از انواع مختلف سازمان های بازرسی مهم هستند. آزمایشگاه هایی با این اعتبارات دریافت نتایج سریع می کنند.

علاوه بر این، آزمایشگاه هایی که فرایندهای خود را به صورت نوشتاری و با توجه به این فرایندها کار می کنند، به طور طبیعی یک قدم جلوتر از رقبای خود هستند و نتایج سریع را دریافت می کنند.