آزمایشات خاک

آزمایشات خاک

برای تعیین نیاز به کود در مناطق کشاورزی، آزمایشات خاك انجام می شود. اگر کود بیشتر در فعالیت های کشاورزی مخلوط شده باشد، این به معنی خراب شدن پول است. با این حال، مهمتر از همه، کود اضافی ساختار خاک را مختل می کند و محیط را آسیب می زند. بنابراین، اول از همه، لازم است بدانید که کدام کود برای خاک استفاده می شود و چه مقدار از کود استفاده می شود.

به طور كلي، مناسب ترين زمان براي نمونه گيري خاك براي هدف از تحليل خاك، پس از برداشت يا فصل پاييزه اي ايجاد شده است. نمونه خاک که باید مورد آزمایش قرار گیرد باید از حداقل ده مکان مختلف گرفته شود، که نشان دهنده کل حصار است. پس از نمونه برداری از خاک، تقریبا 1 کیلوگرم کیسه ای می شود و برای تجزیه و تحلیل به آزمایشگاه ارسال می شود.

با آزمایش های خاک انجام شده در آزمایشگاه، مقدار گیاه و مواد مغذی موجود در خاک یافت می شود. به این ترتیب، چه مواد مغذی باید به خاک اضافه شود تا گیاه در این زمینه کاشته شود تا بتواند محصولات خوبی تولید کند.

به منظور به دست آوردن عملکرد کامل در مناطق کشت شده، فسفر، نیتروژن، پتاسیم، منیزیم و مواد مغذی مشابه باید در خاک به مقدار مشخصی وجود داشته باشد. نوع و مقدار مواد مغذی گیاهی که در خاک از بین رفته اند، به واسطه مطالعات آزمایش تعیین می شود و بارور شدن به صورت موقتی و درست انجام می شود. به طور خلاصه، آزمایشات خاک نشان می دهد که قدرت خاک برای تغذیه گیاهان کشت شده است. البته، لازم است نه تنها ارزش های تغذیه ای خاک را برای لقاح صحیح بدانیم، بلکه باید دانست که چه مواد مغذی گیاهان نیاز بیشتری دارند.

در طول مطالعات تست زیست محیطی، مقررات قانونی کنونی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده، مورد توجه قرار گرفته است. مطابق با نیازهای شرکت ها، شرکت ما نیز آزمایشات خاک را در چارچوب آزمایش های محیطی انجام می دهد.

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.