تست انرژی

تست انرژی

منابع انرژی به دلایل مختلف کاهش یافته اند که امروزه منابع انرژی تجدید پذیر تلاش دارند بیشتر صحبت کنند و راه حل های تولید کنند. علاوه بر این، کشور ما غنی از تنوع و بالقوه غنی از منابع انرژی تجدید پذیر است. به عنوان مثال، کشور ما تقریبا 10 در انرژی زمین گرمایی دارد. علاوه بر این، کشور ما، از لحاظ موقعیت جغرافیایی، مقدار انرژی خورشیدی نادیده گرفته نمی شود. از لحاظ انرژی هیدرولیک، که یکی دیگر از منابع انرژی تجدیدپذیر است، کشور ما یکی از چند کشور در جهان است. به همین ترتیب پتانسیل انرژی باد بسیار بالا است.

هزینه تمام این منابع انرژی زیاد نیست. علاوه بر این، آنها خسته نیستند زیرا آنها تجدید پذیر هستند و بر خلاف منابع انرژی سنتی تهدیدی برای سلامت انسان و شرایط محیطی نیستند.

تکنولوژی های مورد استفاده برای تولید انرژی امروزه در حال افزایش است و باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی می شود. در مناطقی که نیروگاه های نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ در آن قرار دارند، زمین در معرض خطر بزرگ و آسیب های طبیعت است. هنگام استفاده از سوخت های فسیلی، دی اکسید گوگرد، دی اکسید کربن، گازهای اکسید نیتروژن و گرد و غبار و خاکهایی که در هوا پخش می شوند، باعث تخریب محیط طبیعی می شوند. این دلیل اصلی گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی است. بنابراین، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل همه مواد منتشر شده از منابع انرژی و آلودگی طبیعت مهم است. محدودیت های تعیین شده توسط مقررات قانونی و استانداردهای مربوطه نباید تجاوز نمود.

در طول مطالعات تست زیست محیطی، مقررات قانونی کنونی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده، مورد توجه قرار گرفته است. در راستای نیازهای شرکت ها، شرکت ما آزمایش های انرژی را در چارچوب آزمایش های محیطی انجام می دهد.

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.