تست برق

تست برق

با رشد صنعت، نیاز به برق افزایش می یابد. این افزایش مصرف انرژی سبب شده است که مشکلات منابع انرژی و تلاش برای حساسیت در مصرف انرژی افزایش یابد. امروزه جنگ های ناگسستنی انرژی وجود دارد و مردم به دنبال منابع مختلف انرژی تجدید پذیر هستند.

جنبه دیگر این است که خطرات ناشی از استفاده از برق وجود دارد که امنیت مردم و اموال را تهدید می کند. دستگاه های متعدد استفاده شده در زندگی روزمره با انرژی الکتریکی. برخی از این دستگاه ها شامل جریان و ولتاژهایی هستند که به زندگی انسان خطرناک هستند. بسیاری از آزمایشات الکتریکی برای اطمینان از استفاده ایمن از این دستگاه ها انجام می شود. شرکت هایی که دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی را تولید می کنند باید قبل از اینکه بتوانند محصولات خود را به بازار عرضه کنند، اقدام به حذف این خطرات در مراحل مختلف تولید می کنند. آزمایش های برق انجام شده توسط موسسات آزمون و بازرسی در سطوح و قدرت های تعیین شده توسط مقررات قانونی مربوطه و استانداردهای مرتبط انجام می شود.

اصلی امروز آزمایش های الکتریکی عبارتند از: آزمون LVD، آزمون EMC، آزمون های زمین، تست جریان نشت، تست حفاظت از نشت سطح، آزمون مقاومت عایق، تست ولتاژ، تست سطح کشش، اندازه گیری مقاومت هادی، آزمایش ولتاژ بالا، دسترسی به آزمون بخش ولتاژ، معرفی قدرت و آزمون فعلی، آزمون گرم شدن، آزمون مقاومت رطوبت، آزمون کار غیر معمول، آزمون تخلیه و آزمون سیم انعکاسی. علاوه بر این، ده ها آزمایش الکتریکی انجام می شود.

امروزه مفهوم ایمنی الکتریکی بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. تلاش برای اطمینان از این که افراد با استفاده از دستگاه های الکتریکی یا الکترونیکی از خواص الکتریکی که به سلامت انسان خطراتی نظیر جریان و ولتاژ ایجاد می کنند محافظت می شود، ایمنی الکتریکی نامیده می شود. به ویژه اگر خطاهای طراحی و تولید در دستگاه های مورد استفاده در کارخانجات یا تاسیسات تولید از اندازه های مختلف وجود دارد، سلامت کارکنان با استفاده از این دستگاه ها در معرض خطر است. بنابراین، تمام دستگاه های الکتریکی باید بازرسی، اندازه گیری و در معرض خطر بالقوه خود قرار گیرند.

به طور خلاصه، تست های الکتریکی برای تعیین جریان الکتریکی، ولتاژ و مقاومت در برابر دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی و کاربران این دستگاه ها و تعیین اینکه آیا این مقادیر با استانداردها مطابقت دارد انجام می شود.

مانند بسیاری از سازمان های تست و بازرسی، سازمان ما طیف گسترده ای از خدمات اندازه گیری، آزمایش، تجزیه و تحلیل، بازرسی و کنترل را برای اطمینان از اطمینان در محصولات و خدمات و رفع خطرات سلامت انسان فراهم می کند. خدمات اصلی آزمون الکتریکی ارائه شده در این زمینه عبارتند از:

  • تست های نصب
  • تست های کنونی نشت
  • آزمایشات پایه
  • تست های رعد و برق
  • تست رعد و برق
  • تست کیفیت و پنل و کابل

مقررات قانونی کنونی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های ملی و بین المللی منتشر شده اند هنگام انجام آزمایش های الکتریکی مورد توجه قرار می گیرند.

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.