تست های صنعتی

تست های صنعتی

تست به معنی تعیین صحیح مناسب بودن یک محصول براساس معیارها و استانداردهای مشخص شده و روش های آزمایش پذیر پذیرفته شده است. آزمایشات صنعتی، از یک طرف، در طی فرآیند تولید از یک سو و شرایط خدمات پس از فروش، مناسب بودن یک محصول یا تجهیزات، با توجه به تجربه تعیین شده توسط معیارهای پذیرش. آزمایش های صنعتی با هدف اندازه گیری خواص مکانیکی و تکنولوژیکی محصول آزمایش شده یا بخشی از آن تحت شرایط مخرب یا غیر مخرب، بسته به خواص مصرف انجام می شود.

آزمایشهای مخرب یا آزمایشهای مکانیکی برای اندازه گیری رفتار مکانیکی محصولات یا مواد در برابر بارهای ثابت، متغیر یا متفاوت استفاده می شود. به طور کلی، این آزمایش ها در صنعت انجام می شود تا بدانند چگونه مواد مورد استفاده قبل، در طی یا بعد از تولید واکنش نشان خواهند داد. آزمایش های مخرب با عبور نمونه مواد توسط تجهیزات آزمون آماده برای هر ویژگی انجام می شود. به این ترتیب، واکنش مواد علیه بارهای مختلف کنترل می شود. علاوه بر خواص فیزیکی، ساختار شیمیایی مواد می تواند با آزمایش های مخرب تعیین شود.

خدمات عمده تست مخرب عبارتند از: تست کششی، آزمایش خمشی، پوشش و رنگ چک، آزمایش ضربه، آزمایش سختی، ساختار ماکرو و آزمایش ریزساختار، تست چقرمگی شکست و تعدادی از تجزیه و تحلیل شیمیایی.

آزمایشات غیر مخرب بدون آسیب رساندن به محصول یا مواد آزمایش شده انجام می شود. این تست ها یکی از روش های کنترل کیفیت هستند. این که آیا محصولات یا مواد با شرایط مورد نیاز مطابقت دارند، با این روش در طی یا در پایان فعالیت های تولید در حال انجام آزمایش می شود. تست غیر مخرب نیز اغلب در فرآیندهای تعمیر و نگهداری برای تشخیص مواد سایش ناشی از شرایط تولید انجام می شود.

خدمات تست اصلی غیر مخرب عبارتند از: تست های ذرات مغناطیسی، تست های رادیوگرافی، تست های اولتراسونیک، تست های نفوذ مایع، تست های نشت، بازرسی بصری، تست های هیدرواستاتیک، تست های خلاء، تست های سختی، پوشش و رنگ و کنترلهای بعدی.

محدوده خدمات آزمایشی صنعتی ارائه شده توسط سازمان های آزمایشی و بازرسی بسیار گسترده است. این خدمات در گستره وسیعی از صنایع نساجی به بخش لوازم آرایشی، از بخش مواد غذایی تا بخش ساخت و ساز ارائه می شود.

مانند بسیاری از سازمان های تست و بازرسی، شرکت ما طیف گسترده ای از اندازه گیری، تست، تجزیه و تحلیل، بازرسی و خدمات کنترل را برای اطمینان از قابلیت اطمینان در محصولات و خدمات فراهم می کند. خدمات اصلی آزمایش صنعتی در این زمینه عبارتند از:

  • آزمایشهای تمیزکننده
  • آزمایش های محیطی
  • تست اسباب بازی
  • آزمایشات محصولات مراقبت شخصی
  • آزمایش های زیبایی
  • آزمایش گاز طبیعی نفت
  • آزمایشات معدن
  • آزمایشات شیمیایی

در طول آزمایشات صنعتی، مقررات فعلی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های ملی و بین المللی منتشر شده، مورد توجه قرار گرفته است.

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.