تست جریان هوا

تست جریان هوا

اتاق تمیز یک منطقه کاری است که در تولید یا مطالعات تحقیقاتی تاسیس شده است، در حالیکه مقادیر دما و رطوبت تحت کنترل نگهداری می شوند و هوای محیط تا حد امکان از گرد و غبار و سایر ذرات پاک می شود. چنین مناطق را می توان با لباس های خاص و دستکش های پلاستیکی که گرد و غبار تولید نمی کنند وارد کنید.

به طور کلی، انتظارات از ویژگی های محیط در اتاق تمیز: درجه حرارت باید بین درجه 20-24، رطوبت نسبی باید بین 50-60، سرعت هوا در فیلتر HEPA باید 0,45 متر / ثانیه (درصد 20 ممکن است زیر و بالاتر)، درصد 10- فشار مثبت باید با ارائه هوا بیش از حد 15 فراهم شود و آب بندی باید بر روی ظرف ها، درها و دیوارها تأمین شود.

در کنترل فیزیکی اتاق تمیز، آزمایشات دما و رطوبت محیط انجام می شود، اندازه گیری ذرات انجام می شود، مقدار فشار دیفرانسیل تعیین می شود، حرکات هوا کنترل می شود و آزمایش های جریان هوا انجام می شود.

استاندارد EN 13779 (تهویه - غیر مسکونی - استاندارد برای مشخصات عملکرد برای سیستم های تهویه و تهویه مطبوع اتاق) معیارهای طراحی سیستم تهویه و تهویه مطبوع برای ساختمان های غیر مسکونی را پوشش می دهد. شرایط لازم مانند کیفیت هوای داخل، راحتی و رطوبت در اتاق تمیز باید مطابق با استاندارد EN 13779 تنظیم شود. بنابراین، آزمایشات جریان هوا برای اتاق های تمیز اهمیت دارد.

اندازه گیری سرعت جریان هوا با اندازه گیری سرعت جریان هوا به طور مستقیم با دستگاه های خاص انجام می شود. جریان جریان هوا به میزان حجم رسانه تقسیم شده و نرخ تبادل هوا در هر ساعت محاسبه می شود.

در طول مطالعات تست زیست محیطی، مقررات قانونی کنونی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده، مورد توجه قرار گرفته است. در راستای نیازهای شرکت ها، شرکت ما آزمایش های جریان هوا را در چارچوب آزمایش های محیطی انجام می دهد.

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.