آزمایشات رعد و برق

آزمایشات رعد و برق

هر ساله، به دلیل رعد و برق، در امریکا به طور متوسط ​​به میزان 400 میمیرند. به همین ترتیب، هر سال بیش از دو هزار نفر زخمی می شوند. میزان مرگ و میر در اعتصابات رعد و برق، 30 درصد است و 70 درصد بازماندگان از سوختگی شدید رنج می برند. افرادی که اکثر اعتصابات رعد و برق را تحت تأثیر قرار می دهند کسانی هستند که معمولا در خارج از منزل هستند، مانند مسافرین، مسافران، کارگران زمینه ای، کارگران ساختمانی، گلف بازان و شکارچیان.

جریان الکتریکی حرکت بار الکتریکی از یک نقطه به دیگری است. اگر اختلاف پتانسیلی بین این دو نقطه وجود دارد، حرکت فعلی. این اختلاف پتانسیل در ولت اندازه گیری می شود. شدت جریان در آمپر اندازه گیری می شود. ولتاژ جریان متناوب مورد استفاده در خانه، ولتاژ 220 است و ولتاژ جریان متناوب مورد استفاده در صنعت، ولتاژ 380 است. هرچه میزان تنش بیشتر باشد، ایمنی فرد خطرناک تر است.

رویداد رعد و برق، تخلیه الکتریکی طبیعی اتمسفر بین بارهای مثبت و منفی در اتمسفر است. هوای گرم گرم با یک لایه ورودی هوا سرد است. در همین حال، اتهامات مثبت و منفی در ابرها جدا شده است. در این مورد، هزینه های منفی جمع آوری شده در پایه ابر باعث افزایش هزینه های مثبت در دریاها و زمین می شود. در این لحظه، بار مثبت بر روی زمین تا یک سوم نور و فلاش افزایش می یابد.

خطر مرگ از اعتصابات رعد و برق مستقیم بسیار زیاد است. تماس با جریان رعد و برق در بدن باعث ایجاد شعله در نقطه تماس می شود. جریانهای منعکس شده از زمین، ریتم قلب را مختل می کنند و جریان خون را متوقف می کنند.

مقررات قانونی کنونی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده، در طی مطالعات آزمایش الکتریکی مورد توجه قرار گرفته است. شرکت ما تست های رعد و برق را در قالب آزمایش های الکتریکی مطابق با نیازهای شرکت انجام می دهد.

در عین حال، شرکت ما با استانداردهای TS EN ISO / IEC 17025 برای الزام آزمایشگاههای آزمایش و کالیبراسیون مطابقت دارد. از آژانس اعتباربخشی ÖSAS اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.