ماموریت و چشم انداز

ماموریت و چشم انداز

ماموریت ما:

 • برای پاسخگویی به نیازهای آزمون، تحلیل، اندازه گیری، کنترل و بازرسی مشتریان با کیفیت بالا، سریع، دقیق و مطمئن

·         هنگام استفاده از این خدمات، از دستگاه های پیشرفته استفاده کنید

·         استفاده از روش های تست و تجزیه و تحلیل در سراسر جهان و نه پشت سر گذاشتن نوآوری های فنی

·         برای نظارت و به اشتراک گذاری تحولات در جهان در این زمینه با هدف کسب دانش و تجربه کارکنان

 • برای نشان دادن یک درک که احترام به سلامت انسان و شرایط طبیعی در خدمات ارائه شده به مشتریان است

·         یک رویکردی را نشان می دهد که در مطالعات آزمون و تجزیه و تحلیل به اقتصاد کمک می کند

·         برای ارائه خدمات به شرکت های خدماتی صرف نظر از حوزه فعالیت خود، بی طرف، مستقل، صادق و محرمانه.

 • برای انجام کار مطابق با TS EN ISO / IEC 17025 شرایط عمومی برای صلاحیت آزمایشگاه ها و آزمایشگاه های کالیبراسیون
 • برای اطلاع رسانی به مردم و سازمان هایی که خدمات را درخواست می کنند، انتشار مقالات آموزنده و آموزشی در وب سایت

چشم انداز ما:

 • به عنوان یک سازمان آزمایشگاهی مبتنی بر علم، تلاش برای برتر شدن نسبت به شرکت های رقیب که در همان خط مشغول به کار هستند
 • به منظور دستیابی به این، به عنوان مدیر ارشد، ایجاد یک سازمان خدمات رقابتی و کارآمد
 • برای یک آزمایشگاه معتبر و محترم برای مشتریان داخلی و خارجی
 • هرگز شرکت های رقیب را دست کم نگیرید و شیوه هایی را ایجاد کنید که رقابت ناعادلانه ای را ایجاد کنند
 • تلاش برای به دست آوردن و حفظ مشتریان جدید و آماده بودن برای خدمت به آنها در هر زمان
 • برای اولین بار و بیشترین آزمایشگاه آزمایشگاه زمانی که به خدمات آزمایشگاهی می آید
 • برای شناسایی مناسب ترین کارکنان برای ویژگی های سرویس درخواست شده و به درستی هدایت دستگاه ها
 • درک درست از نیازها و انتظارات مشتریان خود برای محافظت از منافع خود و خدمت در این مسیر
 • برای اهمیت دادن به تست، تجزیه و تحلیل، اندازه گیری، بازرسی و کنترل خدمات در تمام خدمات آزمایشگاهی، به موقع، دقیق، کیفیت و قابل اطمینان بودن، اهمیت دارد