آزمایشات اتاق تمیز

آزمایشات اتاق تمیز

فعالیت های تولید و خدمات ضروری است برای ایجاد اتاق تمیز در برخی از کسب و کار که سلامت کارکنان و دیگر افراد را تهدید می کند، مانند در تئاتر ها و آزمایشگاه ها. هدف اصلی اتاق های تمیز برای جلوگیری از آلودگی محصولات، جلوگیری از آلودگی محیط زیست، حفاظت از مردم در برابر میکروب های دیگر، محافظت از محیط زیست در برابر میکروب هایی است که گسترش می یابد و از محیط زیست از محصولات ناسالم محافظت می کند.

الزامات کلی برای اتاق های تمیز عبارتند از: کنترل ذرات، کنترل دما و رطوبت، کنترل فشار و فیلتراسیون. ماده تیتانیوم در هوا نقش مهمی در انتقال میکروارگانیسم ها دارد. دانه های شن و ماسه تقریبا 90 μm در طول است. با این حال، ذرات دخیل PM2,5 و PM10 هستند. یعنی 2,5 و 10 ذرات کوچکتر از μm هستند.

توابع تهویه در اتاق های تمیز شامل کنترل دما و رطوبت، کنترل میکرو ارگانیسم و ​​شمارش ذرات، کنترل فشار و کنترل زباله و گازهای سمی می شود. فیلترهای HEPA (بازدارنده با کارایی بالا) برای جمع آوری و تمیز کردن ذرات هوا استفاده می شود. با توجه به کیفیت، انواع مختلفی دارند. فیلترهای HEPA به اصطلاح درست می توانند ذرات هوا را به اندازه 0,3 درصد تا 90 μm جمع آوری کنند. فیلتر HEPA معمولی کمی کمتر از این نسبت است.

لازم است تست کنید که آیا یک منطقه مورد استفاده به عنوان یک اتاق تمیز دارای مقادیر محدود مشخص شده در استانداردها است یا خیر. استاندارد استاندارد TS EN ISO 14644 استاندارد برای اتاق های تمیز و محیط های کنترل شده آن است.

در طول مطالعات تست زیست محیطی، مقررات قانونی کنونی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده، مورد توجه قرار گرفته است. در راستای نیازهای شرکت ها، شرکت ما همچنین آزمایشات اتاق تمیز را در چارچوب آزمایش های محیطی انجام می دهد.

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.