سیاست کیفیت ما

سیاست کیفیت ما

هدف ما این است که با توجه به نیازهای تست، تجزیه و تحلیل، اندازه گیری، کنترل و بازرسی از مشتریان به سرعت، به موقع، دقیق، قابل اعتماد و با کیفیت بالا، بدون در نظر گرفتن اصول محرمانه بودن و بی طرفی، و اجرای روش های آزمون پذیرفته شده و تجزیه و تحلیل در این فعالیت ها در سراسر جهان. در عین حال، شرکت ما قصد دارد مطابق با تمام مقررات قانونی موجود در فعالیت های خود عمل کند و در چارچوب استانداردهای منتشر شده توسط سازمان های داخلی و خارجی خدمت کند.

در این راستا پایه سیاست کیفیت ما این است که مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی، مقررات قانونی داخلی و خارجی و روش های آزمون و تجزیه و تحلیل پذیرفته شده توسط طرفین عمل کنیم.

یکی دیگر از سیاست های کیفیت مهم است که مطابق با اصول بی طرفی، استقلال، محرمانه بودن و صداقت عمل کند. شرکت ما اقدامات لازم را برای تحقق خواسته های مشتریان در زمان وعده داده شده و به طور موثر انجام داده است. این موقعیت محترم در میان رقبای خود دارد و رویکرد اصلی ما در این زمینه مراقبت از رقبا است و همیشه سعی می کنیم جلوتر از آنها باشیم.

با توجه به سیاست کیفیت ما، شرکت ما اهمیتی به این واقعیت دارد که کارکنان تحصیل کرده و با تجربه و مداوم آموزش می بینند. کیفیت خدمات فقط توسط کارکنان واجد شرایط ارائه می شود و صلاحیت کارکنان بستگی به آن دارد. مدیریت ارشد سازمان ما به طور موثر از تحولات در جهان پیروی می کند و نوآوری ها را با کارکنان در اسرع وقت به اشتراک می گذارد.

عناصر دیگر سیاست کیفیت ما این است که انتظارات مشتری را به درستی درک کنیم و این انتظارات را بدون به خطر انداختن ارزش های خود، باز بودن به مشکلات بالقوه مشتری، انتقاد و شکایت، مراقبت از آنها به طور مؤثر و ارزیابی آنها و فاصله ای برابر با هر مشتری، انجام دهیم. در واقع، رضایت مشتری به این صورت ایجاد می شود.

با این اصول سیاست کیفیت ما، شرکت ما یکی از موسسات محترم و مورد احترام کشور ما است.