تست های آزمایشی

تست های آزمایشی

انواع گازها و ذرات در هوا، استنشاقي و قابل اندازه گيري، به نام هاي ايزيزاسيون ناميده مي شوند. مهمترین آلاینده های هوا در خارج از منزل در شهرهای بزرگ، مونوکسید کربن، ازن، اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد، ذرات معلق و سرب است. علاوه بر این، مقدار مواد سمی در هوا مانند هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAH ها) افزایش می یابد.

آزمایشات اصلی انجام شده توسط آزمایشگاه ها در این زمینه عبارتند از: اندازه گیری کیفیت هوا (کیفیت هوا)، تعیین ذرات هوا (ذرات گرد و غبار)، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل گرد و غبار رسوب و مدل سازی کیفیت هوا.

اندازه گیری های گرد و غبار در محیط زیست در شرکت هایی که با مواد گرد و خاکی کار می کنند اهمیت دارد و عملیات پر کردن، غربال، جداسازی، خرد کردن، انتقال و سنگ زنی انجام می شود. اندازه گیری های گرد و غبار در محیط زیست (PM10) به ویژه در معادن، شرکت های آماده بتن آماده، کارخانه های خرد کننده و غربالگری، کارخانه های سیمان و شرکت هایی که مواد گرد و خاکی ذخیره می شوند، اهمیت ویژه ای دارند.

مواد جامد تیتانیوم اثرات جدی بر سلامت انسان و تغییرات آب و هوایی دارند. این مواد ترکیبی از مواد آلی و غیر آلی هستند. ذرات معلق آلاینده هوا شامل مخلوط های مایع و جامد از مخلوط های هوا یا پودر است که می تواند در هر دو حالت معلق باشد. اثرات با توجه به اندازه، ترکیب و منابع آنها متفاوت است. ذرات PM10 ذرات درشت هستند که می توانند در هواپیما و ریه ها قرار گیرند و قطر آیرودینامیکی آنها کمتر از 10 μm است.

مردم بیشتر وقت خود را صرف در خانه می کنند. با این حال، اندازه گیری های ذرات معمولا در فضای باز انجام می شود. این یک نقص مهم است.

در طول مطالعات تست زیست محیطی، مقررات قانونی کنونی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده، مورد توجه قرار گرفته است. در راستای نیازهای شرکت ها، شرکت ما آزمایش های جداسازی را در چارچوب آزمایش های محیطی انجام می دهد.

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.