اعتبارنامه های ما

اعتبارنامه های ما

سازمان ما با رعایت اصول و ضوابط، استانداردها و روش‌های آزمایشی که توسط سازمان‌های داخلی و خارجی منتشر شده است، از دستگاه‌ها و تجهیزات روز دنیا استفاده می‌کند تا کیفیت، دقت، اطمینان و اطمینان خدماتی را که به همه ارائه می‌دهد افزایش دهد. افراد و سازمان های خصوصی یا دولتی. علاوه بر این، برای اثبات این وضعیت به مشتریان خود، سیستم‌های مدیریتی را در ساختار خود ایجاد کرده و با گذراندن ممیزی‌ها، نسبت به دریافت گواهینامه این سیستم‌های مدیریتی از مؤسسات اعتباربخشی داخلی و خارجی اقدام کرده است..

در آغاز این استانداردها TS EN ISO / IEC 17025 الزامات عمومی برای صلاحیت آزمایشگاه های آزمایش و کالیبراسیون استاندارد آمده است. این استاندارد شرایط عمومی مورد نیاز برای یک آزمایشگاه ارائه دهنده خدمات تست و کالیبراسیون، از جمله فرآیند گرفتن نمونه های آزمایش و آنالیز، را پوشش می دهد تا به عنوان صالح برای چنین فعالیت هایی شناخته شود. این استاندارد همچنین شرایط کافی برای آزمایش و خدمات کالیبراسیون غیر استاندارد که با روش های توسعه یافته خودش انجام می شود را پوشش می دهد. 

سازمان ما اعتبار خود را از سازمان های بین المللی در لیست دریافت کرده است.

  • TS EN ISO/IEC 17021، آژانس اعتباربخشی ترکیه (TÜRKAK)
  • ISO/IEC 17025، UAF (بنیاد اعتباربخشی متحد)
  • ISO/IEC 17021، UAF (بنیاد اعتباربخشی متحد)
  • ISO/IEC 17020، UAF (بنیاد اعتباربخشی متحد)

EUROLAB با گسترش دامنه اعتباربخشی مستمر، فعالیت های خود را در چارچوب این مرجع ادامه می دهد.

سازمان ما نیز استانداردهای عمومی TS EN ISO / IEC 17020 را برای عملیات انواع مختلف سازمان های بازرسی اعمال می کند. به این ترتیب، ساختار مورد نیاز سازمان ما از لحاظ خدمات ارائه شده، محیط آزمایشگاهی، پروسه های آزمون و تحلیل و شرایط لازم استاندارد شده است. این استاندارد ثابت می کند که سازمان ما مطابق با معیارهای ارزیابی انطباق اتحادیه اروپا در مراحل مختلف فرایندهای ارزیابی انطباق عمل می کند.

علاوه بر این، سازمان ما با بسیاری از دانشگاه های داخلی و خارجی همکاری می کند تا به توسعه این بخش و پیروی از پیشرفت های فن آوری داخلی و خارجی بپردازد. به عنوان بیان حساسیت نشان داده شده به سلامت انسان و شرایط محیطی در حوزه فعالیت ما، سازمان ما از اجرای تعدادی از پروژه ها در این زمینه حمایت می کند.