آزمایشات قدرت لرزه ای

آزمایشات قدرت لرزه ای

کشور ما در منطقه زلزله ای جدی در جهان واقع شده است. تقریبا 92 درصد زمین ما در ناحیه زلزله قرار دارد. علاوه بر این، 66 منطقه زلزله اول و دوم این خاك ها است. این مناطق شامل 70 درصد جمعیت ما و 75 درصد از گیاهان صنعتی بزرگ است. این نرخ ها واقعا نشان می دهد که خطر بزرگ است. از آنجا که زلزله قابل پیشگیری نیست، لازم است یاد بگیریم چگونه زندگی کنیم و در برابر شرایط زلزله مبارزه کنیم.

بسیاری از آزمایشهای قدرت سستمیک در آزمایشگاههای پیشرفته انجام شده است تا مشخص شود آیا ساختمانها و تجهیزات در داخل مقاوم به زلزله هستند یا خیر. روش های مختلف آزمایش و استانداردها توسط کمیته بین المللی الکتروتکنیک (IEC) منتشر شده است. در ترکیه، این استانداردها توسط موسسه استاندارد ترکیه (TSE) با مقررات زیر منتشر شده است:

  • TS EN 60068-3-3 تست مقاومت در برابر محیط زیست - قسمت 3: روش های آزمون لرزه ای برای دستگاه های هدایت
  • TS EN 60068-2-6 تست مقاومت در برابر محیط زیست - بخش 2-6: تست - تست Fc: ارتعاش (سینوسی)
  • TS EN 60068-2-57 تست مقاومت در برابر محیط زیست - قسمت 2-57: تست ها - آزمایش Ff: ارتعاش - تاریخ زمان و روش ضرب سینوس
  • TS EN 60068-2-47 تست مقاومت در برابر محیط زیست - بخش 2-47: تست - نصب نمونه برای آزمون های پویا مانند ارتعاش، ضربه و مشابه

استاندارد TS EN 60068-3-3 اطلاعات عمومی در مورد نحوه انجام آزمایش های لرزه ای و توصیف روش ها را فراهم می کند. استاندارد TS EN 60068-2-6 ارتعاش سینوسی را توصیف می کند. علاوه بر این، استانداردهای دیگر نیز در عمل وجود دارد.

علاوه بر این، وزارت عدالت و معادن نیز در زمینه زمین لرزه اقدام قانونی می کند. تا به امروز، هشت قانون زمین لرزه از 1940 منتشر شده است. سازه های بتن آرمه و محاسبات زلزله ابتدا در کد زلزله 1949 گنجانده شده است. این مهم است.

عوامل اصلی تأثیرگذار بر طراحی ساختمان ها به شرح زیر است: این عوامل در آزمون های قدرت لرزه ای مورد توجه قرار می گیرند:

  • پیچ خوردگی: ساختمان ها یک مرکز توده ای دارند که نقطه ای است که ساختمان بدون چرخش متعادل است. اگر جرم در طراحی ساختمان به طور مساوی توزیع شود، مرکز جرم و مرکز هندسی زمین در تعادل قرار دارند. با این حال، اگر توزیع توده ای غیرممکن باشد، مرکز جرم از مرکز هندسی خارج می شود و باعث چرخش می شود.
  • لرزش: ساختمانها به طور کلی ضعیف تر از نظر حذف شوک دینامیکی و جذب ارتعاش هستند. دمیدن به میزانی است که در آن لرزش طبیعی جذب می شود.
  • انعطاف پذیری: توانایی یک ماده برای کشش بدون از دست دادن ظرفیت باربری خود، به جز تغییر شکل های بزرگ، تنفس نامیده می شود. انعطاف پذیری یک عنصر ساختاری مانند خم شدن یا حرکت است. مواد غیر مجذور کننده به طور ناگهانی فرو ریختن و دوام نیاورده اند.
  • قدرت و سختی: مصالح ساختمانی قوی توانایی مقاومت در برابر محدوده ایمن را در برابر هر نیروی اعمال می کنند. سختی مصالح ساختمانی درجه مقاومت آن در برابر انحراف یا لغزش است.
  • پیکربندی ساختمان: این تعریف، شکل، اندازه و اجزای ساختاری و غیر سازه ای ساختمان را توصیف می کند. با پیکربندی ساختمان، شکل نیروهای لرزه ای در ساختار، میزان نسبی آن و مشکلات طراحی نگرانی تعیین می شود. یک پیکربندی صحیح ساخته شده شامل ارتفاع کف سطح، طرح های متقارن، بخش های صاف و ارتفاع، حداکثر نیروی کششی، طول های کوتاه و مسیرهای بار است.

امروزه مهندسان دانش و تجربه برای ساخت ساختمان مقاوم در برابر زلزله دارند. با این حال، در تمام پروژه ها، حفاظت لرزه ای ساختمان مورد نیاز است. آزمون های قدرت لرزه ای برای این امر بسیار مهم است.

EUROLAB نیز آزمایشات قدرت لرزه ای را در محدوده خدمات آزمایشگاهی متعدد انجام می دهد. با تشکر از این تست ها، شرکت های خدمات تست کارآمد، با کارایی بالا و کیفیت بالا را ارائه می دهند و خدمات ایمن، سریع و بدون وقفه را به مشتریان خود ارائه می دهند.

علاوه بر آزمون های قدرت لرزه ای که در محدوده خدمات آزمایشگاهی ارائه می شود، EUROLAB خدمات دیگری نیز ارائه می دهد.