تست مکانیکی

تست مکانیکی

تست مکانیکی بخشی جدایی ناپذیر از هر فرآیند طراحی و تولید است، مهم نیست که کدام بخش و مهم است. محدوده تست های مکانیکی از شناسایی خواص مواد تا تایید محصول نهایی محدوده است. هدف اصلی این است که ایمنی را تضمین کنیم، اما تست های مکانیکی نیز نقش مهمی را در کمک به مطالعات طراحی هزینه ای و برتری تکنولوژیکی ایفا می کنند. با این حال، به طور معمول، نیازهای آزمون توسط مدیریت و کاربران نهایی تعیین می شود. تیم های طراحی و تولید با توجه به تست های مکانیکی برای اعتبارسنجی مدل ها، بهبود تولید و بهبود کیفیت کلی مواد مورد توجه قرار می گیرند. از آنجا که پس از عرضه محصولات به مصرف کنندگان، وقوع شکست های پیش بینی نشده، نامطلوب است.

بسیاری از شرکت های تولیدی امکانات آزمایشگاهی خود را دارند. با این حال، رویکرد کلی، دریافت خدمات از یک آزمایشگاه معتبر معتبر برای به دست آوردن نتایج قابل اعتماد و با کیفیت است. آزمون های مکانیکی رایج مورد استفاده عمدتا عملیات زیر: تست کشش، مواد تصحیح، تکه آزمون سختی برای تایید عملیات حرارتی، آزمایش خستگی طولانی مدت برای اطمینان از دوام، آزمایش اعتبار سنجی مدل به منظور تسهیل در فرایند طراحی و تست مکانیک شکست برای کمک به برنامه های نگهداری آینده است. اما البته آزمایش های مکانیکی به این تعداد محدود نمی شود.

تست کششی معمولا بر اساس استاندارد ASTM E8 طراحی شده توسط انجمن مواد آزمون آمریکا (ASTM) (روش های استاندارد برای آزمایش کششی مواد فلزی) طراحی شده است. تعیین اینکه ماده خام در حد قابل قبول است، ساده ترین و راحت ترین راه برای جلوگیری از مشکلات در آینده است.

آزمایشات سختی برای قطعات تولید انجام می شود تا تأیید صحت موارد مورد نیاز برای عملیات حرارتی را بررسی کنند.

آزمایشهای خستگی برای تعیین توانایی مواد برای مقاومت در برابر بارگیری چرخه ای در سطوح مختلف تنش انجام می شود.

آزمایشهای مکانیک شکستگی اطلاعاتی را در مورد توانایی یک ماده برای مقاومت در برابر ترک خوردگی و رشد ترک ایجاد می کنند. به طور کلی این تست ها برای توسعه برنامه های تعمیر و نگهداری و برای برآورد عمر مفید اجزاء انجام می شود. تست های مکانیک شکستگی شامل تست های مختلف ایستا و پویا برای تعیین سختی شکست یک ماده و مقاومت آن در برابر رشد در هنگام شکستن می باشد.

تست های مکانیکی اصلی اصلی که در بالا شرح داده می شود، به عنوان یک سرمایه گذاری مهم برای شرکت ها محسوب می شوند. در بازار رقابتی امروز، انتظار نمی رود از کسب و کارهای خاصی برای تست تجهیزات خاص، دستگاه های تولیدی خاص و مهندسین آزمایش با تجربه استفاده شود. با این حال، عدم تست می تواند نتیجه های گران تر از خود آزمون باشد. بنابراین خدمات آزمایش مکانیکی از آزمایشگاه های پیشرفته و معتبر مهم است.

در آزمایش های مکانیکی که در آزمایشگاه های پیشرفته انجام شده است، روش ها و استانداردهای منتشر شده توسط سازمان های داخلی و خارجی دنبال می شود. در اینجا چند نمونه وجود دارد:

  • TS EN ISO 6892 مواد فلزی - آزمون کششی
  • TS EN ISO 6507 مواد فلزی - آزمون سختی ویکرز
  • TS EN ISO 6508 مواد فلزی - آزمون سختی Rockwell
  • TS EN ISO 7438 مواد فلزی - آزمون خمش
  • TS 206 تست چاپ - مواد فلزی
  • TS EN ISO 148 مواد فلزی - آزمون ضربه شارپ
  • TS EN ISO 180 Plastics - تعیین مقاومت ضربه Izod
  • TS ISO 12107 مواد فلزی - آزمایش خستگی - برنامه ریزی آماری و تجزیه و تحلیل داده ها
  • TS 1487 اصول کلی تست خستگی فلزات

شرکت ما نیز خدمات تست مکانیکی را در محدوده خدمات تست فراهم می کند. با تشکر از این خدمات، شرکت ها قادر به تولید ایمن، سریع و بدون وقفه، کاراتر، با کارایی بالا و با کیفیت بالا هستند.

خدمات تست مکانیکی فقط یکی از خدمات تست ارائه شده توسط سازمان ما است. به غیر از این، بسیاری از خدمات تست دیگر ارائه می شود.